Annonce
Portræt

Jan Nonboe fylder 50 år: - Jeg siger ikke, om man kan kalde ham Mr. Holstebro, men ...

Jan Nonboe fylder i dag torsdag 50 år. Af en ven og kollega beskrives han som en seriøs forretningsmand, der altid er positiv. Foto: Morten Stricker
Jan Nonboe er altid positiv, også når dåbsattesten i dag påstår, at han bliver 50 år, lyder det fra hans omgangskreds

Holstebro: Man kunne godt få tanken...

Jan Nonboe. Diskoteksejer. Spydspids for festivalen Vi Elsker 90'erne. Garant for fest og farver.

Man kunne godt få den tanke, at egen 50 års fødselsdag vil gøre ondt på Holstebro-drengen.

- Han har det fint med at fylde 50 år. Et eller andet sted er han kommet "på rette hylde" i forhold til diskotekslivet og den aldersgruppe, han beskæftiger sig med på Roxy Malt og så videre, siger vennen og malermester Ole Hansen fra Ulfborg.

De to kendte hinanden fra Vestjylland, men blev venner, da de mødtes i samme ferielejlighedskompleks i Tyrkiet.

- Jan er en meget åben og ligetil person, der siger sin mening og altid er parat til at hjælpe, hvis der er udfordringer eller problemer. Vi driver jo begge virksomheder, og selvom der er langt mellem et malerfirma og et diskotek, så arbejder vi stadig med de samme emner som personale og økonomi, siger Ole Hansen.

Annonce

Jan Nonboe

Har gået på Sct. Jørgen Skole og Holstebro Handelsskole.

Ville oprindeligt være revisor, men kom siden i lære som sælger hos Safari Caravan i Struer. Aftjente sin værnepligt ved livgarden i København. Fik som 21-årig job som lagerchef på Sjælland, men savnede efter nogle år Jylland og fandt et job i Herning som kørende sælger af frisørartikler.

Ejer af Roxy Malt i Holstebro. Desuden medejer af Buddy Holly i Struer. Var ligeledes ejer af Buddy Holly i Holstebro, indtil diskoteket blev oversvømmet over ødelagt - han fik ikke medhold i sin erstatningssag, men der føres en ankesag i det nye år.

Står desuden i spidsen hos festivalen Vi Elsker 90'erne i Holstebro.

Bor i Holstebro med sin kone og tre børn.

Mr. Holstebro

Søren Berthelsen, som Jan Nonboe arrangerer Vi Elsker 90'erne med, er tidligere formand for Rock i Holstebro, og han var med til at hive Nonboe ind i bestyrelsesarbejdet for 15 år siden. De havde mødt hinanden i fodboldklubben i Maabjerg IF.

- Dengang var han interesseret i at gøre noget godt for klubben, siger Søren Berthelsen.

Siden har lysten til at gøre noget grebet om sig.

- Jan er oprigtig. Han vil så gerne gøre noget godt for det område, han bor i, således at handlen eksempelvis bliver i Holstebro. Når vi har møder, også uden for Holstebro, så tænker han altid Holstebro, Holstebro, Holstebro. Han er god for byen, tilføjer Søren Berthelsen.

- Jeg siger ikke, om man kan kalde ham Mr. Holstebro, men han er en af dem, der gør allermest for lokalområdet. Han er uhyggelig seriøs med de ting, han går ind i. Han har faktisk et motto, jeg også har taget til mig: Gør nu tingene ordentligt første gang. Det kendetegner ham, siger Ole Hansen.

Altid positiv og dygtig til salg og marketing er nogle af de øvrige superlativer, der knyttes til fødselaren.

- Han er en mand, der kan se noget, som ingen andre kan. Han sætter balloner op, som vi andre bare kan prikke til og sætte i gang, siger Søren Berthelsen.

Altid klar

Jan Nonboe bor sammen med sin kone Louise, og parret har en dreng og to piger.

Han er godt gift, understreger vennen Ole Hansen. Jan Nonboe er desuden blevet bedre til at tage små ferier.

- Og så betyder børnene ufattelig meget for ham. Han har jo været træner i håndbold og fodbold for dem. Han er der 100 procent for dem. Han er bare et meget rummeligt menneske, siger Ole Hansen, der kun har oplevet vennen være sur, hvis der er problemer på arbejdspladsen.

I fritiden findes der tid til løb og sport.

- Jeg tror da, at hans ydre også betyder noget for ham, siger Søren Berthelsen.

Og så er det, at man får en tanke: Om energien i en alder af 50 år ikke daler...

- Nej, Jan Nonboe er altid klar til en fest, siger Ole Hansen.

