Annonce
Debat

Førskolebørn. En kommunal driftsopgave

Debat: Hvad sker der, når skolesøgende børn ikke længere kan gå i førskole på en friskole? - Holstebro kommunes løsning er, at de kommende skolebørn skal forlade deres børnehave, gå på en folkeskole i tre måneder for så at starte på den ønskede friskole i august. I det regnestykke har kommunen helt overset barnets tarv.

Førskolebørn en kommunal driftsopgave. I alle andre henseender følger pengene barnet. Det gælder privat dagpleje/vuggestue, børnehave, skole, efterskole, plejehjem osv. I det fremlagte budgetforlig er der skåret yderligere 25 % på kommunens driftstilskud, så vi i 2018 får 50 % af den betaling som folkeskolerne får. Besparelsen fortsætter i samme takt, så vi i 2020 ikke længere får betaling. Det er en helt usædvanlig og ulogisk ordning, hvor de voksnes politiske kampe føres helt ind i børnelivet.

Friskoleloven tillader ikke, at vi bruger statsstøtte på at drive førskole. Når vi driver førskole, skal vi fremvise et selvbærende regnskab, hvor indtægterne alene er kommunalt driftstilskud og forældrebetaling. Besparelsen bliver mere absurd af, at hvis vi ikke påtager os opgaven gratis, forsvinder besparelsen for kommunen.

Politisk antyder man nu i budgettet, at friskolerne er en økonomisk belastning for kommunen - en påstand, der kalder på et faktatjek. Tal fra revisionsfirmaet Moos-Bjerre viser, at Holstebro i 2016 sparede 24,5 mio. på 1084 friskoleelever. Det skyldes, at kommunen afregnes 33.240 kr. pr. friskoleelev til staten, mod egne udgifter pr. folkeskoleelev på 55.850 kr. Beregningen tager ikke højde for, lokale og konkrete forhold i forbindelse med ændringer i skolestruktur, klassestørrelse ol. Besparelsen reduceres af disse men det vil ikke kunne ophæve, at det er en besparelse for Holstebro kommune.

Der er snart kommunalvalg. Jeg vil derfor opfordre de enkelte partier til at melde klart ud til vælgerne, om det er dette system, de ønsker sig i Holstebro Kommune, og om en stemme på dem vil være en stemme på denne førskoleordning.

Det er en helt usædvanlig og ulogisk ordning, hvor de voksnes politiske kampe føres helt ind i børnelivet.

Carsten Linde Sørensen, Skoleleder, Den kristne Friskole i Holstebro
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce