Annonce
Læserbrev

Forurening. Fisk og skaldyr dør i den vestlige del af Limfjorden

Annonce

Debat: Årsagen til sildenes død i marts, og brislingens flugt fra området i april - og nu også døde østers i maj, - har IKKE afsæt i alger, virusser eller parasitter. De er ikke aktive i vinter- og forårsmånederne – de blomstrer om sommeren og gør ulykke i sensommeren og om efteråret.

Dette er aldrig sket før i Nissum Bredning, og derfor er vi nødt til at kigge på noget andet i området, som ikke er sket før.

Det hele startede 14 dage efter, at Kystdirektoratet, Thyborøn Havn og Miljøstyrelsen var blevet færdige med at flytte/dumpe 30.000 kubikmeter muligt forurenet sediment (sand) fra Sælhundeholm Løb – forbi forureningen på Rønland - ned til en af Miljøstyrelsen og Kystdirektoratets fastsatte bypass-områder, hvor det blev dumpet.

Dette område er kendetegnet ved, at det er et nyt område og ved at være placeret i et Natura 2000-område, og det er en af de bedste østers/muslingefiskepladser i Nissum Bredning, hvorfor også østersfiskerne opponerede i 2018/19, da det blev besluttet, at der måtte dumpes.

Både silden og brislingen er pelagiske (det vil sige, at de lever og flytter sig oppe i vandet) og er stimefisk, som vandrer i store stimer over store strækninger. Silden og brislingen er vinterfisk, som kommer i Nissum Bredning enten for at gyde eller vandre til andre steder i Limfjorden. Problemet ved de to sildefisk er, at deres rute er lige pladask gennem Sælhundeholm Løb og ned over bypass (dumpnings-) området.

Fænomenet begyndte, efter min overbevisning, i vinteren 2020 i februar måned, da man var færdig med at dumpe sediment/sand fra sejlrende Sælhundeholm Løb, som går fra Thyborøn og ned forbi Rønland til Nissum Bredning. Denne sejlrende har en spændende historie, da den flytter sig hvert år nogle meter sydpå – det vil sige den kommer nærmere og nærmer til det kraftigt forurenede område, hvor Cheminova deponerede deres kemiaffald i perioden 1962-1984.

Næsten alle ved, at området fra sejlrenden, hen mod Rønland (cirka 500 meter) er kraftig forurenet. Man ved også, at det kun var et spørgsmål om tid, før sejlrenden ville nå forureningen – eller omvendt. Men det snakker man ikke højt om. Går vi tilbage til 2001 i forbindelse med etableringen af de otte møller, som står på sydsiden af sejlrenden, kan man – hvis man kigger godt efter – finde de bekymrende tal omkring forureningen i området. Men det snakker man heller ikke højt om. Man snakker egentlig ikke ret meget om Cheminovas gamle forureninger. Man lader som om det ikke eksisterer – man lukker kort sagt øjne og ører.

Da Miljøstyrelsen skulle give tilladelse til dumpningen/bypass af det forurenede sand i Nissum Bredning, oplystes de, at der ikke var nogen forurening i området, og at sandet var at betragte som rent hav-sand.

Nu er det heller ikke nemt at sidde på et lummert kontor i Odense og se, at Cheminova og dens forurening gennem 70 år ligger kun få meter fra sejlrenden - og at området er dømt kraftig forurenet.

Området, vi snakker om, er aldrig blevet undersøgt til bunds. Området ligger øst for svovldepoterne, som man ved siver ud til Limfjorden, men ingen ved med bestemthed, hvor langt det er nået i grundvandet.

Området er uden egentligt tilhørsforhold, men det er for nylig blevet regionens opgave at varetage det. Det fungerer på sammen måde som ved depot for tungmetal-forurenet havneslam, som ikke er matrikuleret, og derfor ikke har nogen ejer og ansvarshaver.

Det er den forurenings-vandring, jeg er bange for, har nået sejlrenden, og når man så flytter sandet/sedimentet fra sejlrenden og smider det på en af de bedste fiskepladser i den vestlige del af Nissum Bredning, så vil konsekvensen blive, at fisk, skaldyr og andre bløddyr dør i det område, der dumpes på.

Kære politikere, Limfjords-fiskere, Miljøstyrelse, Fødevarekontrol, Kystdirektorat og Thyborøn Havn. Lad os få undersøgt området mellem Rønland, Sandø og Sælhundeholm Løb, så vi er sikre på, at I ikke ligger og flytter rund på de tungmetaller/kviksølv og pesticider, som man fandt i juni 2001.

Og undlad (stop) så med at dumpe mere sediment i det omtalte område, før vi er sikre på at sedimentet er rent.

Glem jeres teorier om alger, virus og parasitter på denne årstid – de er først aktive i den vestlige del af Limfjorden om sommeren og tidlig efterår – det burde I vide.

Jeres teorier med alger, virus og parasitter er efterhånden brugt som undskyldning for døde fisk, fugle og bunddyr i så mange år omkring Rønland/Cheminova, at den er for gennemskuelig.

Nu dør også østers. Arkivfoto: Johan Gadegaard
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Forsiden netop nu
Struer

Info til vandhunde: Fun Park er åben

Annonce