Annonce
Annonce
Forsiden netop nu
Læserbrev

Meninger om Storå oversvømmer Dagbladets artikler

Debat: Dagbladet Holstebro-Struer har i ugerne op mod jul og umiddelbart her efter nytår haft en række artikler angående klimatilpasningsprojektet for Storå. Artiklerne har baseret sig på forskellige borgere og interessenters meninger om projektet, og hvordan det kan og bør løses. Det er klart – og godt - at der er interesse om et projekt af en sådan størrelse og også, at der er utålmodighed om, at det snart kommer – ikke mindst set i lyset af det meget våde forår og efterår. Og det har taget tid. Det gør den slags, for som det fremgår af artiklerne, så er der mange hensyn som lovgivningen kræver, der skal varetages ift natur, vandløbskvalitet, kulturarv og ikke mindst, hvordan man opnår den bedste beskyttelse af byen. Alt dette er undersøgt. Grundigt. For vi gør det ikke for sjov. EU har udpeget Holstebro Kommune og stillet krav om, at kommunen skal komme med en plan for håndteringen af de hyppige oversvømmelser op til og med en 100 års hændelse. Der ér truffet beslutning om, hvordan problematikkerne skal løses. Den løsning, som man er nået frem til, er én, som kan realiseres og den løsning, som samlet set tager bedst hensyn til alle de interesser, der er på spil, når én enkelt smal interesse ikke kan tilgodeses på bekostning af andre. Når der nu er så mange meninger om projektet, som er delt via artiklerne, så finder Holstebro Kommune, at der er nogle påstande og meninger om mulige løsninger, som ikke kan stå uimodsagt. Det drejer sig særligt om følgende: Påstand: Kommunen vil placere en altødelæggende dæmning i ådalen Fakta: I Holstebro Kommune er der mange kilometer ådal langs Storå, og dæmningen placeres netop ved siden af, hvor motorvejen skær Storådalen, sådan at der ikke påvirkes nye dele af ådalen. Dæmningen indpasses i landskabet med samme hældninger som ådalens sider og begrønnes som ådalen i øvrigt. Samtidig er det sikret, at både de vandlevende og landlevende dyr kan passere. Selve dæmningens ”fodaftryk” er 4-5 ha, men der er kun 0,5 ha særlig natur omfattet af §3 i naturbeskyttelsesloven, der hvor dæmningen placeres. Påstand: Man behøver ikke den ekstra dæmning, for Vandkraftsøen kan let tilbageholde over 2 mio. m3 Vand. Fakta: Der er behov for at opbevare 4,5 mio m3 vand, hvis byen skal beskyttes mod en 100 års hændelse. Dette er beregnet og modelleret med baggrund i Storås faktiske profil, vandføringsmålinger igennem mange år, officielle klimascenarier og kalibreret ift. de niveauer, oversvømmelserne har nået ved tidligere hændelser. Beregningen er foretaget i et avanceret og anerkendt modelleringsprogram. Selve vandkraftsøen kan ikke bringes til at opbevare 2 mio m3, uden det introducerer en væsentlig risiko for, at bundslammet ledes ud i Storå og risikerer at slå livet ihjel pga iltsvind. Den risiko vil vi ikke tage. Påstand: Der føres for lidt vand igennem Storå, og det er billigere at uddybe Storå fra vandkraftsøen til Storebro. Fakta: En uddybning af Storå fra Vandkraftsøen til Storebro vil væsentligt påvirke Storås miljøtilstand på det pågældende stræk og medføre en generel sænkning af grundvandsspejlet, som kan give sætningsskader på de ejendomme, som søges beskyttet med projektet. Desuden vil brinkerne langs Storå skulle sikres ved en uddybning. Nyligt indhentede priser på brinksikring andre steder i Storå indikerer, at de samlede omkostninger bare til dette vil være 25-30 mio kr og ikke 5-10 mio kr som påstået. Endeligt påstås det, at vandføringen er fastsat af hensyn til kolonihaverne, og at dette kan løses ved en dæmning langs åen. Hertil skal siges, at den fastsatte vandføring ikke er sket af hensyn til kolonihaverne, men af hensyn til boligområderne øst for Østerbrogade. Påstand: Regulering af åen vest for byen bidrager til at løse problemet Fakta:Det er undersøgt og dokumenteret, at åen skal graves en halv meter dybere i sin fulde bredde på en strækning på 3 kilometer fra Storebro og helt ud til, hvor Frøjk Bæk løber til Storå neden for Vald. Birn A/S for at opnå samme effekt som det vedtagne klimaprojekt. Det er lige som strækningen mellem Vandkraftsøen og Storebro et indgreb, som vil have betydelige konsekvenser for vandløbets opfyldelse af miljømålene og vil bestemt ikke være billigere at gennemføre eller vedligeholde efterfølgende. Desuden vil en permanent sænkning af grundvandsspejlet med væsentlig risiko for sætningsskader på ejendomme langs åen i midtbyen også være gældende her. Reguleringer eller oprensninger endnu længere mod vest end de 3 km, som er undersøgt, vil ud over alle de miljømæssige konsekvenser, der er forbundet med dette, have minimal betydning for vandføringsevnen i Holstebro by, der hvor oversvømmelserne rent faktisk er et problem. Endelig har det fra tid til anden indgået i debatten om projektet, hvorfor man ikke bare fjerner cykelstier, træer, der stikker ud i åen, og slår grøden oftere m.v. Hertil er svaret, at vi skal finde en løsning, som løser problemet op til en hundrede års hændelse, og derfor er det ikke de småting, som kan bidrage enkelte eller få centimeter, som er fokus her og nu. Men bare rolig. Niveauet, som Holstebro Kommune skal løse klimaudfordringen for, er hævet til at skulle omfatte op til 1000 års hændelser. Så i fremtiden skal der også kigges på alle de yderligere tiltag, som kan understøtte en klimasikring af byen. Alle fremtidige indgreb i relation til Storå vil derfor skulle tænkes ift. at sikre bedre vandføring, når det er muligt. Også det brinksikringsprojekt i midtbyen og vest for Nørrebrogade, som Byrådet har afsat midler til i 2022 til 2024. Se billeder og læs mere om projektet på www.holstebro.dk/slutmedvandkaos

Annonce
var adsmtag = adsmtag || {}; adsmtag.cmd = adsmtag.cmd || [];