Annonce
Livsstil

Advokaten: Fremtidsfuldmagt eller værgemål?

Illustration: Julie Gry Sveistrup
Annonce

? Kære Monica Kromann - min mand og jeg har været gift i over 50 år, vi har to børn og bor i et hus. Min mand blev halvsidet lammet og fik afasi for otte år siden. Jeg skriver til dig, da jeg ønsker, at min mands post kan blive sendt til min e-boks.

Jeg klarer alt for min mand. Min mand er indforstået med at give fuldmagt eller værgemål til mig, hvis det er det, der skal til.

Hvad vil du råde os til i vores tilfælde? Bør jeg blive værge for min mand?

På forhånd tak for hjælpen.

Med venlig hilsen

Rie

! Kære Rie - tak for dit spørgsmål til min juridiske brevkasse, som jeg vil besvare i det følgende.

Der synes at være to muligheder i jeres situation. Enten kan I søge værgemål, således at du bliver værge for din mand, eller I kan oprette en fremtidsfuldmagt.

Det er Familieretshuset, der træffer beslutning om iværksættelse af værgemål og beskikker en værge. Når der etableres værgemål for en person, betyder det, at personen får en værge, som handler på vedkommendes vegne i de spørgsmål, der er omfattet af værgemålet.

Hovedprincippet i værgemålsloven er, at der skal foretages en vurdering af, i hvilket omfang og på hvilke områder der er brug for en værge. Det enkelte værgemål skal afpasses efter de konkrete behov for den person, sagen drejer sig om, og værgemålet må ikke være mere omfattende end nødvendigt.

Familieretshuset fører desuden i de fleste tilfælde tilsyn med værgen.

Den anden mulighed er at oprette en fremtidsfuldmagt. En fremtidsfuldmagt fungerer som et alternativ til værgemål.

Der er en række betingelser, som skal være opfyldt, før man kan oprette en fremtidsfuldmagt. Man skal være fyldt 18 år, og man skal fortsat være i stand til at handle fornuftsmæssigt på tidspunktet for oprettelsen af fremtidsfuldmagten. Man kan således ikke oprette en fremtidsfuldmagt, hvis man ikke er i stand til at handle fornuftsmæssigt eller overskue konsekvenserne af oprettelsen af fremtidsfuldmagten.

Fremtidsfuldmagten kan omfatte økonomiske og/eller personlige forhold. Dette kan være økonomiske forhold som for eksempel adgang til at foretage hævninger, disponere over bankkonti, at sælge fast ejendom eller personlige forhold som adgang til at begære aktindsigt, at give samtykke til behandling af personoplysninger med videre.

Fremtidsfuldmagten kan endvidere begrænses til enkelte forhold, således at fremtidsfuldmægtigen kun kan handle på dine vegne inden for de bestemte områder, som er omfattet af fremtidsfuldmagten.

Ved en fremtidsfuldmagt kan man selv vælge, hvem man ønsker at indsætte som fremtidsfuldmægtig. Din mand kan således indsætte dig som fremtidsfuldmægtig.

Fremtidsfuldmagten kan sættes i kraft efter indgivet anmodning til Familieretshuset. Familieretshuset vurderer herefter ud fra lægeerklæring, om fremtidsfuldmagten skal sættes i kraft, og afgørelsen vil herefter blive tinglyst.

For at oprette en fremtidsfuldmagt skal denne registreres og underskrives digitalt i Fremtidsfuldmagtsregistret. Fremtidsfuldmagten skal herefter underskrives for en notar.

Fordelen ved at oprette en fremtidsfuldmagt er, at man sikrer sig en større indflydelse på fuldmagtens udformning og omfang.

Den væsentligste forskel mellem værgemål og fremtidsfuldmagt er imidlertid, at værgemål iværksættes, efter at man har mistet evnen til at handle fornuftsmæssigt, mens fremtidsfuldmagt skal oprettes, mens man stadig er i stand til at handle fornuftsmæssigt.

Jeg håber ovenstående besvarede dit spørgsmål. Såfremt du har yderligere spørgsmål eller har brug for hjælp til oprettelse af fremtidsfuldmagt, er du velkommen til at kontakte mit kontor for yderligere rådgivning.

Med venlig hilsen

Monica Kromann, advokat (H)

Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Livsstil

Et sikkert sted

Danmark

Tre personer anholdt for afbrænding af statsministerdukke: En mistænkt er stadig på fri fod

Annonce