Annonce
Livsstil

Advokaten: Hvad er en fremtidsfuldmagt?

Illustration: Julie Gry Sveistrup
Annonce

? Kære Monica Kromann - jeg har et spørgsmål til din juridiske brevkasse.

Jeg har længe gået og overvejet, om jeg burde oprette en fremtidsfuldmagt. Mit ønske er, at min hustru skal varetage mine personlige og økonomiske anliggender, hvis jeg en dag ikke længere selv er i stand til det.

I den forbindelse ønsker jeg at få forklaret, hvordan en fremtidsfuldmagt oprettes, og hvad en fremtidsfuldmagt egentligt indebærer?

Jeg håber, at du vil besvare mine spørgsmål.

På forhånd tak for hjælpen.

Med venlig hilsen

Peter

! Kære Peter - tak for dine spørgsmål til min juridiske brevkasse, som jeg vil besvare i det følgende.

En fremtidsfuldmagt er en fuldmagt, som kan sættes i kraft på et tidspunkt i fremtiden, hvis du bliver syg og svækket og mister evnen til at tage vare på dine økonomiske eller personlige forhold.

En fremtidsfuldmagt fungerer som et alternativ til værgemål. Værgemål iværksættes, efter at man har mistet evnen til at handle fornuftsmæssigt, hvilket altså betyder, at man ikke selv har indflydelse på værgemålets udformning og omfang.

Ved at oprette en fremtidsfuldmagt kan du derimod sikre dig indflydelse på, hvem der skal varetage dine anliggender i tilfælde af, at du ikke længere er i stand til at tage vare på dine økonomiske og personlige forhold.

Det kan derfor være en god idé at oprette en fremtidsfuldmagt, hvis du har ønsker om, hvem der skal varetage dine personlige og økonomiske interesser.

Man kan oprette en fremtidsfuldmagt, hvis man er fyldt 18 år, og man fortsat er i stand til at handle fornuftsmæssigt på tidspunktet for oprettelsen af fremtidsfuldmagten. Man kan således ikke oprette en fremtidsfuldmagt, hvis man allerede er under værgemål.

Fremtidsfuldmagten kan omfatte økonomiske og/eller personlige forhold. Dette kan være økonomiske forhold som for eksempel adgang til at foretage hævninger, disponere over bankkonti, at sælge fast ejendom eller personlige forhold som adgang til at begære aktindsigt, at give samtykke til behandling af personoplysninger med videre.

Fremtidsfuldmagten kan endvidere begrænses til enkelte forhold, således at fremtidsfuldmægtigen kun kan handle på dine vegne inden for de bestemte områder, som er omfattet af fremtidsfuldmagten.

Du kan selv vælge, hvem du ønsker at indsætte som fremtidsfuldmægtig, og du kan selv vælge, om opgaven skal tilfalde én eller flere personer. Du kan således vælge at indsætte din hustru som fremtidsfuldmægtig.

En fremtidsfuldmagt vil træde i kraft, når man ikke længere selv er i stand til at varetage sine personlige eller økonomiske forhold, for eksempel i tilfælde af sygdom.

Fremtidsfuldmagten kan sættes i kraft efter indgivet anmodning til Familieretshuset. Anmodningen kan indgives af enten dig selv eller din hustru som fremtidsfuldmægtig.

Familieretshuset vurderer ud fra lægeerklæring, hvorvidt du ikke længere er i stand til at varetage dine interesser. Herefter bliver fremtidsfuldmagten sat i kraft, og afgørelsen bliver tinglyst.

For at oprette en fremtidsfuldmagt skal denne registreres og underskrives digitalt i Fremtidsfuldmagtsregistret. Fremtidsfuldmagten skal herefter underskrives for en notar.

Fordelen ved at oprette en fremtidsfuldmagt er altså, at du får indflydelse på, hvem der skal varetage dine anliggender, hvis man ikke selv er i stand til det, og at du selv kan fastsætte omfanget af fremtidsfuldmagten.

Jeg håber, at ovenstående besvarede dine spørgsmål. Såfremt du har yderligere spørgsmål eller behov for hjælp til oprettelse af fremtidsfuldmagt, vil jeg anbefale dig at kontakte en advokat med speciale i familie- og arveret.

Med venlig hilsen

Monica Kromann, advokat (H)

Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce