Annonce
Livsstil

Bortfalder samlevertestamente ved indgåelse af ægteskab?

Illustration: Julie Gry Sveistrup

? Hej Monica Kromann. Jeg har siden 2002 boet sammen med min kæreste, vi er således ikke gift. Huset står i mit navn, og jeg ønsker, at min kæreste kan blive boende, såfremt jeg skulle afgå ved døden. Vi har derfor oprettet et gensidigt samlevertestamente, så min kæreste arver mit hus og en del af mine aktiver. Vi har dog tænkt på at blive gift, men er usikre på, om testamentet i så fald fortsat vil bestå, eller om vi i så fald arver efter andre regler? Jeg ser frem til dit svar. Hilsen Mark

! Hej Mark. Tak for dit spørgsmål til min juridiske brevkasse, som jeg vil besvare i det følgende. Ugifte samlevende har ikke legal arveret efter hinanden, hvorfor det er nødvendigt at sikre hinanden i et testamente. Et samlevertestamente bortfalder almindeligvis automatisk, såfremt man indgår ægteskab eller ophæver samlivet. Vælger I at blive gift, vil I have automatisk arveret efter hinanden. I vil således arve halvdelen efter jeres ægtefælle, såfremt jeres ægtefælle ligeledes efterlader sig børn. Efterlader jeres ægtefælle sig ikke børn, vil man arve alt efter sin ægtefælle. Dette følger af loven, såfremt man ikke har oprettet testamente. Opretter man testamente og ægtepagt, kan en ægtefælle med børn opnå op til 31/32 af jeres samlede aktiver, mens man alene kan opnå op til 7/8 ved at oprette et udvidet samlevertestamente. Med et samlevertestamente kan I derved ikke begunstige hinanden i samme omfang, som var I gift. Det skal endvidere bemærkes, at ægtefæller ikke skal betale boafgift, mens samlevere, som har begunstiget hinanden i testamente, skal betale mellem 15 og 36,25 procent i afgift til staten i boafgift. Afgiften er dog ”kun” 15 procent, såfremt man har boet sammen i to år eller har børn sammen. Det skal endvidere bemærkes, at man som samlever ikke automatisk anses som hinandens nærmeste pårørende i forhold til pensionsmidler og livsforsikringer. Ægtefæller anses derimod for hinandens nærmeste pårørende, hvorfor pensionsmidler og livsforsikring i tilfælde af dødsfald vil blive udbetalt til den efterlevende ægtefælle. Det er vigtigt at være opmærksom på, om man som samlever er begunstiget i disse ordninger. Man kan som udgangspunkt ikke begunstige hinanden i pensionsordninger mv. i et testamente, og man skal således rette henvendelse til sit pensionsselskab for at indsætte en begunstiget. Dette var således nogle væsentlige forskelle mellem ægtefællers og samleveres retsstilling i forbindelse med arv. Jeg håber, ovenstående besvarede dit spørgsmål. Det er muligt at læse flere af mine indlæg om familieretlige emner på min hjemmeside: www.advokatkromann.dk/brevkasse. Med venlig hilsen, Monica Kromann Advokat (H) mk@advokatkromann.dk

Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Forsiden netop nu
Leder For abonnenter

Det er utroligt...

Vi kunne læse her i bladet i lørdags, at fremtiden for et af de absolut allerstørste sportsarrangementer i hele landsdelen, Holstebro Cup, som afvikles hver påske, er i farezonen for ikke at kunne fortsætte. Ikke fordi der ikke er deltagere, som vil tage til Holstebro i påsken for at spille håndbold. Det vil de gerne, og det bidrager naturligvis til omsætning og markedsføring af byen, at der kommer så mange udøvere, ledere og forældre. Formanden for Holstebro Cup, Karsten Marcussen, har stået i spidsen for arrangementet i årevis, og han har i lige så mange år haft stor opbakning fra en række frivillige, der gør det af lyst og ikke fordi, de selv har børn eller anden personlig interesse i arrangementet. Selvfølgelig får de en personlig oplevelse ud af at være sammen med så mange glade mennesker, men man gør det også, fordi det er vigtigt for en by at have et stort arrangement som Holstebro Cup. Men formanden stopper, når denne udgave er klaret. Og han kan frygte, der er flere af de frivillige, der benytter lejligheden til det samme. Begrundelsen er, at det er blevet et bøvl med samarbejdet med kommunen, og formanden opfatter det som direkte benspænd, når det er særdeles vanskeligt at få praktiske ting til at gå op, og der ingen velvillighed er fra kommunens side. Det er fortrinsvis adgangen til skolerne, hvor der indkvarteres deltagere, der er problemet, og i modsætning til de kommunale skoler, så er der ingen problemer med professionskolerne, gymnasiet med videre. I samme avis beklager udvalgsformanden det, og nu skal tonen have en anden lyd. Det må vi så se, om den får. Men det kan jo ikke være rigtigt, at der skal en formands-afgang og en forsideartikel i det lokale dagblad til, før man opfatter alvoren hos kommunen. En kommune bør forkæle frivilliges initiativer og arbejdslyst, når det drejer sig om sådanne arrangementer, som helt klart er i kommunens store interesse, der bliver arrangeret. Det er ingen naturlov - slet ikke i dag, at der er frivillige, der vil gøre sådan et stort stykke uegennyttigt arbejde, så derfor kan det undre, at der skal så stort et brag til, før man vågner op og aflyser alle benspænd for at erstatte dem med skulderklap og "medvind på alle cykelstier". Hvis det altså sker...

Annonce