Annonce
Holstebro

Fisk skal sno sig: Vandløb lægges i slyngninger

Her ved Ryde Mølle er der en opdæmning, som spærrer adgangen for fisk, der søger op for at yngle. Nu skal vandløbet føres rundt i slyngninger - men mølledammen bliver dog bevaret. Foto: Holstebro Kommune
Ved Ryde Mølle får fisk nu fri passage - også ved Nørre Felding bliver vandløb mere attraktiv for ørreder.
Annonce

Ryde/Nr. Felding: Fisk og smådyr får snart bedre forhold i et par af de mindre vandløb i kommunen. Det er nemlig vandløb, som kan være gydevand for ørreder og mindre fisk, men som i dag ikke opfylder miljømålsætningen om godt vand.

Det største projekt er ved Ryde Mølle, hvor Hellegård Bæk passerer på sin vej mod nord til Limfjorden.

Det er mange år siden, at der har været en vandmølle på stedet - men den historiske mølledam ligger fortsat tilbage, så fisk ikke kan passere.

Nu vil der blive lavet et omløb på 325 meter, hvor åen får et slynget forløb - og med et mindre fald, så fisk kan passere. Det vil også gavne fisk og smådyr i tre andre bække, nemlig Hvolbæk, Fleng Bæk og Nåe Bæk, som alle løber ud i Hellegård Bæk. I øvrigt skal der flyttes 3000 kubikmeter jord for at anlægge slyngningerne.

Projektet bliver dog udformet, så mølledammen bliver bevaret - og så der fortsat løber en mindre mængde vand gennem møllesøen. Til gengæld vil tilløbet blive forsynet med en rist for at undgå, at fiskeyngel bliver fanget i søen på vej ud mod fjorden.


Det er mange år siden, at der har været en vandmølle på stedet - men den historiske mølledam ligger fortsat tilbage, så fisk ikke kan passere.


Det er en del af vandplanerne, at sådanne spærringer skal fjernes. Og derfor gennemfører kommunen projektet med penge fra staten.

Projektet gennemføres efter aftale med de berørte lodsejere.

Annonce

Felding Bæk

Også i Felding Bæk, som løber øst for Nørre Felding, skal der laves forbedringer. I dag ligger store del af bækken som en udrettet grøft, og der skal ske genslyngning på en strækning på 590 meter. Her er målet at skabe bedre forhold for både ørreder og for smådyr.

Felding Bæk løber ud i Vegen Å , og forventningen er, at havørreder vil trække op i Felding Bæk for at gyde. Derfor er det også planen, at der skal lægges sten og gydegrus i bunden af den nye snoede bæk.

Det er et projekt, som kommunen gennemfører for egne midler, og natur- og miljøudvalget har afsat 200.000 kroner på budgettet i år til projektet.

Begge projekter har krævet en miljøgodkendelse og er i den forbindelse i offentlig høring.

Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Forsiden netop nu
Annonce