Annonce
Kultur

Lemvig Museum ønsker mere plads og moderne lokaler: Der arbejdes i to museumsspor

Lemvig Museum, der har ligget i Vesterbjerg siden 1940, ønsker mere plads og mere moderne lokaler. Nu er processen frem mod et nyt Lemvig Museum begyndt. Arkivfoto: Morten Stricker
Der bliver arbejdet på to fronter med Fremtidens Lemvig Museum. Museet får konsulenthjælp til strategiprocessen, og der nedsættes en tværgående projektgruppe til at udpege den fremtidige placering.
Annonce

Lemvig: I slutningen af 2019 lå konsulentrapporten om Fremtidens Lemvig Museum på lokalpolitikernes bord, og nu har familie- og kulturudvalget taget hul på den formentlig lange proces frem mod at få skabt et nyt Lemvig Museum, der enten skal være på den nuværende placering i Vesterbjerg eller et helt nyt sted i Lemvig by.

Konsulentrapporten anbefaler, at der arbejdes i to spor med planlægningen, og derfor var der også to punkter på familie- og kulturudvalgets dagsorden, der handlede om fremtidens museum i Lemvig.

I tråd med rapportens anbefalinger ønsker Lemvig Museum i 2020 at sætte fokus på en strategiproces, der skal afklare museets mission og vision og finde frem til den/de centrale fortællinger, som et nyt museum skal bygges op omkring.

Lemvig Museum ønsker hjælp til strategiprocessen, og museet har derfor søgt Lemvig Kommune om 80.000 kroner i støtte til processen i form af konsulenthjælp. Familie- og kulturudvalget sagde ja til ansøgningen, som kommunalbestyrelsen skal godkende i den sidste ende.

I budgettet for 2019 havde Lemvig Kommune afsat 500.000 kroner til foranalysen med hensyn til placeringen af Lemvig Museum. Der resterer 200.000 kroner på den konto, og det er planen, at de 80.000 kroner tages herfra.

- Det er fint, at vi nu får vendt alle sten og gentænkt Lemvig Museums mission og vision, og det er også rigtig fint, at det sker med ekstern hjælp, så der kan komme input fra andre steder i landet, hvor man har været igennem noget tilsvarende, siger formanden for familie- og kulturudvalget, Henrik Thygesen (V).

På dagsordenens andet museumspunkt handlede det blandt andet om at få udpeget personer til den tværgående projektgruppe, der skal arbejde med den fremtidige placering af Lemvig Museum og se på, hvordan museet eventuelt kan bidrage til byens udvikling.

Her valgte familie- og kulturudvalget at pege på formand Henrik Thygesen og Gitte Winther Jeppesen (R), som udvalgets medlemmer i projektgruppen. Gitte Winther Jeppesen er Lemvig Kommunens repræsentant i museets bestyrelse.

Projektgruppen kommer desuden til at består af Lemvig Museums leder Mette Lund Andersen, formanden for museets bestyrelse, Jens Pedersen, samt to repræsentanter fra kommunens forvaltning og to fra økonomi- og erhvervsudvalget.

Foruden den nuværende placering peger konsulentrapporten på tre placeringsmuligheder i Lemvig by til det nye Lemvig Museum: Toldbodbygningen på havnen, Østhavnen samt området Lidenlunden ved Rema 1000.

Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
USA

Følg med live: Trump har forladt Det Hvide Hus - snart skal Biden indsættes som USA's næste præsident

Annonce