Annonce
Debat

Dyrene bliver taberne og det strider mod den nye dyreværnslov

Arkivfoto: Morten Pape

Læserbrev: Efter at have nærlæst adskillige græsningsaftaler fra Den Danske Naturfond samt NST med mere må jeg desværre konstatere, at tilskudsfodring til de ansatte heste og kreaturer er bandlyst på stort set samtlige arealer.

Vi har set de seneste par måneder flere grove politianmeldte vanrøgtsager med døde dyr, dyr der har aborteret og dyr, der har fremstået kritisabelt udsultede, hvor der først er sket en forandring for dyrene efter henvendelse samt anmeldelse blandt andet på flere af Den Danske Naturfonds arealer.

Dette er selvfølgelig dybt kritisabelt, at Den Danske Naturfond samt NST i aftalerne direkte lægger op til vanrøgt af græssende dyr ved at forbyde tilskudsfodring på deres arealer.

Man bruger i projekterne dyrenes sult til at komme den uønskede vækst til livs ved at forvalte reaktivt og det vil sige, at man udtager/skyder dyrene, inden de dør af sig, selv så de har nået at spise så meget af den uønskede vækst som muligt, hvilket er hele formålet med projekterne.

Til det kan man blot konstatere, at dyrene bliver taberne.

Man ofrer dyrene, man ofrer deres lidelser i form af mistrivsel som følge af afmagring og udsultning, aborteringer samt dødfødsler.

Man fratager dem en status, de har haft gennem en dyreværnslov gennem årtier, og som man har kæmpet for at komme frem med i en fornyet udgave, som trådte i kraft 1. januar 2021, hvor man for første gang i historien anerkendte dem som følende, sansende individer.


Man ofrer dyrene, man ofrer deres lidelser i form af mistrivsel som følge af afmagring og udsultning, aborteringer samt dødfødsler.


§ 2. Dyr er levende væsener og skal behandles forsvarligt og beskyttes bedst muligt mod smerte, lidelse, angst, varigt mén og væsentlig ulempe.

§ 3. Enhver, der holder dyr, skal sørge for, at de behandles omsorgsfuldt, herunder at de huses, fodres, vandes og passes under hensyntagen til deres fysiologiske, adfærdsmæssige og sundhedsmæssige behov i overensstemmelse med anerkendte praktiske og videnskabelige erfaringer.

Jeg kunne rigtig godt tænke mig at stille formanden for Den Danske Naturfond, som også er formand for Det Dyreetiske Råd, Bengt Holst, disse spørgsmål:

Hvordan kan du som dyrenes advokat samt formand for Den Danske Naturfond gå ind for, at man forbyder tilskudsfodring på arealerne, som direkte strider imod en dyrevelfærdslov som trådte i kraft i fornyet udgave den 1. januar 2021?

Dyr har hidtil skulle være i godt huld for at gå ude i vintermånederne for at holde deres drægtighed, varme samt have næring nok til at brødføde deres afkom.

Hvordan kan du som dyrenes advokat acceptere en reaktiv forvaltningsmåde, som baseres på at dyrene taber sig i løbet af vinteren, og man bruger deres sult til at fjerne uønsket vækst til stor skade for deres helbred?

Føde er det største behov for mennesker og dyr. Dernæst tag over hovedet/tørt leje.

Hvordan kan du som dyrenes advokat gå ind for, at man fratager disse dyr deres status som de har haft gennem årtier og samtidig retfærdiggøre det?

Du ville nok heller ikke afgive dine privilegier frivilligt.

Tilsidst kunne jeg godt tænke mig at spørge vores ansvarlige politikere, Lea Wermelin samt Mette Gjerskov:

Har I fuldstændig glemt at dette er Danmark og ikke et uland?

De billeder, vi har set de sidste par måneder, svarer til Hollands Oostvaardersplassen, som også startede ud i det små, hvor 4000 dyr døde af sult i 2010, efter man fratog dem deres status og undlod at registrere dem, så man ikke kunne drage regeringen til ansvar retsmæssigt.

Og hvor man til stadighed kæmper mod regeringen, som ikke tager ansvar i grusomhederne.

Er det dette I ønsker vi alle sammen skal betale til gennem vores skat?

I er i fuld gang med at ødelægge alt for vores nulevende råvildt og vores udsatte naturpleje dyr!

Er det det, I ønsker ?

Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Sport

44 sorte minutter knækkede HB på Sydfyn

Annonce