Annonce
Sport

Det er nu overarmene skal bygges, hvis man vil følge med

Solen i ryggen og minimal vindmodstand. William Åkerlund skal udnytte de gode sommerdage, hvis han vil tage skridtet videre som senior-roer. Foto: Morten Stricker
William Åkerlund har i den grad fundet sin form sammen med sin makker i toerkajak. Medaljerne vælter ind, og det er i disse sommermåneder, at de optimale træningsforhold skal udnyttes, så man kan tage det næste skridt.

Holstebro: Mens de fleste atleter holder sommerferie og genoplader batterierne til den nye sæson, er der også dem, som går til den her i sommerferien.

For det gode vejr giver perfekte forhold til roerne på Vandkraftsøen, som skal udnytte at der endelig er gode forhold i det omskiftelige danske vejr.

- Det er den her tid af året, hvor det er sjovest at være kajakroer. I de koldere måneder bruger vi mere tid på styrketræning og indendørstræning, men det er nu, vi for alvor kan gå til den på søen. Det er nu overarmene skal bygges, hvis vi skal kunne følge med. siger William Åkerlund.

Det 16-årige rotalent har, sammen med makkeren Noah Dyekjær Pedersen fra Silkeborg Roklub, haft fart i tomandskajakken i denne sæson. Det medaljerige samarbejde begyndte for to år siden, da William Åkerlund skrev til Silkeborg Roklub og efterspurgte en makker. Det har han bestemt ikke fortrudt.

- Vi passer rigtig godt sammen både i og udenfor båden. Vi har bygget samarbejdet helt op fra bunden, og det er det, vi nu høster frugterne af, siger William Åkerlund.

De to vandt senest guld på 500 meter og sølv på 200 meter, da der i begyndelsen af måneden, blev afholdt regatta i Silkeborg. De ligger samtidig lunt i svinget til at skulle repræsentere Danmark, når der senere på året bliver afholdt nordiske mesterskaber.

Annonce

Det ville være fantastisk at skulle ro EM og VM, og så ligger der jo også altid en drøm om OL i baghovedet.

William Åkerlund

Travl sommer

Man skal ikke nødvendigvis være eliteroer for at sætte pris på Vandkraftsøen en solskinnende formiddag, men det er tydeligt, at man sætter lidt ekstra pris på de gode forhold, når man har sin daglige træning på vandet.

Solens stråler spejler sig i det helt stille vand, der er vindstille, og selvom det er midt om sommeren, er der julelys i øjnene på William Åkerlund, som benytter enhver lejlighed til at træne på vandet, når vejret er så godt.

Det er dog samtidig vigtigt for ham, at der er balance i tingene. Han har derfor været en uge i Spanien for at holde sommerferie, men det er svært at slippe tankerne om roning helt.

- Jeg kan godt sidde og tænke, at nu kommer de andre foran mig. Vi har sådan en logbog, hvor vi skriver i, hvor meget vi roer, og de andre får jo et forspring, når jeg er på ferie, konstaterer William Åkerlund, som også har oplevet en anden "bivirkning" på sin ferie med livet som eliteroer.

- Når andre sidder ved søen og nyder naturen og får øje på en eller anden flot and, så sidder jeg og tænker på, at man godt nok kunne ro en god 500 meter på søen, siger William Åkerlund med et grin.

Han sørger dog for at holde sig fysisk i form, og han har løbetrænet under sin sommerferie i Spanien. I juli skal han også til USA i 12 dage, hvor han også har undersøgt, at der er fitness-rum på hotellet, så han kan følge det træningsprogram, som han har fået af træner Kent Klitgaard.

Han vandt i øvrigt rejsen til USA, da han blev kåret som "den bedste kammerat" på handelsskolen, som han startede på sidste sommer, og som han bruger fire år på, som en del af "Team Danmark"-linjen for eliteudøvere.

EM, VM og....

William Åkerlund håber og satser på, at samarbejdet med Noah Dyekjær Pedersen kan fortsætte mange år i endnu, og at duoen kan opnå de ultimative mål.

- Det ville være fantastisk at skulle ro EM og VM, og så ligger der jo også altid en drøm om OL i baghovedet, siger William Åkerlund, som også konstaterer at det er i disse år, at karrieren bliver formet, og at der derfor skal gives en skalle, hvis man vil følge med de bedste.

På nuværende tidspunkt er Åkerlund og Dyekjær Pedersen nogle af de bedste i deres årgang, og det skal de igen forsøge at bevise, når de danske mesterskaber afholdes sidst i august.

William Åkerlund har haft en rigtig god sæson med et hav af medaljer. Ambitionerne er store sammen med makkeren Noah Dyekjær Pedersen fra Silkeborg. Foto: Morten Stricker
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Forsiden netop nu
Struer

