Annonce
Debat

Åbent brev. Holstebro Kommune fjerner barn på et utilstrækkeligt og ulovligt grundlag!

Åbent brev: Som bisidder for et ungt nybagt forældrepar, har det været en rystende og ofte grum oplevelse, at deltage i det unge pars sagsforløb med kommunens Familiesektion.

At fjerne et lille barn fra sine forældre er den mest vidtgående magtudøvelse en kommune kan foretage over for en borger. Kommunen må derfor være ekstra forpligtet til at sætte alt ind på, at samarbejde om at skabe grundlag for en genforening hurtigst muligt.

Det er hårdt ramte og sårbare mennesker vi har med at gøre her og det vil klæde Familiesektionen at behandle dem derefter, i stedet for at møde dem med trusler.

Det er desværre min åbenlyse bekymring, at kommunens tilgang til de unge vordende forældre og det ufødte barn, ikke tager udgangspunkt i det ufødte barns rettigheder, som bl.a. bestemt i FN´s Børnekonvention. Fostre bliver påvirket af en mors trivsel i graviditeten, siger videnskaben klart.

Denne sag lægger sig efter min mening klods op af de øvrige 15 sager ud af 15, som Holstebro Kommunes Familiesektion i 2016 blev bedømt til at have lavet fejl i.

Familiesektionens svigt

I det som skulle være Familiesektionens forebyggende indsat med hjælp, rådgivning og vejledning, er det unge par i stedet blevet mødt med trusler om tvangsfjernelse, mistro og forudfattede holdninger og konklusioner. Med denne uhåndgribelige trussel fra Familiesektions side, måtte de unge nu pludselig erstatte glæde og tillid til at havde valgt at blive forældre sammen, med - under stor mistro, at bevise ved tests og interviews, at de var egnede som forældre.

Forældrene mistede hurtigt troen på, at Familiesektionen kunne og ville give dem den hjælp de havde behov for, så de kunne være gode forældre fra start og forsat - med støtte fra deres eget netværk. Et netværk, med kompetente velfungerende voksne, blev afvist som utilstrækkeligt, fordi de unge skulle bevise at de kunne selv.

Dog blev de bevilliget et ophold på et familiecenter, hvor den mundtlige aftale var, at de kunne blive støttet i flere uger op til måneder i at udvikle tilstrækkelige forældreevner efter fødslen, som i øvrigt var vellykket og med efterfølgende 3 rolige døgn på fødegangen med amning og tæt relation med deres lille sunde baby.

Familiesektionens ansatte, besluttede dog sammen med en pædagogisk konsulent på familiecenteret, bare efter 2 døgns ophold, at forældrene havde for usikre forældreevner, - og forældrene blev herefter bedømt uden muligheder for at udvikle evnerne på familiecentret - en vurdering som blev taget af personer uden egentlig faglig baggrund for at gøre det. Barnet var ikke i overhængende fare, hvilket parrets advokat også klart har argumenteret for efterfølgende- barnet blev tvangsfjernet, og nu trækkes sagen i langdrag.

Hvorfor er der ikke en uvildig spædbarn/familiespsykolog samt sundhedsplejerske med i vurderingen i en så alvorlig konklusion og frihedsberøvelse?

Rod i sagsbehandlingen

Der har ofte været rod med ukorrekte oplysninger i sagsakter. Der har manglet lovpligtige tilstrækkelige handleplaner med fokus på forebyggelse, samt oplysning om rettigheder, inden for de lovede tidsfrister.

Nu er der også rod i sagsbehandlingen efter barnet er tvangsfjernet. Det unge par har oplevet Familiesektionens inkompetence forsætte ufortrødent, med blandt mange forskellige sagsbehandlere, således barnets tarv efter fødslen heller ikke varetages efter Børnekonventionens bestemmelser samt øvrig lovgivning, der bestemmer, at der SKAL sættes ind med alle midler, for at barnet hurtigst muligt kan blive genforenet med sine forældre. Familiesektionen skal hjælpe det unge par med at blive kompetente forældre, men dette arbejde er endnu ikke kommet i gang her 2 måneder efter tvangsfjernelsen.

