Annonce
Lemvig

Kommunen bytter fredet jord for at få plads til erhverv

Arealet i Thyborøn, der nu får egen lokalplan. Nyt byggeri skal dog holde en passende afstand til både statsvejen og Ærøvej. Illustration fra lokalplanforslaget.
Sidste ledige areal i Thyborøn bliver nu udlagt til erhverv i nyt lokalplanforslag

Thyborøn: Lemvig Kommune har skaffet en ekstra stump jord til erhverv i Thyborøn ved at flytte lidt rundt på fredede arealer. Det nye areal er det åbne område nord for varmeværket, der ligger langs med indfaldsvejen til Thyborøn.

- Det er det sidste, ledige erhvervsområde i Thyborøn, som ikke er havnerelateret, siger formanden for teknik- og miljøudvalget, Steffen Damsgaard (V).

Arealet ligger i byområde, men ikke desto mindre er halvdelen af arealet betegnet som overdrev og dermed beskyttet efter Naturbeskyttelsesloven. Kommunen har søgt og fået dispensation til at inddrage arealet til erhvervsområde mod at udlægge et tilsvarende erstatningsareal i Harboøre. Derfor er et område ved Noersgaard Sø i Harboøre blevet udpeget som nyt, beskyttet område. Det indebærer, at området ikke må dyrkes, ikke opfyldes, bebygges, drænes, gødskes eller tilplantes.

Det giver kommunen mulighed for at lave en ny lokalplan for hele arealet i Thyborøn. Den nordligste del på 5000 kvadratmeter bliver udlagt til butikker med dagligvarer, mens den sydlige del på 36.000 kvadratmeter udlægges til erhvervsområder for virksomheder, der ikke er havnerelateret. Da arealet ligger langs indfaldsvejen til Thyborøn, bliver der krav til udformningen af bygninger, der ikke må ligne de store industrihaller, der i dag ligger øst for Harboørevej.

Ifølge Lemvig Kommune er der brug for det nye areal, da der allerede nu er interesse for området fra erhvervslivet. Nu er der en plan for, hvordan området kan udnyttes, og den kommer nu i høring i otte uger, hvor alle får mulighed for at kommentere på planerne. Derefter skal eventuelle kommentarer passes ind i en færdig lokalplan, der senere skal godkendes af det samlede byråd.

Annonce
Annonce
Annonce
Forsiden netop nu
Ulfborg/Vemb

Indbrud på hotel

Leder For abonnenter

Der er meget at hente her

Lige i tiden er der fokus på sygefraværet på offentlige arbejdspladser, fordi der sendes en del statistik ud for området af den liberale tænketank Cepos, og det er også blevet behandlet på forskellig vis her i avisens spalter. Bemærkelsesværdigt er det såmænd ikke, at de vestjyske kommuner ligger i den gode ende af den slags statistikker. Men overraskende er det måske nok, at der for eksempel inden for plejepersonalet er hele fem dages sygefravær om året i forskel på for eksempel Struer og Lemvig kommuner med Lemvig som den, der er blandt de kommuner, der har færrest sygedage om året. Her ser man på gennemsnitstallet, og det er altså rigtig mange dage, når man ganger op med antallet af personaler inden for plejesektoren. Var der blot 100 ansatte, så var det 500 dage - eller hen ved 10 ugers arbejde, der er til rådighed. Det gør altså en forskel, når man skal regne udgiften ud til sådan en sektor. Man kan også studse over, at der er kommuner, der har langt over 20 sygedage pr. medarbejder i gennemsnit om året, hvor andre har mindre end det halve. Og selv om man regner ud fra den gode ende, så er der vist ikke mange private virksomheder, der opererer med at forudse, at hver medarbejder i gennemsnit skulle have to ugers sygdom om året. Der er selvfølgelig mange facts og kendsgerning bag disse tal, så man ikke "bare lige" kan overføre fra det ene fag til det andet. Der er jobs, som vil give flere sygedage, fordi man er i kontakt med syge mennesker, og det er hårdt og stressende. Men alligevel er det en markant forskel. Det er i hvert tilfælde noget, enhver kommunalpolitiker må tænke meget over, da der her virkelig er nogle penge at investere i bedre arbejdsmiljø med mere, hvis de bliver betalt tilbage med, at medarbejderne er mindre syge. Når man ser ud over landet, så er det vist ikke en fordom, at man føler sig mere forpligtet til at møde op på arbejde jo længere, man er væk fra de store byer. Det skyldes også, at der er mindre enheder, hvor man føler sig forpligtet af fællesskabet, og man kender den, der skal arbejde hårdere, når man bliver hjemme. Det er ret opdragende. Til gengæld er mindre enheder også mere sårbare i statistikkerne, når man taler langtidssyge, da blot en enkelt af dem kan påvirke statistikken ret meget. Derfor kan statistik ikke bruges til alt, men de her statistikker er mere end en tanke.

112

Uro i nattelivet i weekenden

Ulfborg/Vemb

Mand omkommet i drukneulykke

Annonce