Annonce
Holstebro

Forældre skal køre længere for at få passet dagplejebørn

- Vores dagplejer ligger lige ovre på den anden side af hækken, men om jeg skulle køre nogle kilometer længere for at få en fast dagplejer, jeg kender og er glad for, så gjorde jeg det. Men skal vi oogså til at have skiftende gæstepleje, så ryger trygheden, det nære og kendte, som jo er grunden til, at vi har valgt dagpleje, siger Kirstine Dam Kjemtrup, medlem af forældrebestyrelsen for dagplejen. Familien har indtil nu kørt med to gæstedagplejere - hver gang de har fået tilbudt en trejde, har de takket nej og selv stået for pasningen. Arkivfoto: Preben Madsen
Mens der med regeringens finanslov lægges op til bedre normeringer i vuggestuer og børnehaver, så er der lokalt udsigt til dårligere service for forældre med børn i dagpleje.
Annonce

Holstebro: Fremover vil forældre, der får anvist børn til dagplejen, "kunne få større afstand til pasningstilbuddet og til gæstepleje, end der er nu”.

Forringelsen af serviceniveauet kommer til trods for, at politikerne i en ny ressourcetildelingsmodel fastholder den principielt tidligere fastsatte belægningsprocent på 3,55 barn per dagplejer.

- Men reelt ligger vi lavere, så når vi nu ønsker at udnytte det gab og kører op til det, som politisk blev sat som mål for flere år siden, vil det give nogle uudnyttede midler, vi kan bruge. Men det vil også i nogle tilfælde betyde, at forældre skal køre lidt længere, siger næstformand og fungerende formand for børn- og familieudvalget, Torben Strømgaard (V).

Derudover skæres der i konsulent- og tilsynstimerne, så der fremover bliver 1,25 konsulenttime per dagplejer per uge.

- Jeg synes, timingen er uheldig, nu hvor vi lige fra Christiansborg er blevet lovet, at det bliver så godt med minimumsnormeringer i daginstitutioner, siger Kirstine Dam Kjemtrup fra forældrebestyrelsen for dagplejen i Holstebro Kommune.

Annonce

Besparelse på fire millioner kroner

Besparelsen ved konsekvent at overholde belægningsprocenten og mindske tilsynet er fire millioner kroner ved fuldt gennemslag, og cirka det halve i det første år, vurderer forvaltningen. Pengene vil blive brugt til at lukke huller andre steder, ikke mindst på det specialiserede børn- og ungeområde, hvor Holstebro som mange andre kommuner har et stort merforbrug.

Kan du ikke være bange for, at serviceforringelsen vil få forældre til at fravælge dagplejen?

- Nej. For det første er niveauet i Holstebro højere end i omkringliggende byer. I Herning har hver dagplejer i snit 3,8 barn. For det andet synes jeg ikke, at man kan stille minimumsnormeringer og pasningsfrekvenser op imod hinanden, for der er mange andre fordele ved dagplejen, blandt andet at det er den samme voksne, og at der er færre børn i tilbudet, siger Torben Strømgaard.

For Kirstine Dam Kjemtrup er det ikke afstanden, der er så afgørende og heller ikke, om der er tre, fire eller fem børn.

- Men hvis konsekvensen er, at vi skal ud til flere nye gæsteplejere, så bliver det utrygt. Og vi har jo netop valgt dagplejen, fordi det er nært, trygt og en kendt person, siger hun.

Den nye ressourcemodel er besluttet i børn- og familieudvalget og sendes i høring.
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Forsiden netop nu
Annonce