Annonce
Lemvig

Firma klar til at slå hårdt ned: Bøde og fængsel til to strømtyve

Elforbruget kan være så stort, at det frister til at føre strøm udenom elmåleren, men det bliver fremover sværere, siger NOE's netchef, Per Strøm Kristensen. Arkivfoto: Martin Kierstein
NOE er godt træt af, at kunder i flere tilfælde har ledt strøm udenom elmåleren og dermed snydt med afregningerne
Annonce

Lemvig: Netselskabet NOE har alene i år fået to personer dømt for tyveri af el, og en tredie sag er på vej mod retten. Den sidste er en sag om dyrkning af skunk i en landejendom ved Hodsager, mens de to øvrige sager er rettet mod lokale erhvervsdrivende.

I det ene tilfælde er der endda tale om en person, der havde en baggrund som autoriseret elinstallatør.

Netchef for NOE Per Strøm Kristensen vil ikke kommentere de enkelte sager, men siger overordnet, at han er godt tilfreds med domfældelserne.

- Det sender et signal om, at vi som selskab ikke vil acceptere, at nogle stjæler strøm ved at lede den udenom vores elmåler, siger han.

Annonce

Bevidst og ubevidst

Der er dog også langt mellem tilfældene, for NOE har blot set fire-fem sager over en to-årig periode. I nogle tilfælde er der tale om uheld, hvor beboere uvidende har overtaget en ejendom med den ulovlige installation. I sådanne sager forfølger NOE ikke overtrædelsen, men man er til gengæld klar til at slå hårdt ned, når der er tale om bevidste overtrædelser.

Det skønnede NOE der var tale om i de to sager, som nu er afgjort ved domstolene og som avisen har fået aktindsigt i. Begge sager bærer præg af, at det er svært at opgøre, hvor meget strøm, der bliver ledt udenom elmåleren, og derfor har retten i begge sager ladet tvivlen komme de pågældende til gode.

I den ene sag blev en 35-årig tidligere autoriseret installatør tiltalt for at have stjålet strøm til en samlet værdi af knap 30.000 kroner. Han blev ganske vist dømt for at have ført strøm uden om elmåleren i sit sommerhus på Gjellerodde i Lemvig, men retten skønnede strømværdien til at være "ikke under 8000 kroner". Derfor blev den 35-årige idømt 20 dagbøder på hver 1000 kroner, mens han selskab blev idømt en bøde på 5000 kroner. Desuden skal han betale en erstatning på 800 kroner til NOE.

Annonce

Flerårig strømtyv

Den anden sag drejer sig om en tømrervirksomhed i Holstebro, der stod tiltalt for strømtyveri over en ti-årig periode. Ifølge dombogen har den 50-årige tømrer ført en ledning forbi en elmåler og på den måde suppleret værkstedets varmeforsyning via en varmeblæser, men ledningen leverede også strøm til en vandvarmer, en kompressor og et par køleskabe. Derfor risikerede han at skulle betale en erstatning på næsten en million kroner.


Det sender et signal om, at vi som selskab ikke vil acceptere, at nogle stjæler strøm ved at lede den udenom vores elmåler

Per Strøm Kristensen, Netchef for NOE


Den 50-årige indehaver nægtede sig dog skyldig, og byretten i Holstebro frikendte ham da også i første omgang. Til gengæld kendte et overvejende flertal på fem af de seks dommere i landsretten ham skyldig.

Landsretten vurderede dog, at misbruget har fundet sted over en væsentlig kortere periode, og vurderede derfor blot, at der er misbrugt strøm for i alt cirka 60.000 kroner. Landsretten idømte ham derfor en betinget fængselsstraf på 50 dage med en prøvetid på ét år. Retten henviste samtidigt spørgsmålet om erstatning til et civilt søgsmål.

Annonce

Tilfreds

Per Strøm Kristensen er dog tilfreds med udfaldet af de to domme, hvor NOE har fået medhold. Han vurderer samtidigt, at det fremover formentlig vil blive sværere at begå strømtyveri.

- Vi har efterhånden udskiftet alle vore elmålere og er gået over til fjernaflæsning. Derfor kan vi i mindre områder følge elforbruget stort set fra minut til minut og sammenligne vores leverancer med, hvad forbruget er ifølge elmålerne. Hvis differencen er for stor, er der noget galt, konstaterer han, og så vil kontrollørerne bliver sendt ud for at tjekke.

De to konkrete sager blev ifølge dombøgerne begge opdaget efter anonyme tip til NOE.

Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Forsiden netop nu
Annonce