Debat

Er vores statsminister troværdig?

Fremmede: Forud for sidste valg lovede Lars Løkke Rasmussen straksopbremsning for asylsøgere. Da statsministerposten var sikret, brød Lars Løkke sit løfte.

Det er rystende, at ni ud af tiasylsøgere/emigranter ikke forlader Danmark, når de først har fået foden indenfor. Ikke så mærkeligt, at der skal spares alle vegne. Selv på undervisningsinstitutioner. Det må da ellers være noget af det vigtigste, at Danmarks befolkning er veluddannet.

Gang på gang skal vi høre, at det stigende antal ældre er et problem. At det er det stadigt stigende antal indvandrere, der er årsag til besparelserne, vil man helst ikke tale om. Men det kan jo ikke undre, at de langt over 100.000 indvandrere og familiesammenførte, vore politikere i de senere år har ladet vandre ind i vort land – oveni alle dem, der allerede var her, er en belastning.

I december tog vores statsminister til Marrakech for at underskrive en FN-migrationspagt. Adskillige andre europæiske statsoverhoveder undlod at møde op.

Statsministeren hævder, at underskriften ikke er juridisk bindende. Men hvorfor så overhovedet skrive under? Og hvorfor har man så ikke oversat den 31 sider lange tekst til dansk, så den danske befolkning kunne se, hvad vores statsminister agtede at underskrive på vore vegne.

Noget af det, der er nået frem til medierne, er virkelig skræmmende: ”Landene vil arbejde på, at migranter bliver en aktiv del af samfundet og deres baggrund og kulturelle skikke respekteres" og ”landene forpligter sig på at eliminere diskrimination, racistiske, voldelige eller fremmedfjendske ytringer, handlinger og demonstrationer og intolerance overfor migranter." Hvem havde man så lige forestillet sig skulle afgøre, om det nu også er tilfældet?

Det ligner unægtelig censurens genindførelse i Danmark.

Det er på høje tid, at vi får nogle folkeafstemninger, inden vore politikere på vore vegne forærer mere af vort land væk til mennesker, der ikke respekterer os og vor kultur, men gerne vil have del i vores velfærd.

Jeg sidder her med et brev dateret Esbjerg 30. august 1946.

"Kære Herr og fru XX.

Modtag hermed vor hjerteligste tak for de smukke blomster til Pouls grav. Blomsterne kom i går og blev lagt ud på graven.

Ja, alt for mange af vore gik i graven for at redde Danmark og dets befolkning for den forsmædelse, som tyskerne havde betænkt os og hele Europa. Men godt var det, at de ikke var bange og havde en stærk tro på den retfærdige sag, som de kæmpede og led for, men alt for mange gik til fjenden, og som de nu vil søge at dække over ved en så letsindig udtalelse som: ”Vi har holdt på den forkerte Hest”.

Dette vidner om en slet karakter. Vi forstår derfor bedre at de gik med tyskerne.

I en så alvorlig sag burde det danske folk stået bedre sammen end det gjorde, så havde det det nok set anderledes ud i dag.

Vi siger Dem tak for at de tænker på vor søn og de mange andre, som vi heller ikke må glemme, men ærer dem for deres gode danske Sindelag og for det store, som de formåede at udrette.

Med venlig hilsen.

Nielsen og Hustru."

Poul blev skudt i Ryvangen og genbegravet i Esbjerg. Hvordan kan vore politikere svigte dem, der gav deres liv, for at Danmark skulle forblive danskernes land?

Kirsten Fogt
0/0
Annonce
Læserbrev

Sundhed. Selvfølgelig skal AUH fortsat tilbyde hjemmedialyse

Leder For abonnenter

Kan man drukne i kulturelle tilbud?

Læserbrev

Skoler. S-forslag om frie skoler er et skridt på vejen – men i den forkerte retning

Leder For abonnenter

Kan man stemme forkert?

Det er bestemt ikke altid let at have fremmed baggrund i dette land. Når valgdeltagelsen er lav for beboere i særlige boligområder og med anden etniske baggrund, så bliver det udlagt som et demokratisk problem. Når de samme mennesker så benytter deres demokratiske mulighed for at sætte et kryds, får de skudt i skoene, at de er blevet mobiliseret i blandt andet moskeerne til at stemme, og at der er derfor, at de i høj grad har stemt på De Radikale og Enhedslisten. Lad os nu bare minde om, at vi her i landet har hemmelige afstemninger. Ingen ved, hvad du og jeg stemmer, og ingen ved, hvem der har stemt hvad og hvorfor. At flere danskere med indvandrerbaggrund nu benytter sig af deres demokratiske rettigheder, er kun godt, og at etniske danskere i de sociale boligområder har valgt at stemme på partier, som de mener forsvarer deres interesser, er da kun lige efter bogen. Det havde alt andet lige været underligt, hvis de havde stemt anderledes - og hvis fænomener som Paludan og Nye Borgerlige ikke også skulle kunne få danskere med indvandrerbaggrund til at gå til stemmeurnerne. Man kan ikke først opfordre folk til at stemme, hvorefter man påstår, at de har stemt forkert. Der er i Danmark en lang og ganske forstandig tradition for ikke at blande religion og politik sammen, og er der vitterligt foregået en mobilisering af stemmer til fordel for bestemte partier i moskeer, så må man naturligvis tage det alvorligt og kunne debattere det. Men umiddelbart virker det som en langt større trussel mod demokratiet, at der er områder i landet, hvor politikere fra bestemte partier ikke kan færdes uden et større opbud af sikkerhedsvagter. At der nogle steder i landet er blevet afholdt vælgermøder, hvor kun enkelte partier - og alle fra den samme politiske blok - er blevet inviteret, og at bestemte partier oplever at deres valgplakater bliver udsat for hærværk. Det er uacceptabelt. Men at flere folk stemmer, det kan man kun blive i glad i klaphatten over.

Læserbrev

Konservative. Tak for jeres støtte - og god sommer

Leder For abonnenter

Er det nu en mandekamp

Læserbrev

Gødning. Alle taler om klimaet – Landbruget gør noget ved det

Læserbrev

Indvandring. Hellere tillid end vrede og angst

Annonce