Annonce
Debat

Debat: Landbruget - et overreguleret erhverv

Illustration: Gert Ejton

Danmark med 2,6 millioner hektar landbrugsjord har mistet 260 milliarder kroner af nationalformuen ved den forfejlede landbrugs- og miljøpolitik i forhold til Skåne på den anden side af Øresund og endnu mere i forhold til Holsten. Jordpriser i Danmark og Skåne og Nordtyskland i nabolandene afspejler forholdet. Landene har samme klima- og jordbundsforhold og overholder samme EU vandrammedirektiv.

Det er gået skævt med værdiskabelse for landbruget i Danmark, fordi staten har hånden fremme og udhuler værdi. Det er sket ved 1) at indføre kvote for tilført kvælstof under planternes behov og krav til efterafgrøder eller brak efter kornhøst samt dyrkningsrestriktioner gennem datokrav, 2) afgifter og skat på produktionsmidler, som nabolande ikke har samt 3) promovering af økologi på bekostning af udvikling af landbruget.

Vi tre kronikskribenter er mangeårige landmænd, der i regi hos professor Erik Johnsen, CBS, har udgivet bogen ”Ledelse i landbruget” i 2013. Vi pegede på ulige konkurrencevilkår for danske landmænd i forhold til nabolande.

Annonce

Danmark modtager cirka otte milliarder kroner fra EU’s landbrugsprogram. Landmændene får heraf udbetalt syv milliarder i arealtilskud. Den sidste milliard bruger staten til tilskud til økologi og landdistrikter. Staten inddrager alle syv milliarder plus en milliard gennem tabt udbytte ved kvote for kvælstof (1750 kroner/hektar) 4,5 milliarder, pesticidafgifter 1 milliard, kontrolafgifter 0,3 milliard, administrative byrder 0,5 milliard, efterafgrøder 0,7 milliard og jordskatter en milliard.

”Landbrugspakken 2016” lempede på loftet for kvælstof, fordi kvælstof er vigtigste næringsstof, for at planterne kan gro. Efterfølgende gennemførtes administrative indgreb til at begrænse kvælstoftildeling til markerne, så ”landbrugspakken” reelt er elimineret. Det drejer sig om ”kvælstofkort” fra Aarhus Universitet, der geografisk og efter afgrøde bestemmer mængden af tilladt kvælstof, dertil arealkrav til eftergrøder, som hindrer arealer af hvede og vinterbyg samt urealistiske krav til at udnytte husdyrgødning.

Restriktionerne har medført, at den danske jord kun udnyttes med 70-80 procent. Det betyder for lidt udbytte og for lavt indhold af protein. Professorerne Kirchmann og Bergström, Sveriges Lantbruksuniversitet, Uppsala, udarbejdede i 2017 en ”second opinion” på de danske vandmiljøplaner. De konkluderede, at det danske system begrænser udbytte uden at være bedre for miljø.

Vore nabolande bruger andre fremgangsmåder til at overholde EU-direktivet for vandmiljø. Sverige har opnået laksevandskvalitet i åer og farvande og gødsker efter planternes behov uden kvælstofloft. Det drejer sig om satellitstyret gødningstildeling efter biomasse på hver mark, klorofyl/fotosyntese måles til at bestemme behov i vækstsæsonen. Hver gård udarbejder en næringsbalance efter høst, hvor tildelt gødning og udbytte i kg og protein sammenstilles i en algoritme fra Sveriges Landbrugsuniversitet.


Dansk landbrug er overreguleret med restriktioner og afgifter, som ikke bare kan overvæltes på forbrugerpriser.


Resultat viser udnyttelsen af næringsstoffer, hvorved landmanden kan minimere udledning. I Skåne har man etableret 1500 minivådanlæg som opsuger næringsstoffer fra udyrkede og dyrkede arealer samt skove inden udløb i åer og farvande. Anlæg er finansieret af den del af EU-tilskud, som ikke tilgår landmænd kontant. I Danmark forhindrer administrative kriterier og egnethedskort fra Aarhus Universitet anlæg af minivådområder. Kun godt 100 anlæg er i drift.

Økologisk landbrug bliver med tilskud promoveret som vejen frem af politikere. Professor Jørgen E. Olesen, Aarhus Universitet, skrev for nylig i Berlingske, at økologi er dårligt for klimaet, fordi 30-50 procent mindre udbytte er for lavt i forhold til arealanvendelse. Professorerne Kätterer og Kirchmann med flere fra SLU har dokumenteret det samme. Dertil anfører professorerne, at økologi er vejen til sult i verden med stigende befolkning, ikke er bevist sundere, uændret produktion af mad i Sverige ville kræve, at 841.00 hektar skov bliver fældet. I Danmark har vi kun 414.000 hektar skov at tage af. Landbrugsarealet er det samme i Sverige og Danmark.

Dansk landbrug er overreguleret med restriktioner og afgifter, som ikke bare kan overvæltes på forbrugerpriser. Initiativrige landmænd har flyttet aktivitet til nabolande. I 2020 drejer det sig om en aktivmasse på 60 milliarder kroner eller 15 procent af danske landbrugsaktiver på 400 milliarder kroner (2,6 millioner hektar x 150.000 kroner).

Politikerne må genoprette tilliden til at drive landbrug i Danmark. Vi anbefaler politikerne at være åbne over for nabolandes fremgangsmåder. Metoder i nabolande giver rentabelt landbrug under hensyn til miljøet og EU-vanddirektiv overholdt.

Annonce
Kultur

Her møder Karina Kandis-Johnny for første gang i 17 måneder: - Jeg burde nok ikke have taget makeup på, for jeg kommer til at tudbrøle

Danmark

Onsdagens coronatal: Nu er over 74 procent af befolkningen færdigvaccineret

Annonce
Annonce
Annonce
Holstebro

Spisested har været 'forladt' i over fire måneder: Gæster undrer sig

Holstebro For abonnenter

De ældre skal have de fleste penge, men minimumsnormeringer kan splitte byrådet

Holstebro

Halvdelen af punkterne i familieudvalget er hemmelige: - Vi sætter altså ikke mere på den lukkede dagsorden, end vi må

Erhverv

Restaurant åbner igen, men udfordringen er ikke løst endnu

Struer

Kommuner: Lad os drøfte en Naturnationalpark i Klosterheden

Sport For abonnenter

Karakterbogen: Et ansvar, som de unge ikke har fortjent at stå med, men skal have ros for at løse efter bedste evne

Debat

På kant: Enten gør vi det i fællesskab - eller også gør vi det ikke

Navne

Han er blevet sin egen chef som fjerde generation i det gamle familiehus

Danmark

Marias mor havde planlagt selvmord gennem flere år - Min verden gik fuldstændig i sort

Holstebro

Den gamle beredskabsbygning undersøges for giftstof-forurening: Nabo tør ikke spise frugt fra haven

Sport For abonnenter

Trods halvstort TTH-nederlag i Lissabon: - Vi har stadigt en chance i returkampen

Erhverv

Ville du kunne klare dig gennem en dag på lidt olivenolie, et par græskarkerner og måske et par bær? For Josep er det hverdag, og diæten giver ham masser af energi som både musiker og ingeniør

Annonce