Annonce
Lemvig

11 foreninger: Muslingefarme er som det vilde vesten

Fiskeristyrelsen har modtaget 40 ansøgninger om muslingeopdræt, og det er alt for mange, vurderer Danmarks Naturfredningsforening. Foto: Benny Gade
Alle lokalafdelinger af Danmarks Naturfredningsforening omkring Limfjorden er enige om, at både Fiskeristyrelsen og kommuner bør tage en tænkepause

Limfjorden: Der er brug for at slå bremserne i og holde en solid tænkepause. Det skriver 11 lokale afdelinger af Danmarks Naturfredningsforening, der alle grænser op mod Limfjorden.

I et fælles brev advarer de kommunerne omkring Limfjorden samt fødevareministeren om, at der er brug for at sætte ind overfor det "muslinge-Klondyke", der er i gang i Limfjorden.

Fiskeristyrelsen har modtaget cirka 40 ansøgninger om nye kulturbanker til muslingeopdræt. Hvis de bliver ført ud i livet, vil det svare til et areal på 800 fodboldbaner på bunden af Limfjorden.

Annonce

Stop for ansøgninger

Fødevareministeriet har derfor indført et midlertidigt stop for ansøgninger om nye tilladelser, mens regelsættet bliver tænkt igennem en ekstra gang. Men ifølge ministeriet kommer det ikke til at påvirke de ansøgninger, man allerede har modtaget.

"I Danmarks Naturfredningsforening er vi dybt bekymrede for Limfjordens fremtid, hvis disse mange ansøgninger konverteres til tilladelser", skriver de 11 foreninger.

Problemet med de mange muslingeanlæg vil ifølge foreningen være, at fjordbunden jævnligt skal skrabes for muslinger, og det kan ødelægge levemulighederne for andre arter end netop muslinger og børsteorme.

Om brevet

Brevet til kommuner og minister er forfattet af Limfjordsnetværket under Danmarks Naturfredningsforening. Det omfatter de 11 lokalforeninger i

Thy

Jammerbugt

Aalborg

Vesthimmerland

Viborg

Rebild

Morsø

Skive-Salling

Holstebro

Struer

Lemvig

"På lavere vand kan det hindre ålegræsset i at etablere sig ud på de dybder, vi gerne ser dækket af netop ålegræs igen", skriver de i brevet.

Annonce

Ingen konsekvenser

Samtidigt gør de opmærksomt på, at tilladelser i dag bliver givet uden at konsekvenserne bliver vurderet.

"Det er det rene vilde vesten, og det er ganske enkelt helt uholdbart og perspektivløst, at så betydelige dele af Limfjorden med et fingerknips privatiseres og overlades til en ukendt skæbne", skriver de.

Derfor opfordrer de ministeren til at gå ind i sagen og udsætte behandlingen af ansøgningerne - alternativ ved at udstede midlertidige tilladelser, indtil det nye regelsæt kommer på plads.

Der ud over undrer foreningerne sig over, at Limfjordsrådet ikke spillet en aktiv rolle i sagen. Limfjordsrådet er et politisk organ af byrådsmedlemmer fra kommuner rundt om Limfjorden. Rådet har for mindre end tre uger siden udsendt et oplæg til en masterplan for Limfjorden, men uden at det store omfang af kulturbanker optræder.

Tirsdag i Radio4 Morgen var boom i ansøgninger til muslingefarme på programmet. I den forbinelse talte de med Jens Kjerluf Peteresen, professor ved DTU Agua og sektionsleder for kyst og økologi, om hvorvidt den store efterspørgsel er en god ting. Lyt med her. 

Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce