Annonce
Holstebro

De første nordvestjyske reaktioner på V-formandsskifte: Inger er det rette valg

- Det er mere et spørgsmål om, hvem der kan rumme bredest muligt, mere end det er et spørgsmål om at samle i en retning, der er ens, siger Marianne Bredal, hovedbestyrelsesformand fra Struer. Foto: Scanpix
- Inger har en fantastisk karisma, og det mener jeg ikke, at man skal pakke væk. Det skal man have frem, siger en af de nordvestjyske delegerede, der stemte på Inger Støjberg som Venstres nye næstformand.

Nordvestjylland/Herning: Tre ud af fire på Venstres ekstraordinære landsmøde i Herning lørdag stemte på Inger Støjberg som partiets nye næstformand, og det er et valg, som falder i god jord hos de delegerede i det nordvestjyske.

Blandt andet hos hovedbestyrelsesformand Marianne Bredal fra Struer, som var en af de første til at forlange et opgør med den tidligere Venstre-ledelse.

- Jeg stemte på Inger Støjberg. Jeg mener, at hun og Jakob (Jakob Ellemann-Jensen, red.) er gået seriøst til sagen og har brugt tid på lægge en linje, som de kunne være fælles om, inden de meldte deres kandidatur. Det er mere et spørgsmål om, hvem der kan rumme bredest muligt, end det er et spørgsmål om at samle i en retning, der er ens, siger Marianne Bredal.

Bestyrelsen for Venstres kommuneforening i Struer var ikke på forhånd kommet med en anbefalering af hverken den ene eller anden kandidat, men har ladet det være op til den enkelte. Formanden for Venstre i Struer, Flemming Poulsen, havde Støjberg som sin favorit.

- Inger har en fantastisk karisma, og det mener jeg ikke, at man skal pakke væk. Det skal man have frem. Og så kan hun være med til at bevæge ting. Det har hun bevidst oppe hos os, hvor hun fik 28.000 stemmer ved det seneste folketingsvalg. Det er et vink med en vognstang fra vores baglands bagland – altså de mennesker, der ikke er medlem af partiet, men som stemmer Venstre - som man bør kigge på, når man står med to kandidater, der rent kompetencemæssigt står lige, mener Flemming Poulsen.

Også formanden for Venstre i Holstebro Kommune, Mette Marie Thomsen, gav den tidligere integrationsminister sit mandat. Støjberg er Venstres værdikriger og et af partiets store slemmeslugere og dermed et vigtigt kort i forhold til at genvinde regeringsmagten.

- Af de to kandidater er Inger den, der supplerer Jakob allerbedst. De er mere forskellige i deres gøren og laden end Ellen og Jakob, pointerer Mette Marie Thomsen.

- Men kan det ikke også blive et problem for Venstre, hvis Inger Støjberg, der valgt med et stærkt mandat, ikke kan indordne sig?

- Hvorfor skulle hun ikke kunne indordne sig? Men det vil kun tiden vise. Vi er meget spændte på de næste måneder både i forhold til samarbejdet med baglandet og modspillet til regeringen, siger Mette Marie Thomsen.

Tage Rækby, formanden for Lemvig Egnens Venstre, er glad for, at det ikke blev en snæver afgørelse af det valg, som af analytikere var udråbt til ikke kun at være et formandsvalg men også et valg af politik - idet Ellen Trane Nørby ville være et træk mod midten, mens Inger Støjberg menes at trække mod højre.

- Nu er der ingen tvivl. Medlemsdemokratiet har talt, og vi har fået et nyt lederskab på det helt rette tidspunkt, siger Tage Rækby.

- Tror du på, at den nye ledelse vil være i stand til at skabe ro i Venstre?

- Ja, det tror jeg bestemt, men det tror jeg også, at vi kunne have fået med Ellen Trane Nørby. Nu var det Inger, der vandt denne gang. Vi havde to kandidater, der er født i Vestjylland og vant til de vestjyske vinde. Vi kunne have brugt dem begge to. Det er jeg helt neutral overfor, og begge var et godt match sammen med Jakob Ellemann-Jensen, mener Tage Rækby.

Hvad er det, der får dig til at tro på, at det lykkes nu at lægge låg på fløjkrigene?

- Der er sådan en dejlig, positiv stemning i dag, og det er den første betingelse for at få ro. Jeg mærker en enorm trang til at samle partiet. Jeg tror virkelig, at det kan blive en fantastisk ny start, siger Tage Rækby.

Flemming Poulsen, formand for Struer Venstre, sidder med samme fornemmelse i kroppen, men udtrykker sig lidt anderledes:

- Vi skal ikke tro, at vi bare kan læne sig tilbage, så kommer roen. Men jeg vil sige, nu kommer arbejdsroen. Vi, der har været med på landsmødet, har fået en følelse af at få en varm sommervind i ryggen, gejsten er kommet tilbage. Nu skal vi ud at møde vælgerne og danskerne på fortovet.

Også Mariane Bredal føler sig overbevist om, at Inger Støjberg ikke laver de samme fejl, som hun og de øvrige Venstre-medlemmer har været observatører til i de seneste uger.

- Inger Støjberg er topprofessionel, og hun er bidende bevidst om den opgave, Venstre står overfor. Det er både folketingsgruppen, den nye formand, den nye næstformand og hele organisationen, som ønsker ro. Og det er også det, jeg hørte Ellen Trane Nørby sige i sin tale, at hun ville støtte den nye organisation, siger Marianne Bredal.

Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Forsiden netop nu
Læserbrev

Meninger om Storå oversvømmer Dagbladets artikler

Debat: Dagbladet Holstebro-Struer har i ugerne op mod jul og umiddelbart her efter nytår haft en række artikler angående klimatilpasningsprojektet for Storå. Artiklerne har baseret sig på forskellige borgere og interessenters meninger om projektet, og hvordan det kan og bør løses. Det er klart – og godt - at der er interesse om et projekt af en sådan størrelse og også, at der er utålmodighed om, at det snart kommer – ikke mindst set i lyset af det meget våde forår og efterår. Og det har taget tid. Det gør den slags, for som det fremgår af artiklerne, så er der mange hensyn som lovgivningen kræver, der skal varetages ift natur, vandløbskvalitet, kulturarv og ikke mindst, hvordan man opnår den bedste beskyttelse af byen. Alt dette er undersøgt. Grundigt. For vi gør det ikke for sjov. EU har udpeget Holstebro Kommune og stillet krav om, at kommunen skal komme med en plan for håndteringen af de hyppige oversvømmelser op til og med en 100 års hændelse. Der ér truffet beslutning om, hvordan problematikkerne skal løses. Den løsning, som man er nået frem til, er én, som kan realiseres og den løsning, som samlet set tager bedst hensyn til alle de interesser, der er på spil, når én enkelt smal interesse ikke kan tilgodeses på bekostning af andre. Når der nu er så mange meninger om projektet, som er delt via artiklerne, så finder Holstebro Kommune, at der er nogle påstande og meninger om mulige løsninger, som ikke kan stå uimodsagt. Det drejer sig særligt om følgende: Påstand: Kommunen vil placere en altødelæggende dæmning i ådalen Fakta: I Holstebro Kommune er der mange kilometer ådal langs Storå, og dæmningen placeres netop ved siden af, hvor motorvejen skær Storådalen, sådan at der ikke påvirkes nye dele af ådalen. Dæmningen indpasses i landskabet med samme hældninger som ådalens sider og begrønnes som ådalen i øvrigt. Samtidig er det sikret, at både de vandlevende og landlevende dyr kan passere. Selve dæmningens ”fodaftryk” er 4-5 ha, men der er kun 0,5 ha særlig natur omfattet af §3 i naturbeskyttelsesloven, der hvor dæmningen placeres. Påstand: Man behøver ikke den ekstra dæmning, for Vandkraftsøen kan let tilbageholde over 2 mio. m3 Vand. Fakta: Der er behov for at opbevare 4,5 mio m3 vand, hvis byen skal beskyttes mod en 100 års hændelse. Dette er beregnet og modelleret med baggrund i Storås faktiske profil, vandføringsmålinger igennem mange år, officielle klimascenarier og kalibreret ift. de niveauer, oversvømmelserne har nået ved tidligere hændelser. Beregningen er foretaget i et avanceret og anerkendt modelleringsprogram. Selve vandkraftsøen kan ikke bringes til at opbevare 2 mio m3, uden det introducerer en væsentlig risiko for, at bundslammet ledes ud i Storå og risikerer at slå livet ihjel pga iltsvind. Den risiko vil vi ikke tage. Påstand: Der føres for lidt vand igennem Storå, og det er billigere at uddybe Storå fra vandkraftsøen til Storebro. Fakta: En uddybning af Storå fra Vandkraftsøen til Storebro vil væsentligt påvirke Storås miljøtilstand på det pågældende stræk og medføre en generel sænkning af grundvandsspejlet, som kan give sætningsskader på de ejendomme, som søges beskyttet med projektet. Desuden vil brinkerne langs Storå skulle sikres ved en uddybning. Nyligt indhentede priser på brinksikring andre steder i Storå indikerer, at de samlede omkostninger bare til dette vil være 25-30 mio kr og ikke 5-10 mio kr som påstået. Endeligt påstås det, at vandføringen er fastsat af hensyn til kolonihaverne, og at dette kan løses ved en dæmning langs åen. Hertil skal siges, at den fastsatte vandføring ikke er sket af hensyn til kolonihaverne, men af hensyn til boligområderne øst for Østerbrogade. Påstand: Regulering af åen vest for byen bidrager til at løse problemet Fakta:Det er undersøgt og dokumenteret, at åen skal graves en halv meter dybere i sin fulde bredde på en strækning på 3 kilometer fra Storebro og helt ud til, hvor Frøjk Bæk løber til Storå neden for Vald. Birn A/S for at opnå samme effekt som det vedtagne klimaprojekt. Det er lige som strækningen mellem Vandkraftsøen og Storebro et indgreb, som vil have betydelige konsekvenser for vandløbets opfyldelse af miljømålene og vil bestemt ikke være billigere at gennemføre eller vedligeholde efterfølgende. Desuden vil en permanent sænkning af grundvandsspejlet med væsentlig risiko for sætningsskader på ejendomme langs åen i midtbyen også være gældende her. Reguleringer eller oprensninger endnu længere mod vest end de 3 km, som er undersøgt, vil ud over alle de miljømæssige konsekvenser, der er forbundet med dette, have minimal betydning for vandføringsevnen i Holstebro by, der hvor oversvømmelserne rent faktisk er et problem. Endelig har det fra tid til anden indgået i debatten om projektet, hvorfor man ikke bare fjerner cykelstier, træer, der stikker ud i åen, og slår grøden oftere m.v. Hertil er svaret, at vi skal finde en løsning, som løser problemet op til en hundrede års hændelse, og derfor er det ikke de småting, som kan bidrage enkelte eller få centimeter, som er fokus her og nu. Men bare rolig. Niveauet, som Holstebro Kommune skal løse klimaudfordringen for, er hævet til at skulle omfatte op til 1000 års hændelser. Så i fremtiden skal der også kigges på alle de yderligere tiltag, som kan understøtte en klimasikring af byen. Alle fremtidige indgreb i relation til Storå vil derfor skulle tænkes ift. at sikre bedre vandføring, når det er muligt. Også det brinksikringsprojekt i midtbyen og vest for Nørrebrogade, som Byrådet har afsat midler til i 2022 til 2024. Se billeder og læs mere om projektet på www.holstebro.dk/slutmedvandkaos

TTH Herrer

Balling har fundet sin nye klub

Annonce
var adsmtag = adsmtag || {}; adsmtag.cmd = adsmtag.cmd || [];