Annonce
Vinderup

Ønske til staten: Lav cykeltunnel ved ny cykelsti

En cykelsti langs Viborgvej mellem Skave og Mejrup står fortsat højt på kommunens ønske om cykelstier langs statsveje. Men det samme gælde en cykeltunnel under rute 34 lige vest for Mogenstrup, som kommunen næste år forbinder med Sevel med en cykelsti. Arkivfoto: Morten Stricker
Kommunen sender nu et ønske til staten om at fremrykke en tunnel, hvor skolevejen fra Sevel til Mogenstrup krydser den trafikerede rute 34.

Sevel/Holstebro: Kommunen vil nu sende et ønske til staten om at få etableret en cykeltunnel på det sted, hvor vejen mellem Sevel og Mogenstrup krydser rute 34, som er landevejen mellem Skive og Haderup og videre til motorvejen ved Herning.

Ønsket er indsendt i forbindelse med, at Vejdirektoratet har efterlyst forslag til cykelstier og andre forbedringer for cyklister ved statsvejene.

I forvejen har Vejdirektoratet et projekt med forbedringer på rute 34, hvor vejen skal udvides, og herunder er der netop et forslag om også at etablere en cykeltunnel ved Mogenstrup, som vil gøre krydset mere sikker for krydsende cyklister.

Elever fra Mogenstrup går i skole i Sevel, og kommunen har allerede afsat penge til, at der i 2020 anlægges en seks kilometer cykelsti på strækningen mellem Mogenstrup og Sevel.

- Det vil være meget hensigtsmæssigt, hvis staten samtidig anlagde den stitunnel, som der alligevel er planer om, siger Klaus Flæng (S), der er formand for teknisk udvalg.

Andre cykelstier

En anden cykelsti, som har højeste prioritet i kommunens ønsker til Vejdirektorat, er en cykelsti langs Viborgvej mellem Mejrup og Skave.

På 3. pladsen blandt ønskerne kommer en kort cykelsti på strækningen fra Ulfborg langs Holstebrovej til krydset ved Vembvej. Det er kun her, der mangler cykelsti på strækningen mellem Ulfborg og Vemb.

På 4. pladsen er et ønske om en forlængelse af cykelstien fra Hestbjergvej vest for Holstebro til Råsted.

- Vi ved jo ikke, om vore ønsker bliver opfyldt, så det kan tage en del år, siger Klaus Flæng.

Vejdirektoratet anlægger ikke cykelstier langs kommunale veje men kun langs statsveje.

Annonce
Forsiden netop nu
Struer

Store bekymringer om sammenlægning: - Det vil være et alvorligt slag mod vores tilbud til de unge mennesker

Kultur

Ausumgaard dropper forårsmarkedet

Læserbrev

Budget. Besparelser gør helhedsplan til varm luft

Debat: Kære folkevalgte I disse dage forhandles budgettet for næste år. Forud - ganske kort forud - for budgetseminaret offentliggøres det, at der alene i 2020 skal spares 845.000 på den stort opslåede og højt priste Helhedsplan. En Helhedsplan, som fra begyndelsen har været fyldt med store visioner for de rammer, vores børn og unge skal vokse op i, men først meget sent i forløbet er blevet konkret på, hvor pengene skal findes. Og trods den lange ventetid, hvor man ellers kunne forvente, der også havde været tid til både mellem- og omregninger, ender man med en forkert beregning. Samlet for årene 2020-2023 har man regnet næsten 1,7 millioner kroner forkert, og har derfor indstillet til at spare henholdsvis 845.000 kroner, 571.000 kroner, 179.000 kroner og 79.000 kroner om året, angiveligt alt sammen ved at undlade at gennemføre den påtænkte og stærkt tiltrængte opnormering i dagtilbudene. Man mistænker, at pressen først sent er informeret som et forsøg på at mildne opstandelsen. Ej heller et ekstraordinært FRU-møde er der blevet indkaldt til. Peter Vestergaard har ellers i et svar i anden sammenhæng til vores forældrebestyrelse for mindre end et halvt år siden udtrykt stor glæde over disse møder, "hvor vi kan drøfte de udfordringer, vi står i". Hvis en regnefejl, som betyder, at alle planer om øget normering i dagtilbuddene slettes med et pennestrøg, ikke er en udfordring, så ved vi ikke, hvad det er. Ja, I har travlt. Ja, måske har I først lige regnet rigtigt. Og nej, der er ikke mange, som jubler af begejstring, når de indkaldes til et møde i ulvetimen med dags varsel. Men det kan på ingen måde retfærdiggøre, at man indstiller til at droppe planerne om at øge normeringen i én af de dårligst normerede kommuner i landet uden først at informere og inddrage forældrebestyrelserne. Det er useriøst at slå ud med armene og invitere "Gud og hvermand" til det ene arrangement efter det andet i jagten på den perfekte Helhedsplan, for derefter at nedjustere den uden at informere nogen som helst. Igen og igen fremhæves det, at høj kvalitet i dagtilbuddene er noget af det vigtigste for et barns udvikling til en sund og levedygtig voksen. God normering kan ikke stå alene som virkemiddel til at opnå god kvalitet - men dårlig normering kan tage livet af selv intentionerne om kvalitet. At droppe at øge normeringen betyder, at kompetent pædagogisk personale fortsat skal "klare det mest presserende", "få puslespillet til at gå op", "få enderne til at mødes" og "slukke ildebrande" i stedet for at bruge deres kompetencer til at skabe høj kvalitet. Helhedsplanen bliver til varm luft, hvis den ene tredjedel - den første og vigtigste for resten af livet - bliver nedprioriteret. Vi henstiller til, at man i budgetforhandlingerne for 2020 kigger én gang til på mulighederne for at finde 845.000 kroner et andet sted end på normeringer i dagtilbuddene. Måske et andet sted i Helhedsplanen, måske ved tilbagevenden til, at den enkelte institution selv fastsætter åbningstiderne, måske på den kommunale kistebund. At sætte al sin lid til regeringens løfte om minimumsnormeringer er ikke godt nok, vi har tidligere set regeringer med store løfter og små resultater. Vi ved ikke, hvor pengene skal findes. Det har vi valgt jer til at vide. Vi håber, I kan leve op til den tillid, I bliver vist, og de store visioner, I med Helhedsplanen har lagt frem.

Struer

Efter budgetseminaret: Spørgsmålet om ungdomsskolen ser ud til at blive udskudt

Annonce