Annonce
Læserbrev

Forurening. Silden er et følsomt væsen

Annonce

Debat: Alger er nogle små terrorister, som slår til og spreder frygt når man mindst venter det.

Alger er også et godt alibi for andre syndere til dårlig vandkvalitet.

Silden er også en god indikator på dårlig vandkvalitet.

Silden er en af de fisk, som reagerer først, når der er noget galt med vandkvaliteten, ikke mindst her ved Harboøre Tange.

Da meldingen kom ind om døde og ilanddrevne sild på fjordkysten ved Udby, Draget og Oddesund nord i Nissum Bredning, gik alarmklokkerne selvfølgelig i gang og de ansvarlige myndigheder (miljøstyrelsen) blev kontaktet - hvad var årsagen?

Hændelserne blev også bekræftet af en østersfisker dagen efter, hvor han kunne berette om store fangster af døde sild i sit østers-skraber-redskab.

Det første, som kom i fokus, blev klappe-pladsen (bypass område) for opgravet sediment i Sælhundeholm løb ved Sandø, forbi de otte møller 500 m nord for kemifabrikken Cheminova på Rønland/Harboøre Tange. Her blev de mange døde sild fanget på bunden og ikke langt derfra drev døde sild i land.

Ikke langt fra den oprensede sejlrende bliver sedimentet dumpet på Østersbanker øst for den brede grund og i Nature 2000 området, som er en yndet fiskeplads - ikke mindst for østers-fiskerne, men også en plads hvor de store sild i Limfjorden har deres vandring.

Det store spørgsmål er, hvad var årsagen til den store forekomst af døde sild?

• Var det dumpning af sediment/sand på den nærliggende fiskeplads og Nature 2000 område, som fjordfiskerne var bekymret for? Er den så ren, som myndighederne giver udtryk for? Er sedimentet blevet analyseret? Signe Munk (SF) har berørt emnet her i bladet - før sildedøden og bedt om en redegørelse for sandets indhold af eventuelt miljøfremmede stoffer, dog uden held.

• Eller var det den berømte alge Karenia Mikimotoi, der i 1990 blev konstateret i Limfjorden for første gang - der er giftig for fisk og bløddyr. Hvilket miljøstyrelsen (ansvarlig myndighed) mener kan være årsagen. Myndighederne havde konstateret denne alge ved Løgstør i januar/februar 2020. Det skal dog siges, at algen også var til stede i tiden 2006 og 07 i Nissum Bredning UDEN at der kunne konstateres dødsfald blandt fisk og bløddyr.

• Er det (Struer Nyheder) måske sælen, som har stresset silden, så den er svømmet på land? Det forklarer bare ikke de mange døde sild på bunden af fjorden?

• Struer Kommune (Struer Nyheder) mener, det kan være et naturligt fænomen, som sker, når silden trækker ind i Limfjorden gennem Nissum Bredning.

Tiden går - og efter devisen, lad tiden slå beviserne ihjel – bliver episoden mere og mere virkelighedsfjern og beviserne for sildens opførsel og død, bliver stille og rolig udvasket.

De ansvarlige myndigheder har bidt sig fast i algen Karenia Mikimotoi, og ønsker tilsyneladende ikke at analysere, teste eller undersøge de sild, som en snarrådig mand havde taget fra og nedfrosset.

Lad os få fundet en plausibel og troværdig forklaring på problemet, som kan tilfredsstille ALLE.

Lad os få undersøgt:

Vandet i Nissum Bredning ved pladsen for bypass dumpningen – er der alger i det vand?

Lad os få undersøgt de frosne sild, har de lidt alge-døden?

Lad os få undersøgt bundforholdene/sedimentet, hvor sandet kommer fra?

Er denne alge egentlig til stede i Nissum Bredning?

Foto: Johan Gadegaard
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Forsiden netop nu
Debat

Naturen har det langt bedre end sit rygte

TTH Holstebro Herrer

TTH besejrede Mors-Thy i tredje test

Annonce