Annonce
Struer

Bækkens befrielsesdag fortjente både hornmusik og flag

Genopretningen af Hjerm Bæk blev mandag eftermiddag fuldført, da entreprenøren åbnede for vandet ved at fjerne de gamle betonrør og lade bækken løbe ind i de nye slyngninger. Foto: Morten Stricker
Med gummistøvlerne solidt plantet i mudder til anklerne kunne geolog og biolog fra Struer Kommune mandag eftermiddag glæde sig over at se rørledningen bliver knust, så vandet igen fik frit løb i bækken ved Hjerm
Annonce

Hjerm: Det burde egentlig have været arrangeret som en folkefest, da vandet mandag eftermiddag endelig fik frit løb ud i Hjerm Bæk.

Alt var lagt til rette. Struer Kommune har i løbet af den seneste måneds tid eller to haft entreprenørfirmaet Ib G. Jensen fra Lemvig i fuld sving med at få anlagt et nyt og snoet forløb på cirka 300 meter, så Hjerm Bæk igen kan blive en rigtig bæk efter alt for lang tid i lænker.

Engang var det smart at tæmme et vandløb som Hjerm Bæk og føre vandet gennem en rørledning, som var gravet godt ned i den tunge landbrugsjord. Men mandag eftermiddag blev bækken altså igen sat fri.

Annonce

Hornmusikken må vente

Rørledningen, som er gravet fri, blev knust, og vandet fra Hjerm og opland fik frit løb ud den nye rende, hvor det med tiden finder sin egen vej ud i Hummelmose å og videre ud til udløbet i Limfjorden ved Volstrup.

- Det betyder blandt andet, at vi får fiskene tilbage til Hjerm Bæk, forklarede geologen Mads Kjærstrup fra Struer Kommune.


Vi må vente med den helt store fest. Men når Struer Forsyning er klar med de to regnvandsbassiner, som de er i gang med at få etableret, og vi får anlagt en sti rundt i hele området, skal det da fejres, og vi vil gerne være med til at gøre det med både hornmusik og flag,

Mads Kjærstrup, geolog, Struer Kommune


- De har ikke været interesseret i at søge op i et lukket rør. Men det her vil helt sikkert være attraktivt for dem, forklarer han, mens vandet igen kan flyde frit og ind over tre helt nye gydebanker, hvor der blandt andet vil være ideelle forhold for en ny bestand af ørred i Hjerm Bæk.

- Det kommer vi sikkert til at se allerede i år, vurderer Mads Kjærstrup.

- Fiskene er der lidt længere nede mod Hummelmose å, og så finder de helt sikkert også længere op til de nye gydebanker, forsikrer han.

Her bliver bækken sat fri.  Foto: Morten Stricker


Altså en folkefest værd at markere de nye betingelser i den bynære natur umiddelbart nord for bygrænsen i Hjerm.

Men betingelserne var ikke de ideelle.

Efter en god og smuk weekend med frost, var markerne ud mod bækken sjappet godt til med vand og for at komme gennem en mudderpøl på størrelse med et stadion mellem Vestjysk Andels lagerhaller i Hjerm og selve bækken, var det nødvendigt at have enten et par waders eller i alle tilfælde et par solide gummisstøvler på fødderne.

- Vi må vente med den helt store fest. Men når Struer Forsyning er klar med de to regnvandsbassiner, som de er i gang med at få etableret, og vi får anlagt en sti rundt i hele området, skal det da fejres, og vi vil gerne være med til at gøre det med både hornmusik og flag, sagde Mads Kjærstrup, da første del af projektet var gennemført.

Annonce

Mikroplast og mundbind

Nu følger så de to regnvandsbassiner, som Struer Forsyning står for at få etableret.

Her vil overfladevand fra Hjerm blive opsamlet, inden det bliver ledt ud i bækken.

- Vi holder det tilbage, så det kan lukkes ud i bækken lidt efter lidt, forklarer projektlederen på udgravningen fra Struer Energi Spildevand, Thomas Sørensen.

- På den måde undgår vi en for voldsom erosion på vandløbet, og vi undgår, at gruset på gydebankerne bliver skyllet væk efter en periode med voldsom regn, forklarer han.

Her løber vandet endelig frit ind over de nyanlagte tydebanker i Hjerm Bæk. Foto: Morten Stricker

Samtidig er der mulighed for at opfange diverse forureninger af regnvandet, som i dag ender i bækken og i sidste ende ude i Limfjorden.

Forureninger med mikroplast fra vejbanerne, hvor bilernes dæk lidt efter lidt bliver slidt tynde og alt, hvad der ellers følger med ud i bassinerne af tabte mundbind og andre efterladenskaber,

- Vi snakker ikke om forureninger med hverken kemikalier eller olie, forklarer Thomas Sørensen.

Spildevand fra husholdninger og virksomheder i Hjerm og nærmeste opland bliver stadigvæk ført ud til rensningsanlægget på Vralden i Struer.

- Men sand og grus og alt, hvad der ellers bliver skyllet med, kan nu bundfælde sig i bassinerne. Når der er gået et par år eller tre, kan vi rense bassinerne og køre bundfaldet til deponi, og på den måde undgår vi, at en meget stor del af forureningerne fra overfladevandet ender i fjorden, forklarer han og glæder sig over, at projektet i Hjerm bliver en del af et mere omfattende naturprojekt.

- Tidligere ville vi måske bare have gravet ud til bassinerne og hegnet dem ind. Her bliver de anlagt med grønne områder rundt om bassinerne og et stisystem, som kommer til at gå helt ned til bækken. Det er helt perfekt, mener han.

Alt sammen lagt til rette i et samarbejde med sti-gruppen i Hjerm, Struer Kommune og Struer Energi.

Fakta om projektet

Bassiner: Samlet volumen på 9000 kubikmeter. Dybde: En til halvanden meter.

Vandløb: Ny længde på cirka 300 meter med tre nyanlagte gydebanker.

Samlet pris cirka fire millioner kroner.

Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Holstebro

Slidt vejstrækning får nyt liv

Annonce