Annonce
Lemvig

Klagenævn gav kommunen medhold

Det kan være problematisk at bo tæt på et stort svinebrug, men der skal mere end nogle alger på en tørresnor til at få medhold i en klage. Privatfoto
I to miljøsager har Lemvig Kommune fået medhold. I den ene sag handlede kommunen efter bogen, mens klagenævnet ganske enkelt afviste at behandle den anden klage

Lemvig: Lemvig Kommune har fået medhold i to klagesager, der har verseret ved Miljø og Fødevareklagenævnet. Begge sager handler om tilladelser, der er givet til husdyrbrug i henholdsvis Lomborg og i Bøvlingbjerg.

Den første sag drejer sig om en tillægsgodkendelse, som blev givet til den økologiske malkekvægsproduktion på Lundsbyvej i Lomborg. Ejeren ønskede at udvide besætningen, hvad han fik lov, men samtidigt blev der udarbejdet et tillæg til miljøgodkendelsen, som ejeren ikke var tilfreds med. Blandt andet var parterne uenige om, hvordan et byggeblad for løsdriftsstalde skulle tolkes. Den handler blandt andet om mulighederne for at opstalde køber på dybstrøelse i en stald uden fast bund, og derfor klagede ejeren til Miljø- og Fødevareklagenævnet.

Klagenævnet er dog af den opfattelse, at kommunens afgørelse lever op til alle gældende krav, og derfor fik klageren ikke medhold i sin påstand.

Annonce

Klage blev afvist

Miljø og Fødevareklagenævnet var endnu klarere i den anden afgørelse, der drejer sig om et husbyrbrug på Høvsørevej 41. Her valgte nævnet ganske enkelt at afvise at behandle klagen.

Klagen fulgte i kølvandet på, at kommunen i november 2017 gav tilladelse til, at produktionen på ejendommen kan udvides. Det var en lokal borger i Bøvlingbjerg ikke tilfreds med, da han ifølge klagen til Miljø- og Fødevareklagenævnet i forvejen har mange gener ved at ligge tæt på svinebruget. Klageren har blandt andet beskrevet gener i form af grønne alger, der fæstner sig på tørresnor, havemøbler, fliser, træværk, udhæng og murværk. Desuden mener han, at en planlagt udvidelse vil være i strid med den generelle dyrevelfærd.

Klagenævnet fandt dog ikke, at borgeren er berettiget til at klage og har derfor afvist at realitetsbehandle sagen. Tilladelsen er givet efter husdyrbrugsloven, og den lægger ikke vægt på problemer af privat karakter så som algebelægninger, der først og fremmest er af æstetisk karakter. Den ser på de overordnede principper i at sikre natur, miljø og landskab. Der ud over bemærkede nævnet, at dyrevelfærdsmæssige hensyn er varetaget i en anden lovgivning, og derfor kan punktet ikke behandles af klagenævnet. Dermed afviste nævnet at behandle klagen over den kommunale tilladelse.

Nævnet bestemte dog, at klageren får sit indbetalte klagegebyr retur.

Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Forsiden netop nu
TTH Damer

TTH henter bagspiller i Nykøbing

Leder For abonnenter

Vi skal kunne stole på kontrolrapporterne

Der er ret stor sikkerhed for, at man ikke bliver syg af at spise danske fødevarer - eller fødevarer solgt i Danmark. Det skyldes blandt andet en ret finmasket fødevarekontrol, som er til for at sikre forbrugerne mod dårlige, ulovlige og skadelige fødevarer. Kontrollen finder sted i alle led, og resultaterne offentliggøres på fødevarestyrelsens hjemmeside, hvor alle kan læse med. Mest kendt for forbrugerne er nok smiley-ordningen, som ved indgangen til butikker og restauranter fortæller, om der er styr på alt fra rengøring, til egenkontrol og papirarbejdet. Men også rapporterne fra produktionsleddet findes på nettet. Det er en fin sikkerhed for forbrugerne, men det er samtidig en velfungerende, moderne udgave af gabestokken for dem, der træder ved siden af. Derfor er det altafgørende, at vi kan stole på det, der står i Fødevarestyrelsens rapporter. Før jul - lige mens de fleste af landets husstande havde en and på indkøbssedlen - kom en rapport fra kontrolbesøget hos Dan Duck i Struer frem. Den fortalte blandt andet om massive problemer med medarbejdernes håndhygiejne. En sand bombe under virksomhedens julesalg. Problemet var blot, at rapporten indeholdt fejl på det område. Fejlen endte i medierne, og det har uvægerligt påvirket salget. Medierne havde ganske forståelig tillid til fødevarestyrelsen, præcis som forbrugerne har. Dan Duck er netop nu ved at regne på, hvad den fejlagtige rapport har kostet og forventer at lægge sag an mod Fødevarestyrelsen for de millioner, virksomheden er gået glip af. Sagen er på alle måder uheldig, og den viser bagsiden af medaljen ved et ellers velfungerende system baseret på stor tillid fra befolkningen. Vi vil have sunde og hygiejniske fødevare produceret under ordentlige forhold. Og med de offentlige kontrolrapporter har vi mulighed for at fravælge dem, vi ikke stoler på. Det er rigtig godt. Men rapporterne har en kæmpe magt, og selv myndigheder laver fejl. Men den store magt, som kontrolrapporterne har, gør det tæt på utilgiveligt at fejle.

Annonce