Annonce
Læserbrev

Erhverv. Lad arveafgiften være

Jacob Ravn. Pressefoto

Debat: En del virksomhedsejere går i disse dage rundt og undersøger mulighederne for at indføre et generationsskifte. Det gør de, fordi den næsten nye regering formentlig vil hæve arveafgiften fra de nuværende seks procent helt op til femten procent.

Der er mange familieejede virksomheder i Danmark. Samfundet har en klar interesse i, at virksomhedsoverdragelse sker på en måde, så virksomheden ikke bliver drænet for midler, som ellers kunne være blevet brugt til investeringer i for eksempel ny teknologi eller nye ansatte. Med den nuværende usikkerhed om værdiansættelse vil det være decideret uklogt at hæve arveafgiften. Regeringen opfordres derfor til at finde en samlet løsning, de også indeholder en god og retfærdig løsning på værdiansættelsen af de familieejede virksomheder.

Det bør helt enkelt ikke være de skatte- og arvemæssige forhold, der skal afgøre mange danske virksomheders fremtid.

Annonce
Forsiden netop nu
Læserbrev

Ulv eller hybrid? Ulv og hund har fælles gener

Debat: I forbindelse med ankesagen mod Mourits Troldtoft som er dømt i byretten for at skyde en fredet ulv i 2018, fremsætter forsvaret påstand om at det ikke var en ulv der blev skudt, men en ulvehybrid. Mange ulvemodstandere påstår, at de danske ulve ikke er ”rene” ulve, men hybrider, altså en blanding mellem ulv og hund. Formålet med denne påstand er formodentligt, håbet om at få fjernet de danske ulve. Afkommet fra en parring mellem en ulv og en hund vil være en hybrid med statistisk 50% hundegener og 50% ulvegener i genomet (Den samlede genetiske information i kromosomerne). Disse individer kaldes F1 hybrider. Hvis en F1 hybrid får afkom med en ulv, vil afkommet statistisk indeholde 75% ulvegener og 25% hundegener i genomet. Disse kaldes F2 hybrider. Der findes ikke nogen fast definition for, hvor stor en del af genomet i en blanding af hund og ulv skal bestå af hundegener, før der er tale om en hybrid. Når det understreges, at det er ”statistisk”, skyldes det, at de to dyr for det første er så nært beslægtede, at de deler størstedelen af genomet og det derfor er en meget lille del af genomet, der er specifikt for hhv ulv og hund. For det andet, at begge dyr med jævne mellemrum gennem deres fælles historie har byttet gener og for det tredje, at hvert æg og sædcelle bærer en unik kombination af halvdelen af moders - respektive faders – gener og at der i den proces opstår en vis ujævnhed i fordelingen af de typespecifike DNA-sekvenser. Desuden er tæmning af ulv til tamhund sket i flere, uafhængige civilisationer gennem 15.000 – 35.000 år og gennem udvælgelse (senere raceavl) er det forskellige egenskaber ved ulven/hunden, der har været foretrukket.

Kultur

Ung bykirke holder jubilæumsfest

Annonce