Annonce
Holstebro

Holstebro har landets femte laveste elevudgift: 'En markant forringelse' og 'yderligt bekymrende'

"Vi kan med bekymring konstatere en faldende kompetencedækning i timerne, og gabet til landsgennemsnittet bliver fortsat større. Dette er på trods af en af landets højeste dækningsgrader af læreruddannet personale. En forklaring kunne være, at det stigende undervisningstal per medarbejder gør det vanskeligere at få skemalægningen til at gå op med linjefagsuddannede lærere med kompetencer i de givne fag. Dette finder vi særdeles bekymrende," siger den fælles skolebestyrelser for Sønderlandsskolen, Rolf Krake Skolen og Nørre Boulevard Skolen i en udtalelse til Folkeskolens Kvalitetsrapport for skoleåret 2018/19. Arkivfoto: Johan Gadegaard
Den faldende elevudgift i folkeskolen er den helt store bekymring ude på skolerne lige nu. Alene på Mejrup Skole er der forsvundet 3,2 millioner kroner over tre år.

Holstebro: Holstebros i forvejen billige skolevæsen er blevet endnu billigere, og det er noget, der fylder rigtigt meget ude på skolerne.

Det fremgår af skolebestyrelsernes udtalelser til "Kvalitetsrapporten for skoleåret 2018/2019". De seneste tre år er udgiften per folkeskoleelev faldet med 4.549 kroner - til 59.161 kroner - som er den femte laveste elevudgift i hele landet.

Alene på Mejrup Skole betyder det, at skolen ville have haft 3,2 millioner kroner mere, hvis 2016/2017-niveauet var blevet fastholdt.

"Det må betegnes som en markant forringelse af serviceniveauet og er yderligt bekymrende, når man samtidig kan konstatere, at kommunen har et problem i forhold til at opfylde kravet om, at 80 procent af eleverne skal være gode til at læse og regne samt, at kommunen også har problemer med at opfylde kravet om, at andelen af de allerdygtigste elever skal stige år for år, skriver bestyrelsen for Mejrup Skole, der hvis den havde ligget i Ringkøbing-Skjern Kommune ville have 8,7 millioner kroner mere om året at gøre godt med.

Annonce

27-28 børn i klasserne

Den dårligere økonomi har øget arbejdspresset, som følge af at lærerne skal undervise flere timer, og der samtidig er inkluderet flere børn, og klassesammensætningerne er optimeret.

"Består en klasse af 27-28 elever, vil der være mindre opmærksomhed fra medarbejderen per elev, end hvis klassen bestod af 21-24 elever. Her kunne en mulig løsning være øget brug af en 2-lærerfunktion, men dette vil selvfølgelig kræve en forbedret økonomi og øgede ressourcer, skriver skolebestyrelsen i Holstebro by.

Flere skoler kæder den faldende elevudgift direkte sammen med, at elevernes trivsel, som historisk set har ligget højt i Holstebro, er begyndt at falde. Skolerne glæder sig dog over, at afgangseleverne trods et af landets billigste skolevæsener, opnår et karaktergennemsnit over landsgennemsnittet.

Hvor synes du, at skolevæsenet skal være bedre?

- Blandt andet er der et udviklingspotentiale i forhold til lærernes kompetencer i de planlagte undervisningstimer, her ligger vi lavt i Holstebro. Der er også noget i forhold til læsningen i flere klasser. Fortsætter udviklingen i den retning, så vil vi se anderledes på tallene, så vil de være alarmerende, siger Rasmus Højberg, formand for skolebestyrelsen i Halgård.

Ønsker vikar-korps

I Staby ser skolebestyrelsesformand Niels Christian Knygsand Røndhøj generelt positivt på skolevæsenet og synes, eleverne er superdygtige.

- Jeg synes, vi er gode til at skabe tryghed og relationer, men det er klart, det er en svaghed at være en lille skole under influenza sæsonen, eller hvis en lærer vælter på skiferien. Her er vi også udfordret af geografien - at vi ligger i yderste klitrække gør det ikke nemmere at skaffe vikarer. Jeg vil ønske, at der centralt var et korps af uddannede vikarer, vi kunne benytte i stedet for Line på 17 år, der arbejder på tanken, siger Niels Christian Knygsand Rønhøj.

Flere skolebestyrelser kritiserer, at de nationale test tillægges for stor vægt i rapporten, mens de savner flere ting.

"Det ville være godt at have sammenlignelige dato på udgiften per elev. Man kunne også overveje at sammenligne os med vores nabokommuner... Vi er nysgerrige på, om vi gør nok for at løfte de svageste elever og for at løfte de dygtigste elever. Både kommunalt og på egen institution," skriver Nr. Felding Skoles bestyrelse.

I Vinderup er det elevudviklingen, skolebestyrelsen ønsker yderligere belyst.

"Vi er nysgerrige på, om det faldende elevtal skyldes friskolerne i kommunen. Det er en mangel i rapporten, at vi ikke kan gennemskue, hvor mange, der fravælger folkeskolen," skriver Vinderup Skoles bestyrelse.

Børn- og familieudvalget behandler kvalitetsrapporten på et ekstraordinært møde den 5. marts efter at have udsat punktet på mødet i torsdags.

- Det har vi valgt, fordi der har været nogle tekniske problemer med at få bilagene ud, og vi vil gerne have læst rapporten ordentligt igennem, siger formand Torben Gudiksen (R).

Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Forsiden netop nu
112

Jæger fik ram på gummiged

112

Fire sigtelser til to mænd

Annonce