Annonce
Livsstil

Bortfalder samlevertestamente ved indgåelse af ægteskab?

Illustration: Julie Gry Sveistrup

? Hej Monica Kromann. Jeg har siden 2002 boet sammen med min kæreste, vi er således ikke gift. Huset står i mit navn, og jeg ønsker, at min kæreste kan blive boende, såfremt jeg skulle afgå ved døden. Vi har derfor oprettet et gensidigt samlevertestamente, så min kæreste arver mit hus og en del af mine aktiver. Vi har dog tænkt på at blive gift, men er usikre på, om testamentet i så fald fortsat vil bestå, eller om vi i så fald arver efter andre regler? Jeg ser frem til dit svar. Hilsen Mark

! Hej Mark. Tak for dit spørgsmål til min juridiske brevkasse, som jeg vil besvare i det følgende. Ugifte samlevende har ikke legal arveret efter hinanden, hvorfor det er nødvendigt at sikre hinanden i et testamente. Et samlevertestamente bortfalder almindeligvis automatisk, såfremt man indgår ægteskab eller ophæver samlivet. Vælger I at blive gift, vil I have automatisk arveret efter hinanden. I vil således arve halvdelen efter jeres ægtefælle, såfremt jeres ægtefælle ligeledes efterlader sig børn. Efterlader jeres ægtefælle sig ikke børn, vil man arve alt efter sin ægtefælle. Dette følger af loven, såfremt man ikke har oprettet testamente. Opretter man testamente og ægtepagt, kan en ægtefælle med børn opnå op til 31/32 af jeres samlede aktiver, mens man alene kan opnå op til 7/8 ved at oprette et udvidet samlevertestamente. Med et samlevertestamente kan I derved ikke begunstige hinanden i samme omfang, som var I gift. Det skal endvidere bemærkes, at ægtefæller ikke skal betale boafgift, mens samlevere, som har begunstiget hinanden i testamente, skal betale mellem 15 og 36,25 procent i afgift til staten i boafgift. Afgiften er dog ”kun” 15 procent, såfremt man har boet sammen i to år eller har børn sammen. Det skal endvidere bemærkes, at man som samlever ikke automatisk anses som hinandens nærmeste pårørende i forhold til pensionsmidler og livsforsikringer. Ægtefæller anses derimod for hinandens nærmeste pårørende, hvorfor pensionsmidler og livsforsikring i tilfælde af dødsfald vil blive udbetalt til den efterlevende ægtefælle. Det er vigtigt at være opmærksom på, om man som samlever er begunstiget i disse ordninger. Man kan som udgangspunkt ikke begunstige hinanden i pensionsordninger mv. i et testamente, og man skal således rette henvendelse til sit pensionsselskab for at indsætte en begunstiget. Dette var således nogle væsentlige forskelle mellem ægtefællers og samleveres retsstilling i forbindelse med arv. Jeg håber, ovenstående besvarede dit spørgsmål. Det er muligt at læse flere af mine indlæg om familieretlige emner på min hjemmeside: www.advokatkromann.dk/brevkasse. Med venlig hilsen, Monica Kromann Advokat (H) mk@advokatkromann.dk

Annonce
Forsiden netop nu
Leder For abonnenter

Kuk i den kommunale økonomi

I løbet af den kommende måneds tid vil byrådspolitikerne i alle de tre nordvestjyske kommuner træffe en lang række beslutninger, som vil få afgørende indflydelse på din hverdag, når der skal lægges budgetter for den kommunale husholdning i 2020 og frem til 2023. I Struer sker det, når byrådet i løbet af de kommende par dage er samlet til et budgetseminar, hvor de kommer til at bokse med regneark og budgetter for alt det, der har indflydelse på din hverdag. Det er alt fra hullerne i fortovet til plejen af dine børn eller dine forældre. Udgifter til skoler og driften af kulturinstitutioner, investeringer og anlægsudgifter, hvis der skulle være ønsker om for eksempel nye omklædningsrum i den lokale boldklub. Det kan derfor virke en smule paradoksalt, at den kollektive opmærksomhed i langt højere grad er rettet mod landsdækkende temaer som for eksempel formandsskiftet i Venstre. Det er byrådspolitikerne, du skal henvende dig til, hvis det er forhold i din hverdag, det gælder. Det helt store spørgsmål er så, om de har mulighed for at indfri dine ønsker. Nationalbankens direktør, Lars Rohde, udtalte i går, at den danske økonomi er både robust og inde i et historisk opsving. Samfundsøkonomien kører på skinner med lav rente, kun ganske få arbejdsløse og lav inflation, så du får mere og mere for pengene. I den kommunale økonomi ser det bare anderledes dystert ud for byrådspolitikerne i både Struer og Holstebro. Dybøl Mølle maler ikke helt, som den skal, når det gælder fordelingen af de kollektive goder og bidragene til fællesskabet, og kommunerne kæmper for at få enderne til at nå sammen. I Holstebro har det medført, at der nu er fremsat konkrete forslag om en skattestigning på 0,3 procent. I Struer vil borgmester Niels Viggo Lynghøj (S) ikke afvise tanken om at bevæge sig i samme retning. Udgangspunkt må dog stadigvæk være, at politikerne sikrer sig, at borgerne kan føle sig trygge ved de kommunal velfærdsydelser uden at skulle dreje skatteskruen yderligere i bund.

Annonce