Annonce
Leder

Endnu et hak til det frie valg

Det er et udtryk for en beslutningsproces, hvor hensynet til de enkelte borgeres forskellighed ikke vejer særligt tungt.

I Holstebro Kommune har en række ældre mistet retten til selv at bestemme, hvilken dagligvarebutik, de ønsker at handle i. I hvert fald i praksis. I princippet har de frit valg, hvis de vel at mærke selv hyrer nogen til at hjælpe - eller vælger en dagligvarebutik, der bringer ud.

Det drejer sig om de ældre, der er visiteret til at få indkøbshjælp af hjemmeplejen. Fra denne måned er hjælpen blevet harmoniseret i hele kommunen, så alle indkøb foretages i samme forretning. Det betyder, at udvalget er et andet, end de har været vant til - og for nogle betyder det også en ændret pris. Tidligere var de visiteret den tid, det tog at foretage indkøbet. Nu får de i stedet hjælp via en digital ordning, så de skal bestille varerne via nettet - eller indtelefonere indkøbssedlen centralt.

Manøvren sparer på papiret Holstebro Kommune for 750.000 kroner om året, så det kan umuligt være hensynet til økonomien alene, der ligger til grund for den beslutning. I givet fald er det en ret lav pris, man i Holstebro Kommune sætter på den livskvalitet og værdighed det er, selv at kunne bestemme indholdet af køleskabet - og hvilken dagligvarebutik man ønsker at støtte. For eksempel om man ønsker at handle lokalt i oplandet.

Ændringen - eller harmoniseringen - er et udtryk for en presset kommunal økonomi og en beslutningsproces, hvor hensynet til de enkelte borgeres forskellighed ikke vejer særligt tungt. Mange vil sikkert være ligeglade med, om leverpostejen og rugbrødet er fra den ene eller anden butik - og blot glade for hjælpen. Men som du kan læse i dagens avis, er der også borgere, som oplever det som et alvorligt indgreb i deres frihed.

Handel på nettet og levering til døren bliver mere og mere udbredt. Så om få år er Holstebro Kommunes model sikkert helt unødvendig. Men indtil da virker det som et område, hvor der burde være både plads og råd til forskellighed. Også uden at de ældre med behov for hjælp ender med en ekstraregning.

Chefredaktør Søren Egebjerg Pedersen. Foto: Morten Stricker
Annonce
Forsiden netop nu
Leder For abonnenter

Debatniveauet er simpelthen for lavt

Nogle gange er der behov for rabiate og grænsesøgende udtalelser for at få en debat sat i perspektiv. Overdrivelse, karikerede holdninger og provokationer kan lokke ligesindede og modstandere frem og tjener derfor et formål. Og hvis de holder sig inden for lovens rammer, kan vi såmænd også lægge spalteplads til dem. Både i form af redaktionelt behandlede emner, i læserbreve og i kommentarer til vores indhold på nettet. Men der er grænser. Torsdag bragte vi et læserbrev, hvori Jens Kristian Noe fra Holstebro gik helt til grænsen i ulvedebatten. Holdningerne i indlægget står han næppe alene med, men det provokerende budskab affødte primært reaktioner fra folk med den modsatte holdning. Her taler vi om den yderst forsimplede diskussion om "for eller imod ulven". Den diskussion, hvor nuancerede mennesker for længst er stået af, og kun de mindst kompromissøgende står tilbage i hver sin skyttegrav og råber ukvemsord. En absolut værdiløs diskussion. Af den årsag valgte vi at lukke for kommentarer til indlægget på nettet. Det sker sjældent. For vi vil om nogen gerne facilitere en saglig debat om ulven og det skel, den har skabt mellem mennesker efter sin genkomst til vores område. Men vi må ærligt erkende, at netop den debat er svær at være ordstyrer for. Det afholder os naturligvis ikke fra at skrive om ulven og de følelser, der er forbundet med den. Men ingen skal et øjeblik tro, at vi er glade for den interesse vores indhold får alene på baggrund af usaglige kommentarer. Vi vil meget hellere den positive dialog. Og det gælder ikke kun ulven. Så sent som torsdag fik jeg en henvendelse fra en læser, der var utilfreds med, at vi havde optaget et læserbrev om et andet harskt emne. Han opsagde sit abonnement på den baggrund. Vi bringer disse indlæg, fordi de findes og fordi de reflekterer det samfund, vi befinder os i. Men vi er også vidende om, at det ofte er de mest rabiate, der tyer til at sende et læserbrev. Det vil vi gerne lave om på. Derfor skal opfordringen herfra lyde: Send et læserbrev og vis os alle, at debatterne er meget mere nuancerede.

Kultur

Ausumgaard dropper forårsmarkedet

Annonce