Annonce
Holstebro

Husby Klitplantage: Store dyr skal græsse på klitheden

Det er i et område på 400 hektar her ved "Parabelklitten" i Husby Klitplantage, at der skal udsættes kvæg eller heste hele året for at skabe mere dynamik i naturen - og give bedre forhold for sjældne smådyr og planter. Siden fotoet blev taget er området ryddet for selvsået bjergfyr for at genskabe klitheden. Arkivfoto: Morten Stricker.
Til næste efterår skal der udsættes køer eller heste, som hele året skal afgræsse et område midt i Husby Klitplantage - og på den måde være med til at skabe bedre forhold for sjældne planter og smådyr.
Annonce

HUSBY: For at øge den naturlige dynamik skal der nu græsse dyr året rundt i et område i Husby Klitplantage, hvor der er en særlig klitnatur.

Det er et areal på 400 hektar i "Parabelklitten", som ligger syd for udsigtspunktet "Marens Maw", som nu skal indhegnes og afgræsses. For få år siden blev området ryddet for selvsået bjergfyr og grøfter blev jævnet for at genskabe vådområder. Nu er næste trin altså afgræsning, som formentlig bliver med heste eller kvæg, men det skal en ekspertgruppe beslutte.

Afgrænsning skal skabe mere naturlig dynamik og forbedre forholdene for en lang række lys- og varmekrævende planter, insekter og krybdyr - og herunder markfirben, klokkeensian, ensianblåfugl og klitperlemors-sommerfugl.

- Vi står i en naturkrise, og dyr og planter mangler plads og levesteder. Vi har brug for områder, hvor naturen kan udvikle sig på sine egne præmisser. Derfor er det også godt nyt for naturen, at dyr nu skal græsse hele året rundt i den unikke klitnatur - det tætteste vi kommer på en dansk vildmark, siger miljøminister Lea Wermelin (S) i en pressemeddelelse.

Annonce

Langtidseffekt

Ud over den store indhegning i Husby Klitplantage, som ligger nordvest for Husby, så kommer et tilsvarende syd for Klitmøller - altså i Nationalpark Thy.

Målet med projektet er samtidigt at indhente mere viden om de langsigtede effekter af helårsgræsning, og hvad typen og antallet af dyr betyder for de forskellige plante- og dyrearter. Danske forskere vil blive inviteret til at deltage i en ekspertgruppe sammen med Nationalpark Thy.

- Vi skal blive klogere på, hvad græssende dyr i store indhegninger betyder for naturen og oplevelsen af naturen på længere sigt. De erfaringer kan vi også bruge i kommende naturnationalparker, siger Lea Wermelin.

Forventningen er, at der kommer dyr på græs i Husby Klitplantage i Vestjylland i efteråret 2021. Forinden skal der afholdes lokale dialogmøder om projektet, og der skal etableres hegn i området, som Raketstien går igennem.

Helårsgræsning i Klitplantagen

Helårsgræsning etableres på to sammenhængende områder i statens naturområder i Husby Klitplantage og Vangså Hede syd for Klitmøller. I Husby Klitplantage er området cirka 400 hektar – begge steder er kendte for deres særlige parabelklitter.

Formålet er at skabe mere naturlig dynamik og dermed forbedrede leveforhold for en række lys- og varmekrævende planter, insekter og krybdyr.

Projektet skal forbedre viden om helårsgræsningens effekter i klitnaturen herunder valg af dyr, græsningstryk, arters sårbarhed mm. og viden om græsningen påvirkning af friluftmæssige forhold.

Projektet er støttet med 2,3 mio. kr. af 15. Juni Fonden. Området har tidligere indgået i et EU-projekt, hvor fokus var bekæmpelse af rynket rose, rydning af selvsåede træer og etablering af ny klithedenatur.

Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Holstebro

Minister: Nej til privat læreruddannelse i Herning, da det vil få alvorlige konsekvenser

Struer

Legeplads til 400.000 kroner

Annonce