Annonce
Struer

Får lov at beskytte kyststrækning på Venø

En grundejer på Nørskovvej på Venø har fået lov til at beskytte 120 meter af kysten mod erosion. Det skal blandt andet ske gennem sandfodring. Arkivfoto: Peter Mørk
Efter flere afslag har teknik-, miljø- og klimaudvalget givet grundejer på Venø lov til at beskytte 120 meter af kysten ved hans ejendom
Annonce

Venø: Ejeren af en ejendom på Nørskovvej på Venø har efter flere forgæves forsøg fået lov at beskytte sin ejendom mod erosion. En beskyttelse, der vurderes til at kunne sikre mod en "væsentlig erosion", som det udtrykkes.

Grundejeren har af flere omgange søgt om tilladelse til at beskytte ejendommen, men havde hidtil fået afslag hver gang. Den seneste ansøgning var teknik-, miljø- og klimaudvalget anderledes positivt indstillet på at godkende. Efter godkendelsen kan der laves en sikring af 120 meter langs kysten. Beskyttelsen bygges op af sand, og oven på sandet vil der blive placeret sten på op til 300 kilo.

Annonce

Sandfodring

Kystdirektoratet og Danmarks Naturfredningsforening er blevet hørt inden udvalget godkendte ansøgningen.

Direktoratet anbefalede, at strækningen skulle sikres gennem sandfodring for at undgå læsideerosion og for at sikre den offentlige adgang langs stranden. En anbefaling, der nu er blevet en del af betingelserne for godkendelsen.

Danmarks Naturfredningsforenings ønske om at få lavet en miljøkonsekvensrapport har udvalget derimod afvist.

Annonce

Sensibel natur

Med godkendelsen følger også krav til i hvilke perioder, der må og ikke må arbejdes med projektet på grund af fuglenes yngle- og rasteperioder, da kystbeskyttelsen laves i et Natura 2000-område.

Der skal ske sandfodring foran kystbeskyttelsen for at sikre materialetransport, og at erosionen af kysten ikke flyttes nedstrøms kystsikringen.

Ved at placere kystbeskyttelsen uden for områder med habitatnatur sikres det, at der ikke sker en negativ påvirkning af områdets natur.

Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Forsiden netop nu
Struer

Nu går det fint i blæst fra sydvest

Struer

Ekstra julegave som tak for indsatsen

Annonce