Annonce
Debat

Debat: Vi skal have en fair debat om jobcentrene

Annonce

Arbejdsmarked: Jobcentrene i de danske kommuner er i øjeblikket under hård beskydning fra flere sider.

Arbejdsgiverne mener ikke, jobcentrene gør nok for at skaffe kvalificeret arbejdskraft til virksomhederne. Enhedslisten er parat til at lukke jobcentrene, som man mener bedriver hetz mod de arbejdsløse. SF og Liberal Alliance mener, jobcentrene har skabt et kontrolmonster, som fordrer håbløshed i stedet for håb. Og senest har beskæftigelsesminister Peter Hummelgaard i sine beskæftigelsespolitiske mål rettet blikket mod en mere værdig behandling af de ledige i jobcentrene.

Det er ingen hemmelighed, at vi i 3F langtfra var tilfredse med kommunaliseringen af beskæftigelsesindsatsen, som den blev udformet i forbindelse med kommunalreformen i 2007.

Der er da heller ingen tvivl om, at jobcentrene har udfordringer, og at der på en række indsatser – især håndtering af ledige med helbredsmæssige udfordringer, hvor der er potentiale for forbedringer. Men der er samtidig grund til at nuancere det kritiske billede, når det gælder beskæftigelsesindsats over for de forsikrede ledige.

Vi har i 3F via vores 65 afdelinger over hele landet et tæt samarbejde med jobcentrene især i forhold til vores forsikrede ledige. Vores erfaringer er overvejende positive. De fleste steder bliver de ledige behandlet med værdighed og fornuft, og indsatsen målrettes både den lediges og beskæftigelsesbehovet på det lokale arbejdsmarked.

Der er selvfølgelig også kommuner, hvor vores samarbejde med det lokale jobcenter går mindre godt. Her vil vi godt opfordre kommunerne til at se os i A-kasserne og fagforeningen som samarbejdspartnere. Vi har en fælles interesse i at få de ledige i gang på arbejdsmarkedet, og vi løfter bedst opgaven i fællesskab.

Endelig er der enkelte kommuner, hvor vores samarbejde med jobcenteret er udmærket, men hvor en enkelt borgmester eller to fumler lidt rundt i regler, lovgivning og indsats og dermed kaster et uberettiget negativt lys på jobcenterets indsats.

I vurderingen af jobcentrenes arbejde skal man huske en vigtig pointe, nemlig at kommunernes beskæftigelsesindsats grundlæggende er underlagt centralt fastsatte refusionsordninger. For eksempel betyder det, at kommunerne ikke har økonomiske incitamenter til at sende ledige i uddannelse, men til gengæld stærke incitamenter til at bruge virksomhedspraktik. Udfordringen er, at jobcentrene og kommunerne gør det, der økonomisk er mest rationelt her og nu, også selvom det ikke er i den lediges bedste interesse.

Nogle gange får kommunekassen altså forrang for den gode indsats. Det er forståeligt, men det er på ingen måde hensigtsmæssigt, og kommunerne bør være mere opmærksomme på, når det bliver refusionshensyn og ikke arbejdsmarkedspolitiske hensyn, der styrer indsatsen.

Der er kommuner, som har taget investeringstankegangen til sig, og som ikke kun tænker i kortsigtet refusion men også i langsigtet arbejdsmarkedstilknytning. Det er den vej, vi skal henad, hvis vi skal skabe den beskæftigelsesindsats, som er langtidsholdbar.

A-kasserne, heriblandt 3F’s A-kasse, har netop i en forsøgsordning overtaget kontaktforløbet til de ledige i den første del af ledighedsforløbet. Det fungerer rigtig godt, men det kræver et fortsat tæt og tillidsfuldt samarbejde med jobcentrene. Det har vi i dag i langt de fleste kommuner, og jeg håber, at det også vil ske i de kommuner, hvor det halter lidt lige nu.

Grundlæggende er beskæftigelsesindsatsen i jobcentrene bedre, end hvad man lige nu kunne få indtryk af i den offentlige debat. Meget fungerer godt, og der er kun grund til at intensivere og bygge videre på det gode samarbejde til glæde for vores ledige kolleger, for virksomhederne og for det danske samfund.

Søren Heisel
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Forsiden netop nu
Struer

Sparekassen støtter hurtige Mikkel

Annonce