Annonce
Debat

”Hvilken sygepleje vil man i fremtiden have i Lemvig Kommune?” - del 2

Arkivfoto: Morten Pape/Scanpix
Annonce

Læserbrev: Kernelæseren vil vide, at der er en debat i gang omkring fremtiden for hjemmesygeplejen i Lemvig Kommune.

Vores indlæg er ikke et direkte modsvar til tidligere indlæg, da vi ikke er lodret uenig i tidligere fremstillede pointer. Dog synes vi, at debatten fortjener et nuanceret billede. Særligt fra to af de sygeplejersker, hvis fremtid debatten omhandler. I høj grad fordi vi synes, der er blevet tegnet et billede af, at den hjemmesygepleje, der leveres i dag i Lemvig Kommune, er velfungerende og af høj kvalitet.

Vi kan ikke tale på hele kommunens vegne, men vi kan tale på vegne af os selv, og vi oplever ikke altid, at sygeplejen er velfungerende.

Vi vil gerne vide, hvordan man med sikkerhed kan sige, at kommunens lave sygefravær blandt personalet skyldes kommunens nuværende organisering? Vi er i tvivl, om det er noget, som fagorganisationen har spurgt deres medlemmer om? Mine kollegaer, os selv inklusive, er ikke blevet spurgt.

Om en omstrukturering vil løse udfordringerne vil vi lade andre kloge i, men vi vurderer, at der er behov for nytænkning af hjemmesygeplejen. Heldigvis synes vi, at vores sygeplejegruppe leverer en god sygepleje af høj kvalitet. Det tror vi dog ikke er på grund af den måde, vi er organiseret på i dag - det er på grund af, at vi er en gruppe engagerede sygeplejerske, som, hver dag, vil yde en stor indsats for vores borgere.


Vi kan ikke tale på hele kommunens vegne, men vi kan tale på vegne af os selv, og vi oplever ikke altid, at sygeplejen er velfungerende.

Maj Byskov og Janni Trier Stoop, hjemmesygeplejersker


Men eftersom at vi er en lille gruppe, er vi også en meget sårbar gruppe. I den forstand at hvis der opstår sygdom eller hvis opgaverne overstiger de ressourcer, der er til rådighed, daler kvaliteten af den sygepleje, som vi kan levere.

I årevis har de tre områder skiftevis været ramt forskellige udfordringer i personalegruppen. Barsler, længerevarende sygdomsforløb med mere har amputeret sygeplejegruppen. Lægger man så rekrutteringsproblematikken oveni det, har det ofte betydet, at de resterende personalemedlemmer har været nødsaget til at løfte en tung opgave. Tænk hvis en centralisering betød, at man kunne udnytte hinandens ressourcer bedre? At man kan være flere kollegaer til at deles om opgaverne.

En nytænkning eller centralisering vil måske også betyde noget positivt i forhold de tre områders opdeling. I dag hedder det sig, at hvis man er bosat i ”Pip-kvarteret” i Lemvig (læs; falkevej, høgevej, uglevej, glentevej, musvågevej, ørnevej, høgevej, tårnfalkevej, jagtfalkevej, kondorvej, ballegårdvej og ballegårdvænget) så tilhører man det, som hedder Ældreområde Vest, hvor basen for sygeplejerskerne er i Harboøre. Dertil sygeplejeklinikken, som er placeret på Harboøre Omsorgscenter. Vi tror, at det vil glæde en stor del af disse borgere, at de muligvis kan slippe for køreturen til Harboøre eller ventetiden på sygeplejersken, som skal køre de godt 12 kilometer fra basen til adressen. Den nuværende opdeling af områderne kommer ikke altid borgerne til gode.

En centralisering er jo heller ikke ukendt i Lemvig Kommune på nuværende tidspunkt. Om natten er det en sygeplejerske fra Lemvig Hjemmesygepleje, som dækker behovet for sygepleje i hele kommunen. Så her vil det altså, for nogen, være en ”ukendt” sygeplejerske, som borgeren kommer til at møde. Sådan har det efterhånden kørt i en del år, og vi har på nuværende tidspunkt ikke mødt stor utilfredshed fra vores borgere omkring dette.

BDO rapporten konkluderer, at der ikke arbejdes ens i de tre områder. Dermed kan der være risiko for, at der leveres sygepleje af forskellig kvalitet alt efter, om man bor i Thyborøn, Møborg eller et tredje sted. Det er Lemvig Kommune i vores optik for lille en kommune til. Der burde det være rimeligt, at kvaliteten af den sygepleje, der leveres, er ens – uagtet placering af sin adresse i kommunen.

I forvejen er det svært at rekruttere sygeplejersker. Måske vil det, at der er flere sygeplejersker at sparre med, være med til at gøre det mere attraktivt?

Argumentet om at en god sygepleje i yderområderne leveres af en lille gruppe sygeplejersker, ser vi heller ikke holde vand i debatten om en centralisering. For kan en centralisering ikke organiseres således, at det er en lille gruppe sygeplejersker, som varetager det overordnede ansvar og forløb for en afgrænset mængde borgere? Det er, så vidt som vi er orienteret, sådan det allerede foregår i Lemvig-området i dag. Her er sygeplejegruppen opdelt i en grøn og blå gruppe.

Vi er spændte på, hvad det hele ender med. Der er på nuværende tidspunkt nedsat en arbejdsgruppe, som arbejder på højtryk for at finde løsninger og muligheder, som politikerne forhåbentlig er lydhøre overfor.

I sidste ende, om man er sygeplejerske eller politiker, så ønsker man at finde den løsning, som kommer borgeren mest til gavn.

Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Holstebro

Ti har søgt skoleleder-stilling

Annonce