Annonce
Lemvig

Anlæg udvides med 1100 kvadratmeter og ny rørledning føres over fjorden: Spildevand fra Lemvig skal pumpes videre til Harboøre

Direktøren for Lemvig Vand og Spildevand, Lars Nørgaard Holmegaard, ved nogle af de spildevandstanke, der med tiden skal nedlægges i Lemvig. Arkivfoto: Benny Gade
Rensningsanlægget i Harboøre skal udvides og en ny rørledning føres over fjorden fra Lemvig til Harboøre

Harboøre: Sammenlægningen af rensningsanlæggene i Lemvig og Harboøre rykker nærmere. Forsyningsselskabet bag de to rensningsanlæg har nu afklaret, hvordan det kommende rensningsanlæg skal fungere, og derfor er man nu i fuld gang med at regne på de nøjagtige dimensioneringer af rørledninger og bassiner.

- Plangrundlaget er nu på plads, så de to anlæg kan lægges sammen. Nu arbejder vi på, hvordan vi skal gøre det rent teknisk, siger direktøren for Lemvig Vand og Spildevand, Lars Nørgaard Holmegaard.

Der har længe været tale om at flytte rensningsanlægget i Lemvig til det eksisterende anlæg i Harboøre, men der har undervejs været problemer, der skulle løses.

- Den interessante del i projektet er selve beluftningsdelen af spildevandet. Vi ændrer det til en ny type bundbelufter, hvorved vi kan opnå en stor energibesparelse. Vi skulle dog først undersøge, hvordan vi kunne få en effektiv drift med bundbeluftning og har derfor kørt et fuldskalaforsøg med anlægget. Det viser til gengæld, at vi kan opnå gode besparelser på energien, når vi lægger rensningsanlæggene sammen, så derfor er grundlaget nu på plads, siger Lars Nørgaard Holmegaard.

Dermed går projektet ind i næste fase, hvor anlægget skal projekteres. De nødvendige ansøgninger er sendt af sted, og derfor går Lemvig kommune allerede nu i gang med at se på lokalplanen for Harboøre Rensningsanlæg. Anlægget i Harboøre ligger i dag på et 58.267 kvadratmeter stort areal øst for byen, men det er kun en mindre del, der er i brug. I dag anvendes 1.869 kvadratmeter til bygninger, kontor, lager og vandforsyning samt yderligere 4.349 kvadratmeter til teknisk anlæg. Når anlægget skal modtage alt spildevand fra Lemvig, bliver der behov for at udvide de tekniske anlæg i form af bassiner med yderligere 1100 kvadratmeter.

Der ud over skal der anlægges en rørledning, der forbinder det nuværende rensningsanlæg i Lemvig med anlægget i Harboøre.

- Vi skal have en rørledning tværs under fjorden, der forbinder de to anlæg. Netop nu regner vi på, hvordan vi skal dimensionere ledningen for at flytte alt vandet til Harboøre, og hvordan det fremtidige rensningsanlæg præcist skal se ud, siger Lars Nørgaard Holmegaard.

Allerede i dag findes der en mindre rørledning hen under fjorden, der forbinder de to rensningsanlæg, så det er ikke en større opgave opgave at pumpe ekstra spildevand fra Lemvig til Harboøre.

- Vi flytter allerede i dag spildevand rigtigt langt her i kommunen. Vi pumper alt spildevand fra den sydlige del af kommunen til Lemvig, hvor det skal renses, siger Lars Nørgaard Holmegaard, der betegner strækningen til Harboøre som en kortere stræk.

Derfor er det for ham ikke et problem at pumpe alt spildevandet fra det nuværende rensningsanlæg i Lemvig videre til Harboøre. Det skal blot gøres på den energimæssigt bedste måde. Selv om rensningsanlægget i Lemvig bliver nedlagt, vil alle bygninger altså ikke forsvinde.

- Der bliver fortsat brug for en form for bygning til en pumpestation, men det bliver ikke noget, der fylder meget, siger Lars Nørgaard Holmegaard.

Han tør endnu ikke sige, hvornår anlægsarbejdet kan gå i gang. Foreløbigt har selskabets eksterne rådgivere med i beregningerne af de kommende dimensioneringer.

Annonce
Annonce
Annonce
Forsiden netop nu
112

Lige nu: Voldsom brand i halmlade

Leder For abonnenter

Det er utroligt...

Vi kunne læse her i bladet i lørdags, at fremtiden for et af de absolut allerstørste sportsarrangementer i hele landsdelen, Holstebro Cup, som afvikles hver påske, er i farezonen for ikke at kunne fortsætte. Ikke fordi der ikke er deltagere, som vil tage til Holstebro i påsken for at spille håndbold. Det vil de gerne, og det bidrager naturligvis til omsætning og markedsføring af byen, at der kommer så mange udøvere, ledere og forældre. Formanden for Holstebro Cup, Karsten Marcussen, har stået i spidsen for arrangementet i årevis, og han har i lige så mange år haft stor opbakning fra en række frivillige, der gør det af lyst og ikke fordi, de selv har børn eller anden personlig interesse i arrangementet. Selvfølgelig får de en personlig oplevelse ud af at være sammen med så mange glade mennesker, men man gør det også, fordi det er vigtigt for en by at have et stort arrangement som Holstebro Cup. Men formanden stopper, når denne udgave er klaret. Og han kan frygte, der er flere af de frivillige, der benytter lejligheden til det samme. Begrundelsen er, at det er blevet et bøvl med samarbejdet med kommunen, og formanden opfatter det som direkte benspænd, når det er særdeles vanskeligt at få praktiske ting til at gå op, og der ingen velvillighed er fra kommunens side. Det er fortrinsvis adgangen til skolerne, hvor der indkvarteres deltagere, der er problemet, og i modsætning til de kommunale skoler, så er der ingen problemer med professionskolerne, gymnasiet med videre. I samme avis beklager udvalgsformanden det, og nu skal tonen have en anden lyd. Det må vi så se, om den får. Men det kan jo ikke være rigtigt, at der skal en formands-afgang og en forsideartikel i det lokale dagblad til, før man opfatter alvoren hos kommunen. En kommune bør forkæle frivilliges initiativer og arbejdslyst, når det drejer sig om sådanne arrangementer, som helt klart er i kommunens store interesse, der bliver arrangeret. Det er ingen naturlov - slet ikke i dag, at der er frivillige, der vil gøre sådan et stort stykke uegennyttigt arbejde, så derfor kan det undre, at der skal så stort et brag til, før man vågner op og aflyser alle benspænd for at erstatte dem med skulderklap og "medvind på alle cykelstier". Hvis det altså sker...

Annonce