Formen blev testet i Struer

Læserbrev

Meninger om Storå oversvømmer Dagbladets artikler

Debat: Dagbladet Holstebro-Struer har i ugerne op mod jul og umiddelbart her efter nytår haft en række artikler angående klimatilpasningsprojektet for Storå. Artiklerne har baseret sig på forskellige borgere og interessenters meninger om projektet, og hvordan det kan og bør løses. Det er klart – og godt - at der er interesse om et projekt af en sådan størrelse og også, at der er utålmodighed om, at det snart kommer – ikke mindst set i lyset af det meget våde forår og efterår. Og det har taget tid. Det gør den slags, for som det fremgår af artiklerne, så er der mange hensyn som lovgivningen kræver, der skal varetages ift natur, vandløbskvalitet, kulturarv og ikke mindst, hvordan man opnår den bedste beskyttelse af byen. Alt dette er undersøgt. Grundigt. For vi gør det ikke for sjov. EU har udpeget Holstebro Kommune og stillet krav om, at kommunen skal komme med en plan for håndteringen af de hyppige oversvømmelser op til og med en 100 års hændelse. Der ér truffet beslutning om, hvordan problematikkerne skal løses. Den løsning, som man er nået frem til, er én, som kan realiseres og den løsning, som samlet set tager bedst hensyn til alle de interesser, der er på spil, når én enkelt smal interesse ikke kan tilgodeses på bekostning af andre. Når der nu er så mange meninger om projektet, som er delt via artiklerne, så finder Holstebro Kommune, at der er nogle påstande og meninger om mulige løsninger, som ikke kan stå uimodsagt. Det drejer sig særligt om følgende: Påstand: Kommunen vil placere en altødelæggende dæmning i ådalen Fakta: I Holstebro Kommune er der mange kilometer ådal langs Storå, og dæmningen placeres netop ved siden af, hvor motorvejen skær Storådalen, sådan at der ikke påvirkes nye dele af ådalen. Dæmningen indpasses i landskabet med samme hældninger som ådalens sider og begrønnes som ådalen i øvrigt. Samtidig er det sikret, at både de vandlevende og landlevende dyr kan passere. Selve dæmningens ”fodaftryk” er 4-5 ha, men der er kun 0,5 ha særlig natur omfattet af §3 i naturbeskyttelsesloven, der hvor dæmningen placeres. Påstand: Man behøver ikke den ekstra dæmning, for Vandkraftsøen kan let tilbageholde over 2 mio. m3 Vand. Fakta: Der er behov for at opbevare 4,5 mio m3 vand, hvis byen skal beskyttes mod en 100 års hændelse. Dette er beregnet og modelleret med baggrund i Storås faktiske profil, vandføringsmålinger igennem mange år, officielle klimascenarier og kalibreret ift. de niveauer, oversvømmelserne har nået ved tidligere hændelser. Beregningen er foretaget i et avanceret og anerkendt modelleringsprogram. Selve vandkraftsøen kan ikke bringes til at opbevare 2 mio m3, uden det introducerer en væsentlig risiko for, at bundslammet ledes ud i Storå og risikerer at slå livet ihjel pga iltsvind. Den risiko vil vi ikke tage. Påstand: Der føres for lidt vand igennem Storå, og det er billigere at uddybe Storå fra vandkraftsøen til Storebro. Fakta: En uddybning af Storå fra Vandkraftsøen til Storebro vil væsentligt påvirke Storås miljøtilstand på det pågældende stræk og medføre en generel sænkning af grundvandsspejlet, som kan give sætningsskader på de ejendomme, som søges beskyttet med projektet. Desuden vil brinkerne langs Storå skulle sikres ved en uddybning. Nyligt indhentede priser på brinksikring andre steder i Storå indikerer, at de samlede omkostninger bare til dette vil være 25-30 mio kr og ikke 5-10 mio kr som påstået. Endeligt påstås det, at vandføringen er fastsat af hensyn til kolonihaverne, og at dette kan løses ved en dæmning langs åen. Hertil skal siges, at den fastsatte vandføring ikke er sket af hensyn til kolonihaverne, men af hensyn til boligområderne øst for Østerbrogade. Påstand: Regulering af åen vest for byen bidrager til at løse problemet Fakta:Det er undersøgt og dokumenteret, at åen skal graves en halv meter dybere i sin fulde bredde på en strækning på 3 kilometer fra Storebro og helt ud til, hvor Frøjk Bæk løber til Storå neden for Vald. Birn A/S for at opnå samme effekt som det vedtagne klimaprojekt. Det er lige som strækningen mellem Vandkraftsøen og Storebro et indgreb, som vil have betydelige konsekvenser for vandløbets opfyldelse af miljømålene og vil bestemt ikke være billigere at gennemføre eller vedligeholde efterfølgende. Desuden vil en permanent sænkning af grundvandsspejlet med væsentlig risiko for sætningsskader på ejendomme langs åen i midtbyen også være gældende her. Reguleringer eller oprensninger endnu længere mod vest end de 3 km, som er undersøgt, vil ud over alle de miljømæssige konsekvenser, der er forbundet med dette, have minimal betydning for vandføringsevnen i Holstebro by, der hvor oversvømmelserne rent faktisk er et problem. Endelig har det fra tid til anden indgået i debatten om projektet, hvorfor man ikke bare fjerner cykelstier, træer, der stikker ud i åen, og slår grøden oftere m.v. Hertil er svaret, at vi skal finde en løsning, som løser problemet op til en hundrede års hændelse, og derfor er det ikke de småting, som kan bidrage enkelte eller få centimeter, som er fokus her og nu. Men bare rolig. Niveauet, som Holstebro Kommune skal løse klimaudfordringen for, er hævet til at skulle omfatte op til 1000 års hændelser. Så i fremtiden skal der også kigges på alle de yderligere tiltag, som kan understøtte en klimasikring af byen. Alle fremtidige indgreb i relation til Storå vil derfor skulle tænkes ift. at sikre bedre vandføring, når det er muligt. Også det brinksikringsprojekt i midtbyen og vest for Nørrebrogade, som Byrådet har afsat midler til i 2022 til 2024. Se billeder og læs mere om projektet på www.holstebro.dk/slutmedvandkaos

Annonce
var adsmtag = adsmtag || {}; adsmtag.cmd = adsmtag.cmd || [];