Annonce
Navne

Jeg elsker pauserne på rastepladserne langs motorvejene

- Der er ingen områder, der har overflod af penge, derfor må indsatsen være, at få flere arbejdspladser til byen, siger Jonna Rud Jensen. Privatfoto.

Holstebro: Derfor stiller jeg op?

- Jeg har noget på hjertet, og tror jeg kan være med til at gøre en positiv forskel her i kommunen. Jeg vil gerne kæmpe for at den borgernære kontakt vægtes, og at vi arbejder for at skabe et fælles VI i Holstebro Kommune, så der er plads til alle. Det er min klare overbevisning, at alle er vigtige og har noget positivt at byde ind med i fællesskabet.

Hvornår blev du medlem af partiet?

-Da jeg sagde ja til at opstille.

Hvilke tre mærkesager har du?

1. Øget fokus på trivsel for alle borgere i Holstebro Kommune, og styrke de faglige fyrtårne i alle kommunens tilbud.

2. Tidlig indsats, så kriminalitet, negativ social kontrol, marginalisering, social ulighed med mere forebygges.

3. At styrke og værne om Holstebro Kommunes identitet som en dejlig uddannelsesby, Danmarks bedste handelsby, kultur og fritidsaktiviteter for bredden, god innovativ erhvervsby.

Ny kandidat

Navn: Jonna Rud Jensen

Alder: 55 år

Profession: Lærer med en bachelor i Dansk som andetsprog. Har arbejdet som lærer i modtageklassen og været konsulent i skoleafdelingen i Holstebro Kommune. Nu er jeg freelance foredragsholder og plejeforælder.

Privat: Gift på 31. år med Verner og har tre voksne biologiske børn, og tre svigerbørn. Jeg har et barnebarn og et mere på vej. Desuden har jeg to tidligere plejebørn, som er en ligeværdig del af vores familie.

Stiller op for: Socialdemokratiet

Hvad er Holstebro Kommunes største udfordring?

- At der er for få midler i den fælles kasse, det meste går til det allermest nødvendige.

Hvad ved folk ikke om dig?

- Jeg elsker pauserne på rastepladserne langs motorvejene i Tyskland, lydene, duftene og hele stemningen. Det giver mig så dejlige varme minder fra min barndom.

Du mangler fem millioner kroner til din største mærkesag, hvor vil du tage dem fra?

- Der er ingen områder, der har overflod af penge, derfor må indsatsen være at få flere arbejdspladser til byen og dermed skabe vækst i økonomien. Desuden at tiltrække flere turister til vores skønne kommune.

Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce