Annonce
Debat

Alle børn skal kunne mærke, at der kommer flere voksne

Annette Dietz. Pressefoto

Læserbrev: Med finansloven for 2020 skrev vi børnehistorie. SF’s hovedkrav om minimumsnormeringer blev en realitet.

Jeg mener, det er vigtigt, at vi i Holstebro kommune beslutter os for, at vi fremover opgør minimumsnormeringer på institutionsniveau. I dag opgøres normeringer på kommuneniveau. Holder vi fast i et kommunalt gennemsnit, vil det svare til, at man i folkeskolen ikke har et klasseloft for alle skoler, men kun på nogle få skoler. Så kunne nogle skoler have 32 elever i en klasse og andre 24 elever. Det går ikke. Alle børn skal mærke, at der er mere pædagogisk personale omkring dem - mere tid til omsorg, nærvær og leg.

Vi skal sikre os, at pengene til mere pædagogisk personale faktisk bliver brugt på pædagogisk personale.

Annonce

Undersøgelser viser, at det pædagogiske personale i dag ofte oplever at stå alene med en større børnegruppe i løbet af en dag. Der skal være tid nok til det enkelte barn. Derfor er der brug for minimumsnormeringer.


Vi skal sikre os, at pengene til mere pædagogisk personale faktisk bliver brugt på pædagogisk personale.En minimumsnormering er en bund. Ligesom på skoleområdet, hvor der er klasseloft, minimumstimetal og vejledende timetal, bør der også være en bundgrænse i daginstitutionerne. Børns udvikling påvirkes af normeringen i daginstitutionen. Med en dårlig normering, får børnene dårligere betingelser for at udvikle selvet, sociale færdigheder, følelsesregistrering og evnen til at koncentrere sig. Det rammer særligt de udsatte og sårbare børn.

Derfor er det helt afgørende med mere pædagogisk personale i alle institutioner. Vi skal sætte tidligt ind i børns liv, og dermed få langt bedre muligheder for at bryde den negative sociale arv og komme uligheden i Danmark til livs. På langt sigt har normeringer også en betydning idet dagtilbud af høj kvalitet kan mindske kriminalitet, forbedre barnets uddannelsesniveau og senere job- og indtjeningsmuligheder.

Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Holstebro

Udvider kapacitet: To testcentre bliver til tre på mandag

Annonce