Annonce
Lemvig

Høfde 42 topper regionernes prioritering

Giftdepot ved Høfde 42 ligger i forvejen helt ude i havstokken, hvor det er beskyttet af store granitblokke. Foto: Johan Gadegaard
Nu er det op til miljøministeren at afgøre, om der skal ryddes op i giftdepotet og den gamle fabriksgrund

Tangen: Danske Regioner fremlægger nu en samlet plan for, hvordan de ti generationsforureninger skal håndteres fremadrettet, og som ventet er en opreninsning af Høfde 42 øverst på listen, mens en oprensning af den gamle fabriksgrund ved Rønland er næstøverst. Det er et udspil, der glæder formanden for Region Midtjyllands udvalg for Regional Udvikling, Jørgen Nørby (V).

- Nu ligger det hos ministeren, hvornår der kan ryddes op, siger han.

Han forventer dog, at det kommer til at ske hurtigt, for regionernes plan rummer også en oversigt over økonomi og en tidspland. Den indebærer, at man umiddelbart kan gå i gang med at rense op på tre lokaliteter. De to lokaliteter på Harboøre Tange samt giftdepotet ved Kærgår Klitplantage er de eneste, der er færdiganalyserede i et omgang, så man både har en oversigt over priserne og en tidsplan. Derfor kan de indledende skridt allerede tages i år, og de tre områder kan være oprensede seneste i 2026.

– De store forureninger giver utryghed for en masse mennesker og ødelægger vores natur. Nu skal vi have ryddet op, siger formand for Danske Regioner, Stephanie Lose (V).

Annonce

Generationsforureninger

En generationsforurening defineres som en forurening, der:

udgør en risiko for grundvandet, menneskers sundhed eller vandmiljøet, sådan som det fremgår af jordforureningsloven, og koster mindst 50 millioner kroner fremadrettet at undersøge og oprense.
De 10 generationsforureninger er:

Høfde 42 ved Harboøre Tange, kemikaliedepot
Cheminovas gamle fabriksgrund, Harboøre Tange
Cheminovas nuværende fabriksgrund, Rønland
Kærgård Plantage, dumpning af spildevand fra Grindstedværket
Grindsted, forurening fra Grindstedværkets produktion
Himmark Strand, deponering af kemikalier fra Danfoss
Collstropgrunden ved Esrum Sø, træimprægnering
Vestergade 5, Skuldelev, metalforarbejdningsvirksomhed
Naverland, omlastestation for klorerede opløsningsmidler
Lundtoftevej 150 og 160, produktion af hårde hvidevarer

Milliardregning

Oprydningen af de ti generationsforureninger vil ifølge Danske Regioners plan koste cirka 2,7 milliarder kroner frem mod 2030 med udgangspunkt i den nuværende viden om forureningerne.

Planen er opdelt i tre forskudte faser, der sættes i gang over de kommende år. Fase 1 kan og skal sættes i gang hurtigst muligt. Den vil strække sig frem til 2026 og koste ca. 740 millioner kroner. Her skal 500 millioner kroner bruges til en oprensning af de to lokaliteter på Harboøre Tange.

Når oprensningerne er inddelt i flere faster, skyldes det, at flere af forureningerne kræver flere undersøgelser lige som der skal skaffes det nødvendige kapital. Regionerne råder ikke selv over beløbet, og derfor skal den danske stat på banen.

Ministerbordet

Miljøminister Lea Wermelin (S) har dog allerede vist en vis velvilje til at finde pengene. Det er nemlig hende, der har bedt regionerne om at lave en prioriteret plan og et økonomisk overslag over, hvordan man skal gribe oprensningen af de 10 generationsforureninger an. Det er denne plan, som Danske Regioner nu kan lægge på hendes bord.

De fem regioner bruger tilsammen ca. 440 millioner kroner om året på jordforureningsopgaven. Regionerne har i alt kortlagt ca. 37.000 forurenede eller muligt forurenede grunde i Danmark. Det kan være gamle industrigrunde, beboede grunde og legepladser. Halvdelen udgør en risiko for mennesker og miljø.

Annonce
Annonce
Forsiden netop nu
112

Fire sigtelser til to mænd

Annonce