Annonce
Struer

En byge af strakspåbud til landmand

Arbejdstilsynet har givet flere strakspåbud til en landmand i Struer. Foto: Morten Stricker
Arbejdstilsynet kunne konstatere store problemer med arbejdsmiljøet hos landmand ved Struer

Fousing: En gårdejer fra Langhøjområdet ved Struer har under et besøg af Arbejdstilsynet fået en byge af påbud.

Gårdejeren fik blandt andet et strakspåbud om at få sikret kanterne ved en plansilo.

Her vurderede den tilsynsførende fra Arbejdstilsynet, at der var akut mangel på afskærmning eller rækværk, så de ansatte kunne blive sikret mod et 2,7 meter fald, når de gik rundt på kanten.

Desuden blev der uddelt et strakspåbud om at få ryddet op i bunkerne af plastikaffald og tomme paller, som Arbejdstilsynet blandt andet fandt ved landmandens lager af strøelse, så der var risiko for arbejdsulykker i form af snublen og fald.

Ved et pumpested i forbindelse med landmandens gylleanlæg fandt den tilsynsførende en overdækning, som bestod af en løstliggende træpille, der umiddelbart kunne fjernes, så der var direkte adgang til en 90 x 90 centimeter stor åbning direkte ned til gyllen.

Dette udløste så det tredje straksforbud, da landmanden fik besked om at få etableret en effektiv overdækning inden 30. august.

Annonce

Tyrekalve

Det fjerde strakspåbud blev udstedt i forbindelse med en inspektion af en otte gange otte meter stor boks med 25 tyrekalve, hvor landmanden fik et påbud om at få etableret betryggende flugtveje, så medarbejderne på gården kunne komme i sikkerhed, hvis de kom i klemme mellem de op til 500 kilo tunge tyrekalve.

En medarbejder og landmanden kunne selv fortælle, hvordan en ansat var blevet slynget op i luften af en tyrekalv, som havde sat hovedet ned mellem den ansattes ben og kastet ham op i luften.

Arbejdstilsynet mente derfor ikke, at det var godt nok med en gitteråbning på en kvadratmeter i muren på bagvæggen af boksen, og desuden fik landmanden en bemærkning med på vejen om de ansattes håndtering af de mange tyrekalve.

Under Arbejdstilsynets besøg observerede den tilsynsførende, hvordan en af medarbejderne på gården havde kontakt med tyrekalvene gennem et gitter, hvor han kløede dem på pandebrasken.

Umiddelbart lyder det bare hyggeligt og rart, men som den tilsynsførende kunne konstatere det, er det en gestus, der kan stimulere de mere kåde af tyrekalvene til en ret så uhensigtsmæssig adfærd, hvis man efterfølgende skal udføre et arbejde inde i selve boksen.

- Som drøftet under besøget, bør kalvene ikke kløes på pandebrasken, idet dette stimulerer territorialadfærd hos individet, lyder formuleringen i det udsendte påbud.

Ingen kommentarer

Arbejdstilsynet kunne også konstatere, at mange af de tekniske hjælpemidler på gården trængte til eftersyn.

I den forbindelse bliver der henvist til en paragraf i "Lov om arbejdsmiljø", som omhandler brugen af blandt andet maskiner, maskindele, beholdere, præfabrikerede konstruktioner, apparater, redskaber, byggevarer, andre tekniske hjælpemidler og personlige værnemidler, som skal være indrettet og anvendes, så de er sikkerheds- og sundhedsmæssigt fuldt forsvarlige.

Gårdejeren kunne oplyse, at han brugte alle sine maskiner uden et regelmæssigt eftersyn efter leverandørens anvisninger.

Et eftersyn, han fik et påbud om at få gennemført inden 1. januar 2020.

Til den tid, skal der også være styr på landmandens APV, gårdejerens Arbejdsplads Vurdering.

Arbejdstilsynet kunne konstatere, at den ikke var frit tilgængelig for både ansatte og Arbejdstilsynet, som den skal. Der ud over var den ikke blevet revideret, som den skulle, inden for en tidsgrænse på tre år. Dette skal nu også ske inden 1. januar.

Altså en større byge af påbud, og da Arbejdstilsynet ønskede at sikre sig, at de blev overholdt, fik landmanden også påbud om at hyre en autoriseret rådgivningsvirksomhed ind på gården, som både skal hjælp med at løse og med at forebygge de mange problemer med arbejdsmiljøet, som Arbejdstilsynet registrerede under et kontrolbesøg på gården i august.

Ejeren af bedriften afslår efter vejledning fra sin landbrugsrådgiver i den lokale landbrugsforening at kommentere de mange påbud.

Annonce
Annonce
Forsiden netop nu
Leder For abonnenter

Moralske investeringer

Det er ganske fornuftigt, at politikerne i økonomiudvalget i Holstebro har valgt at sende et forslag om den fremtidige investeringspolitik til hjørnespark. Der er intet galt med at se på, om man forvalter skatteborgernes penge fornuftigt, og får det afkast, som man kan forvente. Men i oplægget til den nye investeringspolitik ønskede kommunen at forbyde investeringer i alkohol, voksenunderholdning (porno red.), alkohol, tobak, fossile brændstoffer og hasardspil. Det letteste i verden er at sadle en høj hvid hest, og ride ud i offentligheden og moralisere for skatteborgernes penge. Men det kan i den sammenhæng være værd at minde om, at Holstebros moderne historie delvist er skrevet med tobak fra Færchs fabrikker, og en af kommunens største arbejdspladser er stadig kasernen, der i disse tider får nyt materiel for millioner af kroner, der er med til at fastholde og udvikle regimentet. Vi er også alle medejere af Danske Spil via staten, og mon kommunen ville sige nej, hvis Carlsberg ville flytte sit hovedsæde til Holstebro? Det er fint, at kommunen har høje etiske og moralske standarder for sine investeringer, men der er ingen grund til at miste jordforbindelsen af den grund. Kommunen har allerede en investeringspolitik, der skal sikre, at investeringerne overholder FN’s anbefalinger om "Responsible Investment" - ansvarlige investeringer. Det handler om, at man ikke må investere i virksomheder, der lader hån om basale menneskerettigheder og arbejdstagerrettigheder med meget mere. Det må som udgangspunkt være fint. Kommunens opgave er at levere ydelser som skolegang, ældrepleje og meget andet. Det er ikke en kommunalpolitisk opgave at lege investeringspoliti. Når virksomheder driver deres aktiviteter lovligt, er det ikke kommunens ansvar at bedømme dem moralsk. Det risikerer at blive skruen uden ende, hvor politikerne giver sig selv så mange benspænd, at det bliver vanskeligt at forrente borgernes skattepenge på en bare nogenlunde tilfredsstillende måde.

Annonce