Annonce
Holstebro

Frygter for miljøet: Ny minkgrav er blot 150 meter fra  Lilleåen - og midt i mulig naturpark

Den nye minkgrav ved Fuglsangvej ligger blot 150 meter fra Råsted Å og fra Holstebros kommunegrænse. Og i et område, hvor der er planer om en naturnationalpark. For en måned siden viste udvalgsformand Karsten Filsø SF-folketingsmedlemmerne Signe Munk og Rasmus Nordquist rundt i naturparkområdet - og tæt på minkmassegraven i Herning Kommune. Foto: Morten Stricker
Ny minkgrav ligger midt i område påtænkt til natur-nationalpark - og på en bakke blot 150 meter fra Råsted Lilleå, og det bekymrer Karsten Filsø (SF).

IDOM/VIND: En ny massegrav til mink, som skal graves vest for Vind, ligger blot 150 meter fra Råsted Lilleå, og dermed grænsen til Holstebro Kommune.

Derfra flyder åen mod vest og ud i Nissum Fjord. Udsigten til, at en million minkkadavere skal rådne op i jorden bekymrer Karsten Filsø (SF), der er formand for natur- og miljøudvalget i Holstebro Kommune.

- Der vil ske en massiv udsivning af nærringstoffer fra minkene, og jeg frygter da, at det vil påvirke Lilleåen - og i den sidste ende Nissum Fjord. Der er etableret flere vådområder for netop at mindske miljøbelastningen af fjorden, siger Karsten Filsø.

Herning Kommune har givet en haste-landzonetilladelse til minkgraven. Oveni skal minkene graves ned på 25 meter høj bakke - og i et terræn, der skråner ned mod Lilleåen.


Der vil ske en massiv udsivning af nærringstoffer fra minkene, og jeg frygter da, at det vil påvirke Lilleåen - og i den sidste ende Nissum Fjord

Karsten Filsø (SF), formand for natur- og miljøudvalget


- Jeg under mig da over, at man vælger at placere minkgraven så tæt på Råsted Lilleå, som er et af landets fineste vandløb sammen med Gryde Å, siger Karsten Filsø.

Annonce

Hvem skal overvåge?

Minkmassegraven ved Nr. Felding ligger tæt på Gryde Å - og blot seks kilometer fra den nye massegrav.

- Vi kommer til at drøfte, hvem der har ansvaret for overvågning af udsivning fra området - og hvem der skal betale for afværgeforanstaltninger som at pumpe foruret vand væk, hvis der opstår et problem, siger Karsten Filsø, som vil have en kontakt til Herning Kommune for at høre om overvejelserne før tilladelsen til massegraven.

- Vi har som kommune ikke lyst til at stå tilbage med et problem, når alt det her med nedslagtning af mink er overstået, siger Kasten Filsø, som ønsker sagen diskuteret på næste udvalgsmøde.

Annonce

Rimer dårlig på nationalpark

Faktisk ligger minkgraven midt i det område ved Vind Hede og Stråsø Plantage, hvor der er planer om en af de natur-nationalparker, som der er afsat penge til i regeringens forslag til finanslov. Her har Karsten Filsø netop peget på dette område som velegnet til natur-nationalpark.

- Hvordan synes du, at en natur-nationalpark rimer på en mink-massegrav?

- Det rimer da ikke særlig godt. Men det fremgår dog, at området skal reetableres og føres tilbage til marker. Og det må vi regne med, siger Karsten Filsø.

Faktisk skal natur- og miljøudvalget i næste uge diskutere, om kommunen skal anbefale en naturnational-park, som også går ind i Herning og Ringkøbing-Skjern Kommune - og som altså omfatter både Vind Hede og dele af Stråsø Plantage.

Naturstyrelsen - og dermed staten - ejer store arealer i området - og herunder de marker, som nu er udpeget til minkgrav.

Den nye minkgrav (rødt kryds) ligger mellem Sandfærvej og Råstedvej i Herning Kommune - men blot 150 meter fra Råsted Lilleå og fra grænsen til Holstebro Kommune: Ill: Dagbladet/kommuneplan-kort

Storålam har i øvrigt haft adskillige ulveangreb på får, som bruges til naturpleje i området -  og blot få hundrede meter fra det sted, som nu er udpeget til minkgrav.

- Minkgraven vil ikke genere os, men det er da et lidt pudsigt sted så tæt på sårbart sårbart natur. Men der er jo ingen, der ønsker minkgrave, og et sted skal de være, når det er besluttet at slå alle mink ned, siger Jørgen Blazejewicz, der ejer Storålam.

De to første minkgrave er placeret i militære områder ved Holstebro og Karup.

Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce