Annonce
Holstebro

Årets landsby - se hvem din by dyster mod

For niende gang uddeler Region Midtjylland Landsbyprisen. Den gives til en landsby i regionen, som har formået at skabe liv og sammenhængskraft.

REGIONEN: Friskoler, whiskydestilleri og mountainbikespor.

Det bobler af liv i de 12 landsbyer og landsbyfællesskaber, der netop er blevet indstillet som kandidat til årets landsby i Region Midtjylland.

Det er niende gang, Region Midtjylland uddeler prisen, og med den følger 150.000 kroner, som kan bruges lokalt i vinderbyen.

LÆS OGSÅ: Multihus kan gøre skave til årets landsby

For at komme i betragtning til Landsbyprisen må landsbyen højst have 2.000 indbyggere, og derudover skal landsbyerne have tiltrukket nye indbyggere eller bremset en affolkningstendens. De skal også kunne fremvise eksempler på større projekter eller initiativer, der viser nye veje til et godt sammenhold på landet.

Herunder kan du se, hvorfor hver af de 12 byer er blevet indstillet til prisen. Vinderen bliver fundet i foråret 2017.

I 2015 var det Glyngøre, der løb med Landsbyprisen og de 150.000 kroner i præmiepenge. Arkivfoto
Annonce

Durup, Skive Kommune

Et større byfornyelsesprojekt har siden 2008 sat gang i udviklingen af Durup. Landsbyen er renoveret gennem nedrivning af bygninger, nye stianlæg og meget andet.

En lokal frisør har etableret et iværksætterhus med udlejning af butiksarealer og kontorpladser. Et lokalt erhvervsnetværk arbejder på at skaffe arbejdspladser til byen.

Lokale har samlet penge til at renovere indgangspartiet til byens idræts- og svømmehal, og har planer om yderligere moderniseringer.

Annonce

Fjordklyngen, Viborg Kommune

Fjordklyngen er et landsbyfællesskab, der består af byerne Skals, Låstrup, Nr. Rind, Sundstrup, Ulbjerg og Skringstrup.

Forsøgsprojektet Fjordklyngen er finansieret af staten og kommunen for at afprøve, om samarbejde mellem flere landsbyer kan styrke landdistrikterne. Sammen koordinerer de 6 landsbyer deres kulturelle tilbud og har sammen reetableret stier og lavet en 62 km lang mountainbikerute.

Samarbejdet er organiseret i et Fjordklyngeråd.

Annonce

Gl. Rye, Skanderborg kommune

Indbyggertallet i Gl. Rye er fra 2011 til 2016 steget med ca. 11 procent.

Tilflytningen skyldes især den smukke natur, men også skole, daginstitutioner og Brugsen.

Der er etableret en lokal fond, der har opkøbt lyngbakker og desuden står for at vedligeholde arealerne.

Det lokale kraftvarmeværk har omstillet fra naturgas, så en væsentlig del af produktionen er baseret på varmepumper og solvarme. Dermed er varmeprisen reduceret til næsten det halve fra 2013 til 2016.

Annonce

Mørke, Syddjurs Kommune

I Mørke er man i gang med at genskabe Byens Hus som et værested og forsamlingshus med penge fra en pulje til byfornyelse. I samme forbindelse er borgerforeningen genskabt og kommer til at stå for driften af huset.

Der er de seneste år kommet enkelte nye butikker til byen. Desuden har lokale kræfter etableret 2 mobile folkebiblioteker, da kommunen lukkede biblioteket.

Mørke oplever tilflytning fra især Aarhus-området.

Annonce

Nordvestkraft, Herning Kommune

Nordvestkraft er et landsbyfællesskab bestående af Abildå, Vind, Sørvad og Ørnhøj.

De 4 byer samarbejder blandt andet om at holde en årlig markedsdag, gennemføre IT-kurser, og har fælles kalender for aktiviteter og fælles facebookside.

I Sørvad vedligeholder borgerforeningens venner grønne områder og en naturlegeplads med shelters m.m.

I Ørnhøj har borgerne stået for etablering af et friplejehjem, da kommunen lukkede plejehjemmet. Desuden er der i Ørnhøj etableret en stor bålhytte.

I Vind er den gamle skole omdannet til et natur- og aktivitetscenter.

Annonce

Nr. Nissum, Lemvig Kommune

Nr. Nissum er kendt som seminarieby med lærerseminarium, seniorhøjskole og 3 efterskoler med hvert sit speciale. Skolerne bidrager til et betydeligt antal arbejdspladser og omsætning i lokalområdet.

Nr. Nissum Borgerforening har taget initiativ til en helhedsplan der danner udgangspunkt initiativer som at frivillige har renset en mose, ryddet op i en naturskøn dal, opført bålhus og fugletårn og etableret shelter og badebro.

Borgerforeningen er også aktiv på det kulturelle område. Fjernvarmeforsyningen er ændret og dermed er udgifterne reduceret med 60 procent.

Annonce

Sall, Favrskov Kommune

Sall Lokalråd, der er etableret i 2011, står som central forening bag en række projekter.

Sall har friskole og et nyetableret friplejehjem.

Sall bypark er beplantet med frugttræer og bærbuske, og har fået aktivitetshytte og udendørs aktivitetsredskabsbane.

Sall Beboerforening bidrager med mange aktiviteter i byens forsamlingshus. Med finansiering fra 50 lokale borgere er der i Sall i 2016 startet et whisky-destilleri.

Skave, Holstebro Kommune

I Skave har mange frivillige og ildsjæle skabt grundlaget for etablering af Skave og omegns Multihus dels gennem arbejdskraft og dels gennem en stor økonomisk indsamling.

I det nye multihus er der udover de normale aktiviteter også startet en kreativ klub og en lokal litteraturklub. Der står også frivillige bag den lokale ungdomsklub.

I skoven øst for Skave har Hogager borgerforening og Skave borgerforening sammen været med til at etablere aktiviteter som skovlegeplads, shelter, grillhytte m.m.

Skave har et tæt samarbejde med nabolandsbyen Hogager og indgår i et klyngesamarbejde mellem syv landsbyer.

Tønning-Træden, Horsens Kommune

Tønning-Træden indgår i Horsens kommunes projekt "Den Trygge Landsby", hvor landsbyen har fået 100.000 kr. til at gennemføre en lokal proces med borgerbudgettering.

Tønning-Træden har primært arbejdet med fornyelse på det sociale og kulturelle område. Der er etableret arbejdsgrupper der sørger for fællesspisninger, høstfest, landsbyfest, markedsdage m.m.

Der arbejdes desuden på at etablere en købmandscafé i Træden forsamlingshus.

Vorgod-Barde, Ringkøbing-Skjern Kommune

De to landsbyer Vorgod og Barde blev formelt i 2009 lagt sammen til en landsby.

Vorgod-Barde er kendetegnet ved mange fælles sociale aktiviteter, hvor rammen udgøres af forsamlingshus og idrætshal. Kulturprojektet "Wave Banners" har været med til at binde de to byer sammen.

Der er med lokale kræfter etableret en genbrugsbutik i den nedlagte købmandsbutik. En lokal forening har via indsamlede midler fået bl.a. byens torv renoveret.

Der er i tilknytning til skole, børnehave og hal etableret en multibane til sport.

Ørsted, Norddjurs Kommune

En gruppe af byens borgere har indsamlet penge gennem folkeaktier (556 aktionærer) og købt byens kro, der nu udgør et kultur- og foreningshus for byen.

Stedet er rammen for kulturelle aktiviteter. Hvor en nedrevet kornsilo stod er der skabt et grønt byrum med skulpturplæne, madpakkehus, legeplads m.m. alt sammen etableret af frivillige.

I en nærliggende skov har frivillige etableret en mountainbike bane, og byens biograf drives ved frivillig arbejdskraft.

Øster Bjerregrav, Randers Kommune

Gennem frivillig indsats er byens forsamlingshus renoveret. De lokale foreninger har stået for at renovere FDF's klubhus / spejderhytte, renoveret fodboldklubbens omklædningsrum og etableret et fitnesscenter i tilknytning dertil.

Som stort fælles projekt er "Øster Bjerregravs Aktivitetspark" etableret med stort overdækket fælleshus, legeplads, skaterpark m.m.

Frivillige har også skabt baggrund for etablering af fibernet i byen.

Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Kultur

Syv udstillinger, du skal se

Sport

44 sorte minutter knækkede HB på Sydfyn

Annonce