Familiesektionen ser sig ikke i stand til at svare på spørgsmål på grund af én socialrådgivers ferie. Det er i min verden udtryk for en ligegyldighed over for borgeren, som de kommunalt ansatte skal yde den bedst mulige service over for. Det står i skærende kontrast til, da kommunen havde travlt med at fjerne barnet midt i en ferieperiode, der var der personale nok, men krisepsykolog kunne de ikke tilbyde, så det unge par måtte selv klare den store sorg-krise med deres nærmeste.

Det unge pars sorg

Det unge par er naturligt nok ramt af sorg over at deres lille barn er blevet fjernet fra dem. De har ret til psykologhjælp og er blevet stillet i udsigt, at de selv kunne pege på en psykolog de gerne ville have, med speciale i disse sager. På trods af dette holder Familiesektionen stædig fast i at det unge par skal anvende en psykolog som den selv peger på og som ligger 2 timers kørsel fra hjemmet!

De unge forældre er kun blevet tildelt fælles samvær med deres barn hver anden gang, uden en reel begrundelse herfor. Samvær for bedsteforældre er bestemt til først at være efter 1 år!!!

Når det unge par eller jeg som bisidder henvender os til Familiesektionen, er vi bl.a. blevet mødt med standartsvar, med henvisninger til at vi jo altid kan klage til ankestyrelsen hvis vi ikke er enige i Familiesektionens afgørelser.

Desværre er sagen foreløbigt endt med, at et sundt barn i trivsel med sine unge delvise usikre forældre, efter min klare opfattelse, er blevet tvangsfjernet på et ufuldstændigt og ulovligt grundlag. Et helt igennem umenneskeligt overgreb, både over for forældre og barnet.

Tvangsfjernelse - den sidste udvej

En tvangsfjernelse er at anse som den absolut sidste udvej. Derfor skal alle alternativer være belyst, forsøgt og afklaret. Desuden er det min opfattelse, at Familiesektionen har misbrugt sine beføjelser i forhold til at begære barnet tvangsfjernet, idet der ikke forelå en faktisk trussel imod barnet, hvilket parrets advokat meget tydeligt gjorde det særlige Børne- og Unge-udvalg opmærksom på.

Advarsel til kommende unge usikre forældre

Jeg mener derfor, at med Holstebro Kommunes Familiesektions tilgang til denne sag, er der behov for advarsler og oplysning til alle unge i kommunen om, at de ikke skal vælge at få et barn, før de er modne i alder og testet egnede som forældre - eller evt. vælge at flytte til en anden kommune. Jeg mener endvidere at kommunens borgere bør oplyses om, at de usikre familier ikke bliver reelt støttet og hjulpet af kommunen.

Holstebro Kommunes Familiesektion - New Public Management og kassetænkning

Grundet sagens foreløbige ulykkelige og uforståelige udfald, kan jeg ikke undgå at få den tanke, at Holstebro Kommune er for tilbøjelig at tvangsfjerne, frem for så vidt muligt at rumme alle kommende og nybagte forældre. En tvangsfjernelse som yderligere giver kommunen mulighed for at tvangsbortadoptere efter 1½ år. Motivet eller årsagen hertil må foreløbigt blæse i vinden, men oplevelsen peger på, at New Public Management og økonomisk tænkning har sneget sig ind i kommunens menneskesyn over for borgere, som af en eller anden årsag beder kommunen om hjælp i en sårbar periode i deres liv.

Jeg henvender mig derfor til Byrådspolitikerne i Holstebro Kommune med dette åbne brev. Et brev som jeg mener, det er i alles interesse at få indblik i.

Spørgsmål til Byrådet

Er det denne truende tilgang og stressende påvirkning af forældrene og det ufødte barn, I som politikere kan stå inde for i mødet med Holstebro Kommunes Familiesektion?

