Annonce
Holstebro

Det lykkedes: Geoparken godkendt af UNESCO

John Clausen er en af de frivillige ildsjæle, der siden 2011 har arbejdet for en geopark, og som i dag kan glæde sig over UNESCO-godkendelsen af Geopark Vestjylland. Arkivfoto: Morten Stricker.
Holstebro, Lemvig og Struer Kommuner bliver hjemsted for Danmarks største Geopark og får dermed et internationalt brand af dimensioner.

Vestjylland: Så lykkedes det. Mange års forarbejde fik et lykkeligt udfald, da UNESCO nu melder ud, at Geopark vestjylland officielt er optaget på listen over Globale Geoparker.

Hermed bliver der sat ekstra fokus på et landskab skabt af is, vand, vind og mennesker.

Med optagelsen på UNESCOs liste følger en anerkendelse af områdets store landskabelige værdier med geologi i verdensklasse, stor natur og stærke fortællinger om, hvordan mennesker har bosat sig i et område præget af stærke naturkræfter.

Annonce

Siden 2011 har lokale kræfter arbejdet på at få godkendt lokalområdet som geopark.

Frivillige ildsjæle

Frivillige ildsjæle med John Clausen og Søren Raarup i spidsen, der i 2011 tog initiativet til at etablere geoparken med inspiration fra Danmarks første geopark i Odsherred. John Clausen sidder i dag som repræsentant for frivillige og lokalsamfund i Geopark Vestjyllands bestyrelse, og han glæder sig særligt over den betydning som UNESCO-anerkendelsen kan få for den fortsatte lokale opbakning.

- Vi har helt fra start oplevet en fantastisk interesse, når vi har besøgt lokalområder med busture og foredrag. Folk vil meget gerne vide mere om den egn, hvor de bor. Det er med til at skabe lokal identitet og opbakning til projekter med stier og besøgsfaciliteter, siger John Clausen.


Vi har helt fra start oplevet en fantastisk interesse, når vi har besøgt lokalområder med busture og foredrag. Folk vil meget gerne vide mere om den egn, hvor de bor.

John Clausen, frivillig ildsjæl bag Geopark Vestjylland


Geoparken har indgået samarbejdsaftaler med mere end 30 lokale foreninger, og flere steder er der allerede gennemført eller sat gang i projekter.

Annonce

Et stærkt brand

Steffen Damsgaard, der er formand for geoparkens bestyrelse, hæfter sig ved den betydning, som UNESCOs anerkendelse kan få både nationalt og internationalt.

- Med anerkendelsen fra UNESCO har vi fået et stærkt brand, som vi skal bruge til skabe stor synlighed af Vestjylland, så vi kan tiltrække flere gæster og flere nye borgere. Vi har stor opbakning fra Holstebro, Lemvig og Struer kommuner og har fået massiv støtte fra Region Midtjylland og en lang række fonde. Sammen med vores mange samarbejdspartnere skal vi nu have sat ekstra fart på vores partnerskabsprogram, så UNESCO-brandet også kan understøtte udviklingen for turisterhvervet og lokale producenter, siger formanden.

Steffen Husted Damsgaard ser sammen med resten af bestyrelsen nu frem til at Danmark åbner sig mere og mere, så der kan blive lejlighed til at fejre UNESCO-udpegningen på passende vis.

Godkendelsen kom på et online møde i UNESCOs Styrelsesråd  den 15. april, hvor der blev der tilføjet otte nye geoparker til listen over områder med international geologisk værdi – UNESCOs globale geoparker. Øverst på listen stod Geopark Vestjylland.

Annonce

Derfor en geopark

I en pressemeddelelse forklarer Geopark Vestjylland baggrunden for, at har kunnet få godkendt en geopark på internationalt niveau.

Det er enorme ismasser, der har formet de imponerende istidslandskaber, som udgør kernen i Geopark Vestjylland. Landskaberne stammer fra den sidste del af den periode, hvor jorden var i en dybfryser, og hvor den skandinaviske iskappe for 21.000–23.000 år siden opnåede sin maksimale udbredelse fra de norske fjelde til Hovedopholdslinjen – rygraden i geoparkens landskab. Desuden indeholder geoparken også flere millioner år gamle kalkaflejringer og landskabsformer, der er dannet af floder, kystprocesser og den kraftige vestenvind efter afslutningen af den seneste istid.

Geopark Vestjylland

UNESCO Globale Geoparker er landområder med geologi og landskaber af international betydning, som forvaltes med det formål at bidrage til beskyttelse, uddannelse og bæredygtig udvikling.

Geoparker formidler desuden naturværdier og kulturhistorie med tilknytning til landskabet.

Geopark Vestjylland omfatter i alt 4.760 km2 i Lemvig, Struer og Holstebro kommuner og i den vestlige del af Limfjorden og i Nordsøen ud til Jyske Rev.

I Danmark blev Geopark Odsherred i 2015 den første danske UNESCO Globale Geopark, og i Det Sydfynske Øhav er den tredje danske geopark under udvikling.

Hermed bidrager Geopark Vestjylland til fortællingen om jordens 4,6 milliarder år lange historie – en historie som UNESCOs globale geoparker er med til at formidle i et netværk, der efter i går tæller i alt 169 geoparker på verdensplan fordelt på 44 lande. Det er et netværk, der har været i stærk udvikling siden 2004

Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Holstebro

Udvider kapacitet: To testcentre bliver til tre på mandag

Annonce