Annonce
Holstebro

Ny fare for forurening: Mink er nedgravet alt for tæt på Boutrup Sø

Nogle mink er blevet begravet for tæt på Boutrup Sø i forbindelse med, at tusindvis af aflivede mink bliver begravet i minkgrave ved Jydske Dragonregiments øvelsesterræn ved Nørre Felding. Nu skal der gøres noget ved problemet. Foto: Morten Stricker
Mink er nedgravet kun 200 meter fra Boutrup Sø, selv om kravet var mindst 300 meter. Fødevareminister Rasmus Prehn (S) beklager situationen, mens lokale borgere er rystede over forløbet og de nye problemer.

Nr. Felding: Der er gravet render til aflivede mink for tæt på Boutrup Sø i det militære øvelsesterræn vest for Nr. Felding.

Nogle af minkene ligger nemlig kun 200 meter fra søen, selv om kravet var 300 meter, og det giver en risiko for forurening.

Fødevarestyrelsen er med rådgivning fra Miljøstyrelsen ved at tage hånd om problemet, så søen ikke risikerer at blive forurenet med blandt andet fosfor og kvælstof fra de døde mink, skriver Miljø- og Fødevareministeriet i en pressemeddelelse.

- Det her skal løses hurtigst muligt, og derfor skal der straks handles på det. Det er en meget beklagelig situation, og det er vigtigt, at der findes den bedst mulige løsning hurtigt, så borgerne i området trygt kan regne med, at vandet i søen er rent. Derudover skal vi drøfte situationen med de lokale myndigheder for at sikre bedst mulig koordination og for at få flest mulige hjerner til at tænke med, siger fødevareminister Rasmus Prehn.

I forbindelse med nedgravningen i området fastsatte Miljøstyrelsen et afstandskrav til søen på 300 meter.

Dele af nedgravningerne ligger dog under 200 meter fra søen.

Annonce

Fejl og tåbeligheder

Det var netop på grund af frygt for forurening af søen, at borgere i Nr. Felding demonstrerede mod de planlagte minkgrave 8. november.

- Det er en katastrofe, som bare udvikler sig hele tiden, og det er lige til at skrige over, siger Flemming Hedegaard, der var medarrangør af demonstrationen.

- Vi har fra starten påpeget, at der var risiko for udsivning af kvælstof til søen og til vandløb. Så det har hele tiden været ubegribeligt og tåbeligt at nedgrave minkene. Og nu fortsætter det med fejl på fejl, tilføjer han.

Leif Brøgger, der er formand for borgerforeningen, er også rystet.

- Jeg er måløs. Det er som om, slet ingen har styr på, hvad der foregår. Og sådan har det været fra første dag, da de startede med at grave i nattens mulm og mørke, siger Leif Brøgger.

- Jeg har aldrig før oplevet noget større overgreb med massegrave, stinkende lastbiler med døde mink, og hvor de ødelægger naturen i vores nærområde, tilføjer han om situationen.

Annonce

Sø kan blive forurenet

Fødevarestyrelsen afklarer nu med Miljøstyrelsen, hvordan situationen håndteres bedst muligt. Blandt andet ses der på, om der skal etableres drænrør, der sikrer, at den forurenede væske opsamles og renses, så den ikke kommer i nærheden af søen.

- Det er vigtigt at understrege, at det her ikke spreder corona-smitten. Det, vi skal sikre, er, at søen ikke bliver forurenet med blandt andet kvælstof og fosfor, og det er der en række forskellige løsninger på. I den forbindelse har vi bedt Miljøstyrelsen bidrage i vurderingen af eventuelle risici for vandkvaliteten i søen, siger Fødevarestyrelsens direktør, Nikolaj Veje.

Ligeledes vil Fødevarestyrelsen gennemføre en VVM-vurdering for at efterse de faglige vurderinger, kvalificere eventuelle afværgeforanstaltninger og sikre åbenhed i forhold til offentligheden.

Miljøstyrelsen har som tilsynsmyndighed allerede besluttet at iværksætte miljøovervågning af søen og en undersøgelse af særligt grundvandet.

Annonce

Fjern de døde mink

Karsten Filsø (SF), der er formand for natur og miljøudvalget i Holstebro Kommune, er bestemt ikke tilfreds med forløbet og de nye problemer.

- Den her nedgravning af døde mink er fyldt med dårlige historier - og det fortsætter, tilføjer Filsø.

Han vil ikke nøjes med rør til opsamling af udsivende forurening fra de døde mink, som Miljøstyrelsen lægger op til.

- Vi fastholder kravet om, at det er et midlertidigt depot, og så kan man sende det til Daka eller til forbrænding, når der er kapacitet til det, siger Karsten Filsø, som til gengæld mener, at Fødevarestyrelsen kan spare den planlagte VVM-vurdering.

- Den behøver de ikke at lave. De bør få minkene fjernet, når der ikke længere er behov for et midlertidigt depot, siger han.

Annonce

Mere jord i renderne

Det er i samme område, at døde mink presses op mod jordoverfladen, efter de er gravet ned.

Renderne er som anbefalet gravet cirka to en halv meter ned med halvanden til to meter jord ovenpå de nedgravede mink, står der i pressemeddelelsen.

Da avisen var i området med massegrave var oplysningen dog, at de døde mink blev tildækket med én meter jord.

Der vurderes at være tale om et midlertidigt problem under dyrenes forrådnelse. For at undgå eventuelle problemer for dyr og mennesker vil området være bemandet 24 timer i døgnet, indtil der er opsat hegn rundt om arealet.

Den Nationale Operative Stab, som har koordineret minknedgravningerne, er opmærksom på udfordringerne, og der sørges løbende for tildækning af de døde mink.

Radio4 sendte reporter Kristoffer Kristensen ud til Boutrup Sø ved Nørre Felding for at tage en snak med Flemming Hedegaard, der bor i området med sin familie. Hør det herunder.

Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce