x
Annonce
Erhverv 112

Erhverv 112: Nej, en hjemsendt medarbejder må ikke svare arbejdsmail

Morten Trap Olesen, partner og statsaut. revisor hos BDO svarer på tre spørgsmål fra en sønderjysk messearrangør, der blandt andet gerne vil kende kompensationregler ved en eventuel aflysning i maj.

Regler ved messeaflysning i maj

Event/opvisninger og messer, der er aflyst til 31. marts, får dækket deres udgifter på grund af aflysning, men jeg har i starten af maj en messe. Hvis jeg aflyser den nu, får jeg så også det dækket?

Svar fra Morten Trap Olesen, senior partner og statsaut. revisor, BDO - 25. marts:

Som ordningen ser ud pt., gælder kompensationen kun til og med 31. marts.

Kompenseres kan i første omgang alle, som havde planlagt et arrangement med et forventet deltagerantal på over 1000 personer i perioden fra og med fredag 6. marts til og med tirsdag 31. marts 2020, og som har måtte aflyse, udskyde eller væsentligt ændre dette som følge af de særlige forsamlingsregler, som Covid-19 har affødt.

For arrangementer rettet mod ældre eller mod andre særlige risikogrupper kan der søges kompensation, hvis det forventede deltagerantal var større end 500 personer. Adgangen til kompensation gælder uanset, om der var tale om et gratisarrangement eller et arrangement med deltagerbetaling.

Ingen mail for hjemsendte

Ansatte på lønkompensation: Må de slet ikke svare mail, eller er det i et meget begrænset omfang ok?

Svar fra Morten Trap Olesen, senior partner og statsaut. revisor, BDO - 25. marts:

Svaret vil være nej, der må ikke arbejdes. Også selvom det kunne være besvarelse af en kritisk mail, betaling af regninger eller udarbejdelse af lønkørsel.

Hvornår kommer pengene?

Hvornår vil vi modtage penge fra de forskellig støtteordninger?

Svar fra Morten Trap Olesen, senior partner og statsaut. revisor, BDO - 25. marts:

Vi er oplyst om, at udbetaling vil kunne ske fra uge 14. Der vil dog nok være meget pres, hvorfor forsinkelser må forventes.

Erhverv 112 er vejledende

Kommentarer i forbindelse med henvendelse til Erhverv112 - under Jysk Fynske Medier - er alene beregnet til at give en generel vejledning til spørgerens eget brug.

Vi tager forbehold for jævnlige ændringer i love, regler, forordninger, hjælpepakker og de naturligt forekommende farer som følge af elektronisk kommunikation. Af samme årsag fremgår svardatoen i teksten.

Derfor afgives kommentarerne ud fra den forståelse, at Jysk Fynske Medier, og de øvrigt til Erhverv112 medvirkende parter, ikke herved yder juridisk, regnskabsmæssig, skattemæssig eller anden professionel rådgivning eller tjenesteydelse.

Før der træffes nogen beslutninger eller forholdsregler, bør De derfor rådføre Dem med deres sædvanlige rådgivere eller søge egentlig og konkret rådgivning hos de rådgivere som bistår Jysk Fynske Medier i forbindelse med Erhverv112.

Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Forsiden netop nu
Leder

Lad os nu høre om vejen ud

En af corona-krisens store frustrationer for mange er usikkerheden om, hvor lang tid denne alternative virkelighed kommer til at herske. Prisen for at begrænse belastningen på sundhedsområdet er enorm. Erhvervslivet er lammet, mange virksomheder risikerer at lukke - også selv om skatteborgernes store pengekasse er åbnet på vid gab med diverse støtteordninger. Uanset hvor mange skattekroner, Folketinget besluttet at sende ud til de ramte brancher, kommer nedlukningen til at koste arbejdspladser. Den kommer til at ødelægge grundlaget for et utal af virksomheder. Økonomien bliver påvirket langt frem i tiden. For at kunne håndtere de barske realiteter, har vi behov for at kende planerne for, hvordan landet igen kan åbnes. Vi har behov for at vide, hvad myndighederne forestiller sig muligt - og hvornår. Ingen forlanger, at Mette Frederiksen, Nikolai Wammen eller Søren Brostrøm skal kunne svare på, hvornår smittefaren er drevet over, men vi må kunne få svar på, hvilke planer der er for rækkefølgen af genetableringen af samfundet. De fleste kan nok forestille sig, at rejsebranchen og teater- og koncertarrangører vil være ramt af begrænsninger længere ind i fremtiden end frisørerne. Eller genbrugspladserne. Eller skolerne. Indtil nu har Danmark ageret trofast og fulgt retningslinjerne. Men hvis vi skal blive ved med at have tillid til myndighederne, må vi sammen kunne se en vej ud af det hele. Ingen tror på en snarlig vaccine eller kur, hvorfor vi må forvente begrænsninger eller risici i en periode, der strækker sig noget længere end til den 13. april, som lige nu er den eneste kendte dato i planerne. Det gik fint med at vise os forskellige scenarier for, hvad der ville ske, hvis vi ikke lukkede landet. Med pædagogiske plancher og grafer, blev vi alle overbevist om nødvendigheden. Vis os nu de forskellige scenarier for, hvordan vi igen får landet på fode. Også selv om de er skræmmende. Vi kan tåle det meste, men hemmeligheder og uvished hører ingen steder hjemme.

Annonce