Hvordan vil Byrådet sikre, at Holstebro Kommunes Familiesektion, yder en tilstrækkelig indsats over for, vordende unge og uerfarne forældre, således de får kvalificeret hjælp til at kunne varetage omsorg og pleje over for deres barn, og at der således gøres alt for at undgå muligheden for en tvangsfjernelse? En tvangsfjernelse som yderligere giver kommunen mulighed for at tvangsbortadoptere efter 1½ år (kassetænkning)?

Hvorfor er der ikke en uvildig spædbarn/familiepsykolog samt sundhedsplejerske med i vurderingen i en så alvorlig konklusion og frihedsberøvelse som en tvangsanbringelse?

Hvorfor er der ikke tilknyttet en ekstern uafhængig psykolog, som vurderer sagsbehandlernes konklusioner, om der er udviklingspsykologiske potentialer hos forældre - samt en uvildig jurist for at tjekke om sagsbehandlerens konklusioner holder lovene?

Hvordan vil Byrådet sikre, at Holstebro Kommunes Familiesektion, vil arbejde tilstrækkeligt på, at forældre som har fået tvangsfjernet deres barn, hurtigst muligt bliver genforenet med deres barn, såfremt dette på nogen måde er muligt?

Hvordan vil Byrådet sikre, at Familiesektionen er fuldt ud klar over lovgrundlaget for - i hvilke tilfælde, det er på sin plads at begære et barn tvangsfjernet?

Hvordan vil Byrådet sikre, at Familiesektionen lever op til sin udvidede oplysningspligt som myndighed? Bl.a ift. at rådgive og vejlede forældre om muligheder og konsekvenser, både før og efter deres barn er blevet tvangsfjernet!

Hvordan forholder Byrådet sig til, at Kommunes praksis påvirker det ufødte barns tarv?

************O************

Jeg ønsker byrådspolitikkerne svarer borgerne i Holstebro Kommune på ovenstående spørgsmål. Borgerne/vælgerne kan så oplyst vælge, hvilket værdigrundlag og menneskesyn man ønsker repræsenteret i Byrådet, næste gang der skal sættes kryds.

Endvidere er den myndighed som sagsbehandlere/socialrådgivere har magt til måske helt utidssvarende, da oplevelsen som bisidder har været, at den udøvende magt, den dømmende magt og den lovgivende magt ikke er tredelt, men derimod ligger hos en og samme myndighed - Familiesektionen i Holstebro Kommune.

Ønskes yderligere uddybning af de principielle elementer i den sag jeg anonymiseret refererer til, kan henvendelse ske til undertegnede Bjarne Petersen-Engstrøm.

Annonce
Struer

Heidis prøve var "atypisk": - Jeg har fået at vide, at det må være Omikron

Danmark

Mandagens coronatal: 7146 nye smittede

Annonce
Annonce
Annonce
Sport For abonnenter

Uhrenholt efter første kamp som cheftræner-vikar: - Jeg er aldrig tilfreds når vi taber

Erhverv For abonnenter

Her er Birns nye direktør: Far til fem og har aldrig været på jernstøberiet

Navne

Efter 15 som leder skal Britt nu stå i spidsen for Center for Psykiatri

Erhverv

26-årig har åbnet egen salon: - Det begyndte med, at jeg klippede min mormor

Omikron kan være vejen ud af pandemien: Corona vil med tiden sidestilles med influenza, mener norsk forsker

Sport For abonnenter

Karakterbogen: Begge målmænd dumpede i solid forsvarspræstation

Debat

Mit møde med den smilende københavner

Struer

Et pragteksemplar på det grå guld: - Bare vi havde flere som Larsen

Ekspert anbefaler nedlukning - lige nu: Omikron vil være dominerende inden nytår

Holstebro For abonnenter

Virksomhederne må godt kræve coronapas af medarbejderne - men ikke alle gør det: - Jeg vil ikke rende rundt og lege corona-politi

Sport For abonnenter

Genlæs livebloggen og se videoanalysen: Målmænd og angrebsfejl kostede TTH dyrt

Holstebro

Randi måtte vente med sin syge dreng i køen til PCR-test i 45 minutter: Nu har testcentret fundet akut løsning

Annonce