Annonce
Debat

Arbejdskraft. Uddannelse frem for import

Flemming T. Sørensen er fagforeningsformand i 3F og nyt byrådsmedlem i Struer.

Debat: 3F er af den opfattelse, at vi fortsat har en betydelig arbejdskraftreserve i Danmark, som vi med en prioriteret indsats godt kan få i spil i de ordinære job i virksomhederne, som flere arbejdsgiverorganisationer stædigt hævder står ubesatte hen. Men vi mener, vi lader de 100.000 ledige, som i dag står uden for arbejdsmarkedet og de 10.000 unge, som ikke har en praktikplads, i stikken, hvis man bare ukritisk åbner arbejdsmarkedet for nye lønmodtagere fra ikke-EU-lande - sådan som Peter Halkjær fra Dansk Erhverv kræver i denne avis den 26. januar. Derudover skal vi jo huske, at danske virksomheder allerede har adgang til 250 mio. EU-borgere heraf 18 mio. ledige.

Men vi kan altså ikke importere os ud af eventuelle kompetenceproblemer i dette land. Tværtimod kræver det snusfornuft og en prioriteret kompetenceinvestering i blandt andet 3Fs medlemmer. Det kræver, at kommunerne investerer i uddannelse til de ledige i stedet for den til tider perspektivløse aktivering, som mange ledige 3F'ere oplever at blive udsat for. Det kræver, at virksomhederne begynder at gøre noget reelt ved den udfordring, at over 10.000 unge står uden praktikplads (heraf 2.100 på områder, hvor arbejdsgiverne i dag mener, der er mangel på arbejdskraft). Og så kræver det, at virksomheder selv gør en indsats for at professionalisere deres rekruttering.

I forlængelse af deres krav om øget import af arbejdskraft undlader arbejdsgiverne behændigt at give os svar på følgende fire spørgsmål:


  • Hvordan sikrer vi, at virksomhederne er villige til at tage ansvar og uddanne lærlinge, når de bare kan hente faglærte i Kina, Chile og Zambia?
  • Hvordan sikrer vi, at virksomhederne er villige til at efter- og videreuddanne deres medarbejdere, når de kan hente arbejdskraft i hele verden?
  • Hvordan sikrer vi, at de lønmodtagere, der er på kanten af og udenfor arbejdsmarkedet, kommer ind på virksomhederne, når der samtidig lægges op til massive besparelser på beskæftigelsesindsatsen?
  • Og hvordan forestiller vi os, at vi skal kunne fastholde kontrollen med social dumping, når vi år efter år på finansloven skal kæmpe os til en bevilling på området og arbejdsgiverne ikke giver en fløjtende fis for problemstillingen?

Dansk Erhverv behøver sådan set ikke belære os i 3F om, hvilke konsekvenser import af arbejdskraft har på jobsituationen. Det har vores medlemmer sådan set oplevet på deres egen krop, siden udvidelsen mod øst blev en realitet i 2004.

I 3F er vi enige i, at virksomhedernes adgang til kvalificeret arbejdskraft er et helt centralt konkurrenceevneparameter. Det slog vi fast i forbindelse med vores Vision Danmark konference, hvor analyser og undersøgelser blandt vores tillidsvalgte, politikere, virksomheder og økonomer netop pegede på dette som et af de væsentligste parametre. Men lad os nu bringe den arbejdskraftreserve, som rigtig mange 3F'ere er en del af, i spil, inden vi begynder at tvangsglobalisere det danske arbejdsmarked.

Annonce
Annonce
Annonce
Forsiden netop nu
Håndbold

Fejl i årstallene

Leder For abonnenter

Posefester er en balancegang

En gruppe forældre til teenagere i Holstebro har stiftet en forening, som har til formål at arrangere en rækker fester for byens unge på mellem 14 og 17 år. Fester i privat regi, hvor det er tilladt for de unge at medbringe og indtage alkohol. Det koncept er der sådan set ikke noget nyt i. Det kaldes posefester og har eksisteret i mange år. Blandt andet i Feldborg og Spøttrup. Formålet er selvsagt at imødekomme de unges ønske om at kunne mødes og feste med alkohol som en del af samværet og samtidig sikre, at det foregår under opsyn. Det hele bunder i en forventning om, at de unge drikker under alle omstændigheder, og at de "lovlige alkoholfester" kan fungere som ventil og dæmme op for spontane drukgilder i parker eller andre steder. Det er ikke nogen dum idé, men "de gør det jo alligevel, og så er det bedre at …" er en blåstempling af de unges alkoholforbrug. I den nye forening skal man være 14 år og gå i 8. klasse for at være med, mens man i Feldborg kan komme med fra konfirmationen. Sundhedsstyrelsen anbefaler, at børn under 16 slet ikke drikker alkohol, og at unge mellem 16 og 18 maksimalt drikker fem genstande ved samme lejlighed. Selv om den nye forening i Holstebro har en lidt strengere politik på det område, end de andre kendte posefester, følger grænserne ikke sundhedsstyrelsens anbefalinger. Og det er her, balancegangen for alvor bliver vanskelig. Forældrene har helt sikkert ret i, at nogle unge vil drikke under alle omstændigheder. Men faldet i unges alkoholforbrug over de seneste år skyldes en generel holdningsændring i samfundet og indførelsen af restriktioner for køb af alkohol. Og den udvikling risikerer vi at bremse med initiativer som posefesterne. Det ændrer dog ikke på, at initiativet overordnet er både prisværdigt og fornuftigt. Aldersgrænser og antallet af genstande kan diskuteres, men i sidste ende er det hverken sundhedsstyrelsens eller festarrangørernes ansvar at sætte grænsen. Det er og bliver op til den enkeltes forældre.

Annonce