x
Annonce
Erhverv 112

Erhverv 112: Forskel på ægtefælle og samlever

Morten Trap Olesen, partner og statsaut. revisor hos BDO svarer på tre spørgsmål fra en selvstændig erhvervsdrivende, der står bag en kiosk med tankautomat og spillehal ved Esbjerg.

Kompensation for fast udgifter

Ang. faste udgifter i et firma, der taber mere end 40 procent. Det er min ejendom, men jeg afdrager på ejendommen til banken hver måned. Kan jeg søge kompensation herfor? Og hvad med elregning, som også er en fast udgift?

Svar fra Morten Trap Olesen, senior partner og statsaut. revisor, BDO - 25. marts:

Der er endnu ikke afklaring på dækning af faste udgifter, men det vil være husleje, leasing og lignende, der er dækket ind. Afdrag i forhold til ejendom, som du ejer: Det er et spørgsmål, der må afklares med bank eller realkreditinstitut; det kan være, du kan aftale henstand eller andre ordninger i samråd med dit pengeinstitut.

Elregning er lidt det samme, der er ikke noget afklaret endnu, men der er forlydende om, at der kommer mere viden frem i uge 14 eller 15.

Annonce

Lønkompensation til samlever 

Når ens omsætning er faldet mere end 30 procent, kan du søge hjælpepakke. Jeg har hørt man kan få lønkompensation på maks. 23.000 kroner og 46.000 kroner, hvis ægtefællen er ansat. Gælder det også en samlever, der er fastansat i forretningen?

Svar fra Morten Trap Olesen, senior partner og statsaut. revisor, BDO - 25. marts:

Svaret afhænger af, hvilken selskabsform drives forretningen i? Som der står, gælder lønkompensationen for medhjælpende ægtefælle og således som udgangspunkt ikke, når I ikke er gift.

Lønkompensation til én ansat  

Kan jeg søge lønkompensation for én ansat, hvis jeg sender hende hjem med løn?

Svar fra Morten Trap Olesen, senior partner og statsaut. revisor, BDO - 25. marts:

Det kræver som betingelse, at man står overfor at skulle varsle at afskedige 30 procent af virksomhedens ansatte. Dette er komplekst, er der for eksempel deltidsansatte, og hvorvidt, du selv hører med til de 30 procent, afhænger af din virksomhedsform.

Erhverv 112 er vejledende

Kommentarer i forbindelse med henvendelse til Erhverv112 - under Jysk Fynske Medier - er alene beregnet til at give en generel vejledning til spørgerens eget brug.

Vi tager forbehold for jævnlige ændringer i love, regler, forordninger, hjælpepakker og de naturligt forekommende farer som følge af elektronisk kommunikation. Af samme årsag fremgår svardatoen i teksten.

Derfor afgives kommentarerne ud fra den forståelse, at Jysk Fynske Medier, og de øvrigt til Erhverv112 medvirkende parter, ikke herved yder juridisk, regnskabsmæssig, skattemæssig eller anden professionel rådgivning eller tjenesteydelse.

Før der træffes nogen beslutninger eller forholdsregler, bør De derfor rådføre Dem med deres sædvanlige rådgivere eller søge egentlig og konkret rådgivning hos de rådgivere som bistår Jysk Fynske Medier i forbindelse med Erhverv112.

Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Forsiden netop nu
Leder

Lad os nu høre om vejen ud

En af corona-krisens store frustrationer for mange er usikkerheden om, hvor lang tid denne alternative virkelighed kommer til at herske. Prisen for at begrænse belastningen på sundhedsområdet er enorm. Erhvervslivet er lammet, mange virksomheder risikerer at lukke - også selv om skatteborgernes store pengekasse er åbnet på vid gab med diverse støtteordninger. Uanset hvor mange skattekroner, Folketinget besluttet at sende ud til de ramte brancher, kommer nedlukningen til at koste arbejdspladser. Den kommer til at ødelægge grundlaget for et utal af virksomheder. Økonomien bliver påvirket langt frem i tiden. For at kunne håndtere de barske realiteter, har vi behov for at kende planerne for, hvordan landet igen kan åbnes. Vi har behov for at vide, hvad myndighederne forestiller sig muligt - og hvornår. Ingen forlanger, at Mette Frederiksen, Nikolai Wammen eller Søren Brostrøm skal kunne svare på, hvornår smittefaren er drevet over, men vi må kunne få svar på, hvilke planer der er for rækkefølgen af genetableringen af samfundet. De fleste kan nok forestille sig, at rejsebranchen og teater- og koncertarrangører vil være ramt af begrænsninger længere ind i fremtiden end frisørerne. Eller genbrugspladserne. Eller skolerne. Indtil nu har Danmark ageret trofast og fulgt retningslinjerne. Men hvis vi skal blive ved med at have tillid til myndighederne, må vi sammen kunne se en vej ud af det hele. Ingen tror på en snarlig vaccine eller kur, hvorfor vi må forvente begrænsninger eller risici i en periode, der strækker sig noget længere end til den 13. april, som lige nu er den eneste kendte dato i planerne. Det gik fint med at vise os forskellige scenarier for, hvad der ville ske, hvis vi ikke lukkede landet. Med pædagogiske plancher og grafer, blev vi alle overbevist om nødvendigheden. Vis os nu de forskellige scenarier for, hvordan vi igen får landet på fode. Også selv om de er skræmmende. Vi kan tåle det meste, men hemmeligheder og uvished hører ingen steder hjemme.

Annonce