Annonce
Holstebro

De fleste børn har fået en kortere skoledag - men den varer ikke ved for alle

- Havde vi haft økonomisk mulighed for at vælge kortere skoledage, havde vi valgt det ud fra en pædagogisk begrundelse. Men vi har ikke midlerne, siger skolelederen i Skave, Helle Brink. Arkiv/genrefoto
To tredjedele af skolerne har udnyttet muligheden for at give de yngste elever en kortere skoledag - også i Skave, hvor man har gode erfaringer, men ikke kan fortsætte.
Annonce

Holstebro: Langt hovedparten af Holstebro Kommunes folkeskoler - 11 ud af 16 - har benyttet sig af muligheden for at afkorte skoledagen for 0.-3. klasserne.

- Det billede, der viser sig overalt og også her, er, at det er de mindste børn, der bliver trætte. Så snart vi kommer efter klokken 13, bliver de trætte og mister rummeligheden og tolerancen, og så løber de ind i flere konflikter, siger skolelederen i Skave, Helle Brink.

Det giver færre konflikter, hvilket øger både elevtrivslen og indlæringen - alligevel fortsætter Skave Skole ikke med de korte skoledage for de små.


Desværre har skolen et lille underskud, så de penge, vi har fået ekstra med den nye tilførsel, bidrager til, at underskuddet bliver mindre.

Helle Brink, skoleleder, Skave Skole.


- Havde vi haft økonomisk mulighed for at vælge kortere skoledage, havde vi valgt det ud fra en pædagogisk begrundelse. Men det har vi ikke. Vi blev lovet midler til at forlænge åbningstiden i SFO’en, men de midler endte med ikke at komme ud - de blev tilbageholdt i en besparelse, forklarer skolelederen, der helt konkret stod og manglede 14 pædagog-timer, hvis de yngste børn skulle slutte skoledagen klokken 13 og gå over i SFO’en.

- Men politisk har man jo prioriteret folkeskolerne, har I slet ikke mærket noget til det?

- Jo, men desværre har skolen et lille underskud, så de penge, vi har fået ekstra med den nye tilførsel, bidrager til, at underskuddet bliver mindre, siger skoleleder Helle Brink.

Skoleugen

Lige siden folkeskolereformen trådte i kraft 2014 har skoledagens længde været til debat.

I reformens andet år blev kommunerne opfordret til at udnytte muligheden i folkeskolelovens paragraf 16b til at konvertere understøttende undervisning til to-lærerordning i indskolingen. Det er fortsat muligt.

30. januar 2019 blev skolereformen justeret, så elever fra 0. til 3. klasse fik en skoleuge, der var tre lektioner kortere. Samtidig fik skolerne mulighed for at gøre skoleugen op til to klokketimer kortere for elever i 4.-9. klasse, hvilket tidligere kun var muligt i "helt særlige tilfælde". På alle klassetrin tages tiden fra den understøttende undervisning.

Aftalen betyder også et løft af den understøttende undervisning, hvor der blev afsat 128 millioner kroner i 2019, 283 millioner kroner i 2020, og 249 millioner kroner fra 2021 og frem. Samtidig blev skolerne forpligtiget til at sætte ekstra fagtimer på elevernes skemaer fra skoleåret 2020/2021.

Staby Skole har skåret de obligatorisk tre gange 45 minutter af, men ikke udnyttet muligheden for at skære yderligere to timer og 15 minutter af.

- Vi synes, det er fint, som det er nu, men efter bustiderne blev ændret, har vi lavet det om, så de yngste elever har fire dage, der ikke er så lange og én længere dag. På den måde får de ikke 30 minutters ventetid - vi vil gerne, at de får undervisning i den tid, de er på skolen, siger Lene Ettrup, skoleleder i Staby.

Annonce

Timer flyttes rundt

På mellemtrinnet og udskolingen er det kun på tre af kommunens folkeskoler, som ikke har afkortet den understøttende undervisning for i stedet at bruge ressourcerne i undervisningen, til blandt andet: tolærerordninger, nedbringelse af samlæste timer, mere holddeling og støtte, ressourcepædagoger og specialundervisning og ekstra hænder i de praktisk-musiske fag.

På Tvis Skole har de ældste elever fået to timer mindre per uge.

- Vi bruger timerne dér, hvor de gør mest gavn, så det er fleksibelt, og vi kan flytte rundt på timerne, så de en periode kan bruges til dansk, i en anden periode matematik eller til elevsamtaler. Det eneste, vi bare skal sikre os, er, at det ikke bliver til en spareøvelse, siger skoleleder Solveig Mogensen i Tvis.

Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Forsiden netop nu
Holstebro

Hvad mener du om sexisme-debatten?

CORONAVIRUS

Live: Smittetal sætter kedelig rekord - over 900 nye coronatilfælde i Danmark

